Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Liverpool & hondon & Globe lttda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sucursal en la Republica Argentina CALLE RECONQUISTA 46 (Piso Baj) B.A. -0- FONDOS ACUMULADOS (mas de) $73.900,000 oro (o $ 165,500,000 ell.) SINIESTROS PAGADOS por la Compania en 81 auos$988,837,961 c/1. —o— Representante en el CHUBUT A. LLOYD JONES, Drofa Dulog." Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgyng-hori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. Materion Tirol—Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid yn lluosog, wedi 16 mlynedd olafur cysson eg-niol a g-onest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogaeth er's 33 mlynedd. I: atencion 11 o. IGOflflTERIfl Y PflSTEIiEfllA I "PARIS" J pomunico al publico en ge- neral que be abierto un nego- cio de CONFiTERIA y PaSTELE'UA, confeccionando toda clase de tra- bajos pertenecientes al Ramo. ESPECIALIDAD EN PAN DULCE. Se reciben encargues para BODAS, BANQUETES Y BAUTISMOS. Ossell Hermanos Y Moncusl, Avda. fONTANA 792 Y SAN MARTIN. Frente a la Casa del Sr. PUGH. LUIS SCARANO ===== T R E L E W, = LLAW-GELFYDD. ——— Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu baddon-dai. Astudfa Gyfreithiol DR. ORESTES FRANSONI, CYFREITIIIWR. ARMANDO MEDANA, CYFRIFYDD TRWYDPEDIG. RAWSON—TRELEW (CHUBUT). DR. ROBERTO M. ORTIZ, CYFEEITHIWE. CANGALLO 564—CAPITAL FEDERAL Yn y GAIMAN bob DYDD SADWRN 0 2 hyd 5. t MISS WATTS J M (MERCH Y DIWEDDAR MRS. WAATTT?S))?. 1 ?1337 CHACABUCO 1337 t BUENOS AIRES.' a Dymuua hysbysu trigolion Chubut sydd j. yn bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas < ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac t y'i cariwyd gan ei diweddar fam. j Lletty Cysarcis a Teleraa flhesymol. B HYSBYSIAD Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydcf yn agos ilp ISeuadd Coffa. Astudfa Gyfreithiol. Dtt. OSVAIiDO della CROCE. Ymgymera a materion cyfreithioi, masnachol, a throseddol. Cynrychiolaeth yn Buenos Aires. Cyfeiriad :-CALLE SARMIENTO 211, Trelew. ASTUDFA QYFREITmOL. Dr. Raul Vilgpe ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TVVRNB Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol. RAWSON (Chubut). Dylid tynu allan poderes yn enw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto, MARTIN CUTILLO, —"TWRNE,- Trosglwyddiad cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. TRELEW, CHUBUT. TEIRW HOLSTEIN. AMRYW o Deirw ieuainc oddeutu blwydd oed, o stoc dadforedig, r werth gan DANIEL ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. TRjEORCI. CYINHBUR. Cyngherdd Cystadleuol a The Parti yn yr uchod 18 o Medi 1918. Disgwylir prif adroddwyr a chantorion y cylch. Yr elw tuag at Eglwys Treorci, Mynediad i mewn, Oedogion, $ 1.00 Plant 50 cts; y Te ar y byrddau o 1 p.m. hyd 5 p.m. y Gyngerdd i udechreu am 6.30 p.m. Drysau yn agored am 6 o'r gloch. YR YSGRIFENYDD. Dalier Sylw! DaHer Sylw! Oherwydd amgylchiadau neilltu- ol a rhesymau arbenig, dymuna r pwyllgor hysbysu NA CHYNHELIR y "TE PARTI" uchod fel y bwriadwvd. CY^HEIIR Y GYNG- UERDD YN UNIG. Mynediad i mewn, Oedogion, 50 sents. „ „ Plant, 20 „ YR YSGRIFENYDD. XX MEDI 1918 YN ac er budd GAIMAN yr Hospital. Cynhelir NODACHFA (BAZAAE), amryw chwareuon a mabol gamp- au yn ystod y dydd. Te a theisen ac ADLONIANT YR HW-Yl. -0- Gwahoddir pawb, a byddwn ddiolchgar am gefnogaeth yn gymaint ag mae ymgeledd i'r claf a chynorthwy i'r anghenus yw'r amcan. Dros y pwyllgor, MARY E. BERWYN. Cia. Unida de Irrigacion del Chubut RAMAL A. De acuerdo al Art. 25 del Reglamente Ge- neral de Jos Ramales, se hace saber que el socio que regare mas tierra que la que le corresponde incurrira en una multa de $ 40. por hectarea, siu tener permiso especial de la Cpmision Directiva del Canal. Todos los regantes que desean obteuer ac- ciones podran alquilarlas. Por mas datos etc. vease el Presidente del Ramal. LA COMISION. Cwmni Undebol Dyfrhaol y Camwy. 0 CANGEN A. Yn unol a'r Eth, 25, o'r Trefniadau Cyff- redinol y Canghenau ni chaniateir i aelod ddyfrhau mwy o dir na'i hawliau, bydd pwy bynag droseddo yn agored i ddirwy o 40 noler yr hecterw, oni bydd iddo yn flaenorol ddyfod i gytundeb a'r Cwmni yn unol a'r Trefniadau. Rhentir cyfranau i bwy bynag ddymuno gan Bwyllgor y Ganges. Y PWYLLGOR. Etudio Juridico DEL Doctor ENRIQUE L. HUERGO ABOGADO. Asuntos civiles, comerciales, criminales y administrativoi. Aceptfi los poderes a su solo nombre. TRELEW — CHUBUT