Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Liverpool & hondo n & Globe htda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sucursal en la Republica Argentina CALLE RECONQUISTA 46 (Piso Baj) B.A. -0- FONDOS ACUMULADOS (mds de) 173.900,000 oro (o $ 165,500,000 c/i.) SINIESTROS PAGADOS por la Compania en 81 auos $988,837,961 ell. —o— Representante en el CHUBUT A. LLOYD JONES, Drofa Dulog." Pedro y N. Martinez, twrneiod. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgyng-hori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. Materion Tirol—Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid yn lluosog, wedi 16 mlynedd olafur cysson egniol a gonest. Y mae ei en\\ yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogfaeth er's 33 rnlynedd. LUIS SCARANO == TRELEW, = LLAW=QELFYDD. Ymgymera a gosod i fyny tnelinau gwynt,&c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu haddon-dai. I S. K 18 k /1 Simon Kaminsky CWMNI. | Olynaiyp flDOliFQ NISGann T g S <- ————————————— Ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid a'r cy-I hoedd yn gyffredinol eu bod newydd dder- byn amrywiaeth mawr o nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOSIBL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- —— ant a'r Masnachdy. —— W Dymullwn alw sylw neillduol at ein cyf- lenwad o felusion am brisiau gostyngol. HEOL: 25 de Mayo y Avenida Fontana, TRELEW. RICARDO BERGADA, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgol Gwyddor Feddygol Buenos Aires. Mae y Dentist uchod yn aros yn nhy y Br. OWEN JONES, Trelew. WATTSH I !fWE MRS. WATTS ) I I 1337 — CHACABUCO -13371 I BUENOS AIRES. 1 Dymuna hysbysu trigoliou Chubut sydd yn bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas ■ ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac I y'i eariwyd gan ei diweddar fam. I Lletty Gysarus a Telepaq Rhasymol. ] fir HYSBYSIAD j Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydd yn agos VrNeuadd Goffa. Astudfa Gyfreithiol. Dtt. OStfflltDO della GROCE. Ymgymera a materion cyfreithiol, masnachol, a throseddol. Cynrychiolaeth yn Buenos Aires. CyfeiriadCALLE SARMIENTO 211, Trelew. ASTUDFA GYFREITHIOL. Of. Raul Vilgre ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TWRNE Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol. RAWSON (Chubut). Dylid tynu allan poderes yn enw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. MARTIN CUTILLO, —TWRNE,— Trosglwyddiad cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. TRELEW, CHUBUT. TrlRW holstein. AMRYW o Deirw ieuainc oddeutu blwydd oed, o stoc dadforedig, ar werth gan DANIEL ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. Astudfa Gyfreithiol y Doctor ENRIQUE L. HUERGO, OYFREITHIWR. Materion gwladol, masnachol, troseddol a gweinyddol. Derbynia "poderes yn ei enw ei hun. TRELEW — CHUBU T Gwmni Golea Trydanol Treleoi. Lleriwir "aeumuladores" am brisiau rhesymol. Gwarantir y parhad a'r nerth. BRYN OVVYN tsGX Gyngherdd Gystadleuol TACHWEDD 14eg, 1918. RHESTR O'R TESTYNAU. RHYDDIAETH. 1. Traethawd, "Anghenion Cymdeithasol y Wladfa." Gwobr $10. 2. Ysgrif, Hanes datblygiad y gyfundrefn ddyfrhaol." Gwobr $5. 3. Stori fer Wladfaol. Gwobr $5. 4. Llythyr at Frawd yn y Rhyfel. Gwobr h. BARDDONIAETH. 5. Englyn," Y Nithiwr." Gwobr$3. 6. Can (i rai heb enill o'r blaen), "AweI y Mor." Gwobr $5. ADRODDIADAU. 7. Prif adroddiad, Boreu O.laf (H.Derfel), o'r Adroddwr (Deiniol Fychan). Gwobr $5. 8. Adrodd i blant dan 1 5eg oed, "Blodeuyn Unig" (Dyfed). Gwobr iaf, $2; zil, $1. 9. Adrodd i blant dan i2eg oed, "Mae'r Deryn yn Dweyd." Gwobr iaf, §2 2il, $1. CERDDORIAETH. 10. Parti heb fod dros 16 mewn nifer, St. Elizabeth" (Rhif 18, Emyn 51, o'r "Caniedydd Cynulleidfaol" newydd). Gwobr $20. ti. Parti o blant, 12 mewn nifer (heb fod dros i4eg oed), "Dringwn yn Uwch," o Perorydd yr Ysgol Sul." (Caniateir i bedwar mewn oed i gynorthwyd.) Gwobr $15. 12. Unawd i rai dros 4oain oed, U Scopas" (Ton Rhif 313, Emyn Rhif668, "Hymn- au a Thonau y M. C."). Gwobr$3. 13. Unawd i feibion, "Y Cymro Gwladgar- ol," o Ceinion y Gan." Gwobr $3. 14. Unawd i ferched, Y Fenyw Fach a'r Beibl Mawr," o "Ceinion y Gan." Gwobr $3. i Unawd i rai dan 15eg oed, "In Memor- iam (Rhif 53, Caniedydd Cynulleid- faol" uewydd), Gwobr iaf, $2; 2il, $1. [6. Unawd i rai dan i2eg oed, Y Milwr Bach (Rhif 60 Caniedydd" newydd). Gwobr iaf, $2 2il, $1. AMRYWION. 17. Ebysgrifiaeth i rai dan I seg oed. Gwobr iaf,$2 2il, $1. 18. Llawysgrifio i rai dan 12eg oed, "Psalm cxxxiv." Gwobr I af, $2; 21I, $1. 19. Ffon o unrhyw bren yn tyfu yn y Wladfa, Gwobr $3. 20. Table Centre goreu. Gwobr $3. 21. Dalen-riodydd (Book-mark) i rai dan I seg oed. Gwobr iaf, |2 ail, $1. Euwau y gwahanol feirniaid, ynghyd a'r adeg, i'r cyfansoddiadau, ac enwau yr ym- geiswyr ar y gwahanol destynau, i ym- ddangos yr wythnos nesaf. R. E. HUGHES, Ysgrifennydd. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAF). Dymunaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barod i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y nwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. YSGOL NOS.-Ar gyfer Gwas- anaethyddion tai masnach a Chyfrifwyr. Moreno 343, JUAN R. STUMBO, Trelew. Cyfrifydd.