Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

IiiveFpool & London & Globe Iitda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sacursal en la Republica Argentina CALLE RECONQUISTA 46 (Piso Baj) B.A. -0- FONDOS ACUMULADOS (mas de) $73,900,000 oro (o $ 165,500,000 c/1.) SINIESTROS PAGADOS por ]a Compafiia en 81 auos 6 988,837,96 1 ell. —o— Repnssentante en el CHUBUT A. LLOYD JONES, Drofa Dulog."  Pedro y N. artincz, TWRNEIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, M'asnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr, i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guao,llialmelli. Fernado Villa. Materion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae g'an Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzg-ado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei g-wsmeriaid yn Iluosog, wedi 16 rniynedd olafur cysson egniol a goriest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogfaeth er's 33 mlynedd. LUIS SQMtAMO ——— TRELEW, ===== LLAW.QELFYDD. Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c,, ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd rnewn trefiro baddon-dai.  '?M i Mc ?%/ ?? Simon Kamgnsky ¡¡W'IN;; Olynmyp J.\DOhfO NIgG»nIl -¡.¡;. ¿. -3+ Ddymunant hysbysu eu cwsmeriaid a'r cy- hoedd yn gyffrdinol eubbcl newydd dder- byn amrywiaeth mawr o nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOSIBL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- —— ant a'r Masnachdy. —— Dyinunwn alw sylw neillduol at ein cyf- 1 enw ad o felusion am brisiau gostyngol. HEOL: 25 de Mayo y Avesilda foniana, TRELBW. RICARDO BERGADA, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgp] Gwyudor Feddygol Buenos Aires. j Mae y Dentist uchod yn aros yti iihy y Mae y Dentist uchod yn aros yn nhy y Br.OwEN 19NE,1 TreJew. [ MISS WATTS Hj 1 (MERCH Y DIWEDDAR MRS. WATTS). 1337 GHACABUC0 1337 (BUENOS AIRES. I Dymuna hysbysu trigolion Chubut sydd yn bwriadu taiu yimveliad a'r Brifddinas I ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac 8 1 y'l cariwyd -an ei cliwecidar fam. I I Lletty Gysaras a T eler-au Rhesymol. J I i S B Y S I A D I 1 Pan yn NHRFLEW ymweiwch a ■ I STOR MLLLADAU NEWYDD I I ?f???? CO?f? I H sy?yM?os?r/?e???Cof?. Astudfa Gyfreithiol. tit. OSVflLDO della CROCE. Ymfnfsrsera a materion cyfreithiol, 'mashachol, a throseddol. ¡Cvnryçhiqla,f,tth yn Buenos Aires. cyfeiriad: CALLE SARMiENTO 211, Trelew. ASTUDFA GYEREiTHIOL. DF. Raul Vilgre ha Madrid, CYFREITfcilWR, Ml a xi r o P r i e t o TWRNE Materion gwladol, masnacho!, troseddol, a gweinyddol. RAWSON (Chubut). Dylid tynu allan poderes yn enw Dr, Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. MARTIN CUTILL05 I -TW,{N E, Trosglvvyddiad cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. TRELEW, CHUBUT. IftlRWHOLSTEIN AMRYW o Deirw ieuainc oddeutu blwydd oed, o stoc dadforedig, ar werth gan DANIEL ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. Astudfa Gyfreithiol y Doctor ENRIQUE L. HUERG09 OYFREITHSWR. Materion gwladol, masnacho!, troseddol a gweinyddol. Derbynia "poderes yn ei enw ei hun. TRELEW — CHUBUT Gmrnni Goleq Trydanol Trelew. 1', Llenwir "acumuladores" am brisiau rhjesymolf Gwarintir y pgrfiad a'r nerth. BRYN GWYN ——————— 0/6-.< ——————— Gyngherdd Cystadleaol TACHWEDO !4eg, 1918. ■■ RHESTR O'R TEST YNA U. RliYDDIAETH. 1. Traethawd, Anghenion Cymdeithasol y Wladfa." Gwobr $10. 2. Ysgrif, "Hanes datblygiad y gyfundrefn ddyfrhaol." Gwobr ^5. 3. Stori fer Wladfaol. Gwobr $5. 4. Llythyr at Frawd yn y Rhyfel. Gwobr $3. BARDDONaAETH. 5. Englyn, Y Nithiwr." Gwobr $3. 6, Can (i rai heb enill o'r blaen), Awel y Mor." Gwobr $5. ADRODDIADAU. 7. Prif adroddiad, Boreu Olaf (H.Derfel), o'r "Adroddwr" (Deiniol Fychan). Gwobr $5. 8. AdrOdd i blant dan ieg oed, "Blodeuyn Unig" (Dyfed). Gwobr iaf,$2; 2il, 61. 9. Adrodd i blant dan i 2eg oed, "Mae'I' Deryn yn Dweyd." Gwobr iaf,$2; 2i), $1. CERDDORIAETH. 10. Parti heb fod dros 16 mewn nifer, "St. Elizabeth" (Rhif 18, Eiriyn 51, olr ".Caniedydd Cynulleidfaol" newydd). Gwobr $20. 11. Parti 6 blant, 12 mewn nifer (heb fod dros 14cg oed), "Dringwn yn Uwch," o" Perorydd yr Ysgol SuI." (Caniateir i bedwar mewn oed i gynorthwyo.) Gwobr $15. 12. Unawd i rai dros 4oain oed, "Scopas" (Ton Rhif3i3, Emyn Rhif668, "Hymn- au a Thonau y M. C."). Gwobr $3. 13. Unawd i feibion, "Y Cymro Gwladgar- ol," o Ceinion y Gan." Gwobr $3. 14. Unawd i ferched, Y Fenyw Fach aIr Beibl Mawr," o "Ceinion y Gan." Gwobr 9, 3. 15. Unawd i rai dad 1 5eg oed, "In Memor- iam" (Rhif 53, "Caniedydd Cynulleid- faol ne\yydd), Gwobr iaf,$2; si 1, $1. 16. Unawd i rai dan Izeg oed, Y Milwr Bach (Rhif 60 Caniedydd" newydd). Gwobr raf, $2 zit, $1. AMRYWION. 17. Ebysgrifiaeth i rai dan 1 5eg oed, Gwobr 2il, ^1. 18. Llawysgrifio i rai dan i2eg oed, Psalm cxxxiv." Gwobr iaf, $2; 2il, $1. 19. Ffon o unrhyw bren y-u, tyfu yn y Wladfa, Gwobr 3. zo. Table Centre goreu. Gwobr $3. 21. Dalen-nqdydd (Book-maik) i rai dan 15eg oed- Gvvobr iaf, 2; zil, $1. Euwau y gvv^hanol feirniaid, ynghyd a'r adeg, i'r cyfansoddiadau, ac enwau yr ym- geiswvr ar y gwahanol destynau, i ym- ddangos yr wythnos nesaf. R. E. HUGHES, Ysgrifennydd. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAF). -0- Dyi-nuiiaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barod i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y uwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. VSOOL INC)S«—Ar gyfer Gwas- anaethyddion tai masnach a Chyfrifwyr. Moreno 343, JUAN R. STUMBO, Trelew. Cyfrifydd.