Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YR EISTEDDFOD. ",,

"BWRN Y BEGERA A'R CASGLU…

TREMYDD A'R CYNGHANEDDION.I

News
Cite
Share

TREMYDD A'R CYNGHANEDDION. Pechod parod atnl adolygydd yw tarro'r acen bersonol. Mae fel pe'n ormod camp i lawer un i ymgadw rhag y camwedd hwn. Nid yw er hynny namyn drych i ddangos diffvg gallu ac ysbryd anfrawdol. Gweithred Iwfr ac anwrol yw taflu cerrig at undyn megis o'r tu ol i'r clawdd. Pa ddi- ben ymosod ar neb a fo wahanol ei farn a'i syniad i'r eiddom ni ? Oni allwn barchu ein gilydrl er yn groes ein svniadau a'n gol- ygiadau ? Diau bod modd croes-dynu ac anghytuno ar wahanol faterion heb lusgolr personol i fewn i'r cyfry w vmrafael. Fodd bynnag ni lwvddodd Tremvdd Nymbar Two yn hyn, oblegid bu raid iddo ef gael estyn dyrnod uniongyrchol i'r hwn a'i temtiodd i'w wrth- wynebu ar bwngc neilltuol. Tra'n amddiffyn rheolau barddoniaeth, drylliodd reolau moesgarwch, a hvnny'n gwbl ddiachos. Rh vfedd, cymydogiou per- yglvs o agos yw y trawst a'r brycheuyn. Ond ofer ymdroi, deuwn at ei osodiadau. Y pwnc yw," ebe ef, na all neb honni bori vn fardd i ysgrifenu harddoniaeth heb ddeall rheolau barddoniaeth." Digon posibl mewn rhyw ystyr, ac ni ddywedais innau ddim arngen. Mae Tremydd Number Two wedi fv ngham-ddeall, a saif y tu chwith i'r clawdd. Hyn awgrymais i, fod vn bosibl i ddyn na fo'n fardd feistroli v Cvnghaneddion, ac nid bod modd ysgrifennu barddoniaeth heb ddeall rheolau barddoniaeth. Eto, credaf nad anmhosibl hvn chwaith. Onid yw gweithiau Carlyle yn llawn o farddoniaeth uchelrvw, er na cheir ynddynt reolau barddoniaeth ? Camsyniad mawr, medcl Dafydd Mor- ganwg, yw tybio nad yw barddoniaeth yn ddim mwy na gosod llinellau at eu gilydd yn rheolaidd wrth fesur, odl, a chynghanedd. Gel I i r gwneud hvnnv vn gelfvdd a chvwrain mewn cyfansoddiad hollol amddifad o fardd- oniaeth, ac o'r ochr arall, gellir gosod y fardd- oniaeth buraf mewn iaith rydd." It is not metres, bqt a metre making argument, that makes a poem—a thought so passionate and alive, that, like the spirit of a plant or an animal, it has an architecture of its own."—Emerson. Drachefn, "Nlal1 neb fod yh lienor heb fod yn byddysg mewn gramadeg." O'r braidd y gellir derbyn hwn fel gosod- iad cjwir. MeislI olaeth a I' iai th SY'llbWYS- ig i'r lienor, a th>biai nad yw meistroli iaith yn cynnvvys meistroli gramaoeg. Mae iaith 0 flaell gramadeg tel y lIIae bywyd y fJléllJhigyn o flaen lIysieuaetb, gwelediad o flaen gweledeg, moesolueb o flaen moeseg, a ch eiyu(i o fl<ei, diwinyddiaeth. Gellii- I;o, yn Iknui, dsna'n) t} b, heb fod yn ramadegwr, a gellir, o'r ochr arall, fodyn rarnadegwr heb fod yn lienor. Gan nad yw gramaiieg yn hanfodol i iaith telly nid yw'n hanfodol i lenor, yn gymaint ag ond ag iaith y in. e a wnelo et. Eto, dywed nad ,vN t yn cytnno a gwneud engly n fel prawl o fedr ar y Cynghaneddion. Caingyri-eriad (i\ bry(i, ui chrybwyllais y fath beth. Nid oes gennyf unryw wrthwyn- ebiad i osod cyfansoddi englyn tel prawf o fecir ar y Cyimhauendion. A ganlyn olygwn gv fleu, sef nad oes angen bardd i nyddu englvn, neu mewn geiriau eraill, grdlai un heb fod yn fardd wau englyn, ac o'r herwydd nid vw'n medru llunio englyn In brawf terfynol o fod dyu yn fardd. Hefyd gofynai, "Ouid oes reolau i brydd- est neu avvdl cystal ag i engl>n? Eithaf gwir, ond plisgyn barddoniaeth yw y rheolau nid enaid barddoniaeth. Fy aincan wrth awgrymu cyfansoddi pryddest neu awdl ydoedd hyn, cael gan yr ymgeisydd am Urdd Bardd i ysgrjfenu rhvwbeth gwreidd- iol, yna gellid ei farnu fel bardd yn pi y farddoniaeth fai'n gynwysedig yn ei waith. Nid yw cydnabyddu a gweithiau prif feirdd, na meistroli y Cynghaneddiou yn tybio gwaith gwreiddioL Dvwedais yn fy nodiad cyntaf nad yw deall y Cynghaneddion yn gyfystyr a bod yn fardd, a dywedaf v tro hwn nad pethau cyf- ystyr yw barddoniaeth a rheolau barddon- iaeth. Maent mor wahanol i'w gilydd ag ydyw corph ac enaid. Mewn ysbryd caredig. I 4 9 0-4 TREMYDD. —————

Marwolaeth y Tonesig Eunice…

Advertising