Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

T. 1 Treord.I

News
Cite
Share

T. 1 Treord. I Nos Lun yr 16 cyfisol cawsom bregeth od- idog a nerthol iawn gan y Parch. Morgan Daniel B. D., sef rhau o gyfres pregethau cymanfa yr Undeb, a gynhelid y tro hwn, cydrhwng yma a'r Gaiman. Sylfaenodd ei getiadvvrioddiar ranatlo Genesis xii 1-2, a gwnaeth ymdrech ragorol i geisio dwyu ar- gyhoeddiad i galonau y rhai sydd yn byw yn nghaethiwed Aipht pechod a dangos iddynty llvvybr a'i harweinia i'r rhyddid sydd rydd- id yn wir." Sylvvodd Mr. Daniel ar dri cymhelliad ag sydd yn peri fod dyn yn gadael gwlad ei enedigaeth, sef iechyd, cyfoeth a rhyddid, ac mewi) modd medrus a gafaelgar rhoddodd y cymhellion uchod i'w cyferbynu mewn ys- tyr ysbrydol, a chan ei bod yn ymarferol ac amserol credwn mai nid annyddorol fydd arlwyo y tameidiau blasasaf ar fwrdd y DRAFOD. i.if.-lechyd. Mae afiechyd iiaturiol yn torri cysylltiad dyn a'i gylchynioa.-yn ei amddifadu o bob hyfrydwch a fwynhai ijiewn cymdeithas, telly hefyd y mae pechod yn gvvahanu dyn oddiwrth bethau aruchel ei fywyd," ac yn cael ei wrthod o gylch cym- deithas rhag cael ei gwarthruddo ganddo. Gorchyinyn y meddyg yw pan fo dyn mewn afiechyd am agor y ftenestri er cael digon o awyr iach, y mae iechyd mewn ystyr foesol ac ysbrydol i'w gael hefyd trwy symud yn mtaen o'r wiati aflan a halogedig o sefyllfa yr ydym ynddo a dilyn Duw i ganol yr awyr- gylch Ddwyfol yn yr Arglwydd lesu Grist." zail--Cyfoeth. Gadawa Ilawer eu gwlad enedigol gyda'r gobaith o allu cael gwell cyf- oeth mewn gwlad newydd, y mae yn galw yn uchel arnom ninau i wrandaw ar lais Duw yn ein cymhell, fel ag y cymhellai Abraham gynt Dos allan o'th wlad. i'r wlad a ddanghoswyf i ti.' Mae cyfoeth y ddaear yn fendith fawr, ond ni ddaw un cam pellach nag angau, eithr am y cyfoeth arydd Duw trwy Grist fe saif am bob tragwyddol- deb. Mae'r cvfoeth o wybodaeth am Dduw yn anherfynol, a'r dynion mwyaf sydd bar- otaf i gyfaddef hyny. Ufuddhau i Dduw yw'r amod i etifeddu'r cyfoeth hwn, dyna yw hanes dynion mawr y byd i gyd-ufudd- hau i orchymyn Duw, dyna wnaeth Abraham ac mai ei ddylanwad wedi cario i lawr ar hyd yr oesau. Ydyw y mae'n sicr y bydd i ddylanwadau dynion da y byd ymdonni ar gefnfor anfarwoldeb, a dy.na'r cyfoeth i ym- ffrostio ynddo yw'r bywyd pur a'r cyrneriad g I an. 3_vdd—Rhyddid. Dywedodd un o fedd- ylwyr galluocaf v bvd, sef Robertson mai ufudd-dod i'r ddeddf uchaf yw rhyddid,' a phwy bynag a ufuddhant, byddant gyfranog o'r rhyddid sydd ryddid yn wir." Bydded i'r apeliadau hyn gael dyfnder daear, fel ag y gellir disgwyl ffrwyth mawr maes o law. 'L- AP SELYF. I

Yr Ysmaldod Dirwestol.I

OYDDIADUR-MEDI. 1

Deigryn ar fedd Wm. M. Davies…

Family Notices

Advertising