Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Llongau. MITRE ar ei thaith i'r De. CAMARONES i gychwyn o'r Brifddinas ar 12 cyfisol. QUINTANA yn y Brifddinas. ASTURIANO i'w disgwyl olr De. ARGENTINO ar ei thaith i'r De. ATLANTICO yn y Brifddinas. Cwmni Undebol Dyfrahol y Camwy Cangen C. Ni chaniateir i neb i ddefnyddio y dwfr heb gyfalaf na dyfrhau dros ben eu cyfalaf —heb ddyfodi ddealldwriaeth a'r cwmni- yn niffyg- hyny byddant yn agored i ddeu- gain noler yr hect. o ddirwy yn unol a'r rheolau. Y PWYLLGOR. Cia, UNIDA de IRRIGACION DEL CHUBUT. RKMKL C. Se previene a los regantes del Ramal C. que queda prohibido hacer uso de agua para riego, sin poseer capital necesario 6 sin previo arreglo con la Comision Direc- tiva del Ramal, en caso contrario se les aplicard una multa de $ 40,00 por Hect. de acuerdo con el Art. 25, Capitulo II del Reglamento General de Ramales. LA COMISION. CWMNI DYFRHAOL UNDEBOL. Cangen B. Gwaherddir yn bendant defnyddio dwr o'r Gamlas, ond trwy gyfranau. -Gellir rhentil cyfranau trwy yr Arolyg- ydd y Br. Llewelyn Williams yn 61$8,00 y gyfran am y tymor. Bydd cyfran yn rhoddi hawl dwr i ddwy hectarea. Trelew, Gorphenaf 16, 1918. Y PWYLLGOR. COMPANIA UNIDA.DE IRRIGACION. Ramal B. Se prohibe absolutamente usar agua del Canal sin tener acciones. El Inspector Leonardo Williams esti au- torizado de alquilar acciones a razon de $ 8,00 por accion, por la estacion. Una accion da derecho para regar dos hectareas. Trelew, 16 de Julio, 1918. LA COMISION. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAF). :0- Dyi-nunaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barod i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y nwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. Astudfa Gyfreithiol Doctor ENRIQUE L. IIUERGO, Doctor ENRIQUE L. HUE?eO, OYFREITHIWR. Materion gwladol, masuachol, troseddol a gweinyddol. Derbynia "poderes" yn ei enw ei hun, TRELEW — CHUBUT T Anglo South American Bank if PRIF SWYDDFA YN LLUNDAIN, OLD BROAD STREET, E.C. Arian Cenedlaetltol CYFALAF AWDURDODEDIG £ 5,000,000 $57,250,000.0c TANYSGRIFIEDIG 4,500,000 51,525,000.00 TALEDIG' 2,250,000 25,762,500.00 OL-SAWD 1,500,000 17,175,000.0c o CANGHENAU: 0 Yn Ewrop.—Paris, Madrid, Barcelona a Bilboa. Yn yr Unol Dalaethau.-Efrog Newydd. Argentina .-Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario de Santa Fé, Mendoza, San Rafael, Rio Gallegos, Deseado, Comodoro Rivadavia a San Julian. Chile .-Valparaiso, Santiago, Antofagasta, Iquique, Concepcion, Chilian, Coquimbo, La Serana, Talcahuano a Punta Arenas. Uruguay.-Montevideo. o TAL Y BANK: o Ar soddiadau mewn cyfrif cylchredol heb rybudd iQ/d y flwyddyn. am dri mis. 2° chwe' mis 4°/a ddeuddeg mis 5°10 Ar gynilion hyd $10,000.00, wedi 60 o ddyddiau, telir 4% y flwyddyn, yu cael ei gyf- rif bob tri mis. Rhoddir talebau ar Ewrop, yr Unol Dalaethau a phrif ddinasoedd De America. Rhydd hefyd goel-lythyrau, a gwna bob gwaith arall perthynol i Ariandy. Cynrychiolwyr yn Rawson, Gaiman, Dolavon, Esquel a Phorth Madryn. Swyddfa yn Trelew: A. Thom Morris, Arolygydd. TREMOR JONES v ftRTICULOSv COMiSIONES y CONSIQNACIONES TRELEW (CHUBUT) COO PER ATI V A CHICA. IUM—MIIII»IINIIIIHN«IIRT..NM»Y.UINI.NILIIAABM«ATGI!—MNRNIIWMMIHJIMWWIIMHUW, IIAJXANAAAMIMINNINIWIUSA—AI Y BRODYR MARTINEZ, TRELEW YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU. + CYNRYCHIOLWYR V Masnachdy tft wertha rataf ø a a yn y DirioggaetH. ø (i) ? PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH () EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. MATER/ON GYFREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (IZU.), AC Ei IARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVFA 620; BUENOS AH^ES — LA PLATA CALLE 13 NQ. 814. Garpinteria de obra Blanca Y Taller de Muebles. de JULIO GUROVICH, —= ?.???SS !LBS? %J? ??a???K?????U?M???r???fU ?? -.——— ?_= Unico taller de escaleras de luj o para easa.s de alio. Especial i dad en todos trabajos pertenecieiites al ramo. SIN COMPETENCIA.. Frente al Negocio del Sonor Ludovico, Mechio, Trelew.