Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

■ C. M. 0.-1 ■ ™ DERBYNIA y CWMNI HADAU ALFALFA neu un= rhyw gynnyrch arall ar gonsign= ment, a gwerthir ef yn BUENOS AIRES dan ei fare priodol ei hun. Am y gwaith cwyd yr C.M.C. lai o gomisiwn na neb arall, ni chodir Hog ar y blaendal, ac ni chodir ychwaith am ystorio y cynnyrch I yn Ystorfeydd y Cwmni i aros llong. Y mae yn ddealledig fod yn welt gan y Cwmni t'rffermwyr lanhau eu hadau eu hunain ond iddynt fod i fyny a'r safon. YR AROLYGIAETH. Trelew, Gorph. 31, 1918. G.W.G. Derbynir archebion am gyhoeddiadau y flwydd- yn nesaf hyd dydd Llun, Medi 30ain. Oni erchir yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod ycyhoedd- iadau dderbynir yn bre- senol i'w parhau am y flwyddyn ddyfodol. W DALIER SYLW.—Ni ellir derbyn unrhyw archeb wed! y dyddiad uchod hyd mis thrill nes- af, oherwydd anghyfleusderau y Liythyrgod. Yr AKOLYGIAETH. MEL. A Pryna'r C. M. C. fel mewn tyniau mawr, megis tyniau nafta, am bris da. Gofaler am el driii yn briodol. Trelew, Mehefin 24, 1918. YR AROLYGIAETH. YN EISIEU. Dyn hollol abl i weithredu fel Arolygydd Estancia Cwmni Masnachol y Camwy yn Tecka. Anfoner ceisiadau yn rhoddi cymhwys- derau, cyfeiriadau, a'r cyflog ofynir i Arol- ygydd yr C.M.C., Trelew, cyn Medi 30am. C. M. C. YR WYL ITALAIDD. Dydd Gwener yr 20fed cyfisol, bydd Ystordai y Cwmni ynghau yn unol a threfniant yr Hyrwyddai. YR AROLYGIAETH. Trelew, Medi 12, 1918.

Advertising

I Y Diweddar W. M. Davies.

EISTEDDFOD Y WLADFA, 1918.

Advertising