Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-'11&1>--I ..IJoffion Rhyfel.…

News
Cite
Share

'11&1>- IJoffion Rhyfel. Mae papurau B. Aires yn cyn-wys manyl- ion sydd yn arddangos effeithiolrwydd yr ymosodiad eydbleidiol yn y Prbrisa y 27ain. Ceir y ffigyrau Canlynol mewn perthynas a nifer y carcharorion a gynau mawr gytner- wyd oddiar yr 8fed o Awst, ar y ffrynt Ffrengigcymerwyd gan y Prydeiniaid, 82.500 ogarcharorion a 750 o-gallons, gan y Ffran- cbd 33.5°0 o garcharofioii a 800 o ganons, gan yr Americaniaid 15.0000 garcharorion a 350 o ganons, yn gwneud y cyfauswm o 131.000 o garcharorion a 1900 o ganons, mewn lIai na dau fis. .—o— Ar yr un dyddiad nodir fod y General nod- edig hwnw, Limans Von Sanders wedi dianc am ei hoedl o Nazareth pan ddeallodd fod y Prydeiniaid ar ei sodlau, ac ymddengys nad ystyriai ei hun yn ddiogel nes cyrraedd y. II Bella Berlin." —o— Cawn hefyd mai tua Bulgaria y mae Gene- ral Mackensen yu Llywyddu ei filoedd yn awr, ond ymddengys mae ail raddol yw ei luoedd mewn dosbarth a rhif, a'i fod o her- wydd hyny yn gwrthod gwynebu'r Prydein- iaid yuo, a gwrthoda ymgymeryd a Phrif Lywyddiaeth y galluoedd cyfunol. Yr Ellmyn a Bulgariaid yno, rhag ofn colli o hono yr anrhydedd a enillasai ar y maes fel Blaenor v Gad, gan ei fod yn rhagweled mai diuystr oedd yn ei aros. Ymddengys oddiwrth v newydduron am y 26ain, fod (linysti- y Tvrciaid yn sicr yn Mhalestina hefyd, 42 o filoedd o honynt wedi eu cymeryd yn garcharorion yn yr ym- osddiad mawr fu yno yn ddiweddar, a bydd- in arall o 40 o filoedd wedi ci amgylchu brou yn hollol ar ochr ddwyreiniol yr Iorddonen a holl rydau yr afon dan warchodaeth y Prydeiniaid. Mae y pryder sydd yn ffynu yn Nghaer- cystenyn yn gyfryw nes mae y werin yn mentro sibrwd "Heddwch ar wahan" ar gonglau'r heolydd, a'r Sultan yn gogwyddoa pharotoi i daflu ei hun ar drugaredd y Cyd- bleidwyr. Prysured y dydd. -0- Cynwys papur ddaeth dros y camp gydag Auto, yw yr uchod. Mae y Nation dyddiadau diwedd Medi a dechreu hwn, yn cynwys newyddion sydd yn gosodallan fel y nodaf uchod, eu bod yn cyfyngu ar yr Ymherodraethau canolog, ac y mae yu amlwg mai byddin a gwerin Bwl- garia sydd wedi gwasgu yno i gael pethau i gywair Heddwch ar wahan. Sain fendiged- ig i'r trueiuiaid sydd yn nghano! y dioddef- iadau a'r caledi. Hyn hefyd sydd wedi dwyn y Twrc i grynu ar ei wadnau, ac i edrych am ddinas noddfa ar diriogaeth yr Entente, ond rhaid i Bwlgaria roddi ei harfau i lawr a chlirio allan yn gwbl oil, oddiar ddaear Ser- bia a Groeg, ac yn 01 yr arwyddion, bydd i Rumania wneud ymdrech i gael ei hun yn rhvdd o hualau yr HUN & Co. Mae yn iechvd i enaid dyn ddarllen neges bechgyn y States at eu Harlywydd mewn perthvnas a'u happel at y wlad am gydweith- rediad i gael Trysorfa i ddwyn y treuliau an- ferthol i gario y Rhyfel yn mlaen. Ym- ddengys fod ganddynt bapur newydd yn cael ei argraffu yn Ffrainc, ei enw yw Stars <5* Stripes ac ar noson araeth fawr Wilson fe ranwvd miliwn a haner o gopiau o hono vn tnhlith y werin, ac ar y wyneb ddsden gyn- taf yr oedd neges y milwyr at eu Llywydd. a Fonwr Arlywydd, os na ellwch gael y mil- oedd miliynau sydd arnoch eisiau, gofynwch i ni, carwn ein harian, ond os oes rhaid, gallwn wneud hebddynt." Dyna i chwi y dyn ion sydd yn byw yn awyrgylch yr ys- brydoliaeth sydd yn gymleth a'r syniadau osodir allan yn yr adroddiad cystadleuol, rhan o araeth y dyn bach mawr Lloyd George. Diolch i Dfiuw am ei fath, buaswn vn hoffi cael cyffwrdd ag ymvi ei wisg, mae rhagor tiag un gwaredwr wedi bod vn y byd yma. Rhaid i mi iJêrfvnu neu mi fyddwch yn sicr o ddweud fymod allan oddiffvg gofod. Byddwch wych hyd yr wythnos nesaf. Yr eiddoch, J. H. J.

Trial by Jury.

TIR HALEN._

V RHYPEL.