Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

IAMYWION.I

Nodion.1

News
Cite
Share

Nodion. 1 Gail GAIMANYDD. I Cynhaliwyd cyrddau yr Undeb Efengyl- aidd y tro hwn yn Methel gan ddechreu nos Lun Medi 16, a pharhau dros dranoeth. Y cenhadon oeddynt y Parchn. Esan Evans, R. R. Jones, Trelew, a M. Daniel B. D. Cyn- nulliadau lliosog ac achlust am wrando yr hen efengyl felldigedig a phawb yn teimlo fod rhyw eneiniad neillduoi ar bob oedfa,— y presenoldeb Dwyfol yn llanw'r babell fel nad oedd angen i neb oedd yno ofyn—" A daeth Efe ilr Wyl ? Arosed y fendith hyd fyth. -0- Yr oedd yn ddiwrnod mawr yma ddydd Gwener, yr 2ofed o Fedi, heblaw bod yn Wyl Goffa Garibaldi, rhyddhawr anfarwol yr Eidal, ac un o arwyr penaf y byd, bu yn ddwthwn neillduol hefyd yn hanes Ysby- ty'r Gaiman. Treuhwyd diwrnod Ilawn at amcanion daionus a dyngarol. Bwriwyd pentyrau o aur ac arian i drysorfa wag yr Ysbyty, draws-ffurfir yn alllaw yn ymgeledd fwyrl i'r claf, ac yn gymhorth cryf i'r ang- henus. Rhwng y casglu taer a dyfal am wythnosau, y nbdachfa frwd a byw, a'r cyngherdd fu'n gymaint 0 adloniantac adeil- adaeth, llanwyd hen hosan pwyllgor yr Ys- byty hyd y pen glin. Adroddirfod ynddi tua phum mil o ddoleri. Oiiie. y.\9" dyngar- wch dan ei goioa o hyi ar lan y Camwy ? --0- Trwy garedigrwvda lhywun neu gilydd cefais afael ar Rhaglen y Cyngherdd, a rhed- ai yn debyg i hyn,— Llywydd, Morgan. Anveinydd, Deilliol; y naill a'r llall i swyddi o herwydd absenol- deb Ap Gutyn a'r Br. J. Foulkes. Chwareu ar y piano yr Emyu Genediaethol, gan y fon- esig Alvina Amiconi; arawd gan Yuad y Rhanbarth Br. A. Faconti can gan yr Eos Unwaith eto'n Nghymru anvvyl adrodd- iad yn yr liispaenaeg gan y fouesig Cristina MacDonald detholiad ar y piano gan y fon- esig Hays adroddiad gan y fonesig Nest Edwards, Y Milwr"; "H wiaugerdd y fam gan gor merched y- Gaiman, dan arweiniady Parch. D. D. Walters adrodd Cyllafan Morfa RhnddJan" gan Deiniol "Myfanwy" gan gor meibiol1 y Gaiman dan arweiniad y Br. Phillip J. Rees adroddiad Sei.snig gan J. Sydney Jones auerchiad yn y Sbaeneg gan Ithel can a chydgan, Boed ysbryd ein cyndadau" a Gosteg For" gan gor Bryn Crwn (Ed. Morgan); adroddiad gan y fonesig Mafalda Amiconi, yn nghyd a chyf- eiliant gan ei chwaer Alvina; adroddiad The charge of the light brigade," gan Arthur Berwyn deuawd gan y ddau frawd E. J. a Bobbie Evans can Llwyn On," gall Alawen ;gair o gyfarch gan y Llywydd can gan Argentina Berwyn canig Y Gwan- wyn Hardd gan y cor merched canu ar y piano gan y fonesig Buddug Pugh y fones Berwyn yn diolch yn wresog i'r fintai fawro lodesi ieuainc yr ardal fu dan ei harolcgiaeth hi yn casglu ac yn gwerthu tocynau'r Nod- achfa er budd yr Ysbyty can gan yr Eos, "The old kentucky home Comrades song of hope" gan y cor meibion. Encor mawr, a "Codwn Hwyl yn dilyn. Diw- eddwyd trwy ganu Heii Wlad fy Nhadau a'r Eos feluslais yn arwain. -0- Nawu Sadvvrn diweddaf daeth tren arben- ig a rhag i gyrchu ein cor meibion, yn nghyd a'r Alawen a'r Eos i Madryn i gynnal Cyng- hcrdd clasurol yno yn swn y mor, er buddy Groes Goch Brydeinig. Adroddant iddynt gael croeso gwresog ar law y Madryniaid. Bu dda eu gweled wedi dychweljd yn ddi- anaf, serch i ddamwain y llwyfan eu byg- wth braidd.

Cronfa Goffadwriaethol Arglwydd…

The Newspaper of Nicolas.

Ffactri Gaws.