Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

cm mo CA DERBYNIA y CWMNI DERBYNIA yCWMNI HADAU ALFALFA neu un= rhyw gynnyrch arall ar gonsign= ment, a gwerthir ef yn BUENOS AIRES dan ei fare priodol ei hun. Am y gwaith cwyd yr C.M.C. lai Q gomisiwn na neb arall, ni chodir Hog ar y blaendal, ac ni chodir ychwaith am ystorio y cynnyrch yn Ystorfeydd y Cwmni i aros lIong. Y mae yn ddealledig fod yn well gan y Cwmni i'rffermwyr lanhau eu hadau eu hunain ond iddynt fod i fyny a'r safon. YR AROLYGIAETH. Trelew, Gorph. 31, 1918. C.M.C. Derbynir archebion am gyhoeddiadau y flwydd- yn nesaf hyd dydd Liun, Medi 30ain. Oni erchir yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod ycyhoedd- iadau dderbynir yn bre- senol i'w. parhau am y fiwyddyn ddyfodol. OW DALIER SYIW.—Ni ellir derbyn unrhyw archeb wedi y dyddiad uchod hyd mis Ebrill nes- af, oherwydd anghyfleusderau y Llythyrgod. Yr AROLYGIAETH. C. M. C. Dydd Sadwrn, y 12fed o Hydref, bydd Ystordai y Cwmni ynghau yn unol a threfniant yr Hyrwyddai. YR AROLYGIAETH. Trfelew, Medi 27, 1918. Llongau. ASTURIANO yn cychwyn o'r Brifddinas 4ydd. Argentino i gychwyn o'r Brifddiuas Isfed. MITRE i'w disgwyl i Madryn. 4ydd. Eisteddfod Goronog y Wladfa Dydd laujyd. 17,1918 CYFARFOD Y PRYDNAWN.—Am 2 o'r gloch. Rhaglen yr Eisteddfod. CYFARFOD YR HWYR.—Am 6 o'r gloch. Rhan o'r Rhaglen a CHYNGERDD. Bydd y cystadleuaethau canlynol yn ych- wanegol at y rhai sydd ar y Rhaglen, i. Unawd Tenor, Baner Ein Gwlad." 2. Unawd Bass, Y Fellten," (Y ddwy gystadleuaeth adawyd y flwydd- yn ddiweddaf o herwydd diffyg amser.) 3. Unawd Soprano, "Bryniau fy Ngwlad" (allan o Ceinion y Gan. Gwobr $ 8.00 Enwau yr ymgeiswyr i fod yn nwylaw'r Ysgrifenyddion erbyn y I4eg o Hydref. -0- Mynediad i mewn i'r ddau gyfarfod $ 1.00 Bydd tren rhad yn rhedeg o'r Caiman ac yn ol ar y dydd. Gweler Y DRAFOD nesaf am yr amser a'r pris. YR YSGRIFENYDDION.

Cyfarfod Cystadleuol Bryn…

I'TRELEW.

IGlan Alaw -a Bethesda.