Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

GORFAELIAETH A MODDION BYWIOLIAETH.

ETHOLIAD.I

[No title]

INodion.-

News
Cite
Share

Nodion. Gan GAIMANYDD. O'r Bryn Gwyn daw'r newydd fod ysbryd y deffro wedi bod yn tramwj''n drwm yno'n ddiweddnr, ae fod drysau yr Ysgoldy fu yn nghau gyhyd, wedi eu hagor o'r diwedd gan Athro newydd, sef y Br. R. H. Row lands (Tremydd). Llwyddiant llawn fo i ran y Tremydd galluog. --0- Mae'r hen Gymraeg wedi ei chloi allan yn Jlwyr o holl ysgolion dyddiol y Wladfa er's llawer blwyddyn bellach, ac nid oes angen gweledydd llygadgraff i fechu gweld fod Boreu'i thrauc gerllaw," Carwn sibrwd brawddeg fechan ynghlust pob Athro Cymreig ar y Camwy, a dyma hi,— A chwi'n Gymry glew, dysgwch hefyd dipyn o Gymraeg i'r plant, rhag i had Cymry'r Wladfa sydd dan eich gofal droi'n 'Sbaenwyr rhemp dan eich dwylo. laith ber ar gyfer y gan, Archangel gar ei chyngan." Oes, mae yno fachgen braf Zlrall yn Ned- wyddfa, eartref y Parch Tudur Evans, Gweinidog Bethel, er yr 22aiu o Awst. Y fam yn gwella'n foddhaol, ac Eirwyn, canys dyna enw'r mab, yn dod yn ei flaen yn garnpus. -0- Mark Twain oedd testyn papur neill- dnol o dda a difyrus a ddarllenwyd i Gym- deithas Camwy Fydd nos Wener Awst 16eg. gan Ben Cyfrifydd yr C. M. C., Br. Harri E. Roberts, Trelew. Ac ar y nos Wener olaf o'r mis bu Llyw ydd y Gymdeithas, Br. W. M. Hughes yn rhoi iddynt adroddiad manwl a hyawdl o haues eidaith o gwmpas y belen ddaearol. -0- Mae'n debyg fod yr Ysbyty sydd wrth sodlau'r pentref yma yn crefu am help a chymhorth y dyddiau hyn, acenfyn y pwyll- gor fintai fawr o gasglyddion taer ar gylch i ofyn rhoddion ac ewylJys da tuag ati. Chwi welwch hefyd fod yr ugeinfed o'r mis hwn wedi ei neillduo i go(Il,'r Ilifdeorao, fel vllifo holl aur ac arian a phres y wlad i gyfeiriad cronfa Ysbyty'r Gaiman. —o— Mae'n brinder cig drwy'r gymydogaeth yma hefyd, a'r ychydig geir weithiau tnegis ar ddamwain. yn gymhwysach i wadnu es- gidiau nag i gylla neb, er talu crogbris am dano. Efeallai gyda hyn y rhydd ein Cyng- or ninau drysau yn agored am dro i werth- wyr o'r wlad, fel pwy bynag a ddel na fwrir ef allan ddim. -0- Gwyliwch da chwi mae yna ladron anifeil- iaid yn byw'n fras ar eiddo tyddynwyr gonest gwaelod y Dyffryn Uchaf. Collwyd oddiyno yn ddiweddar iawn amryw geffylau a gwartheg, ac ni welwyd fyth mo'u cysgod. Dros ba hyd tybed y rhaid goddefi ystrelgwn beiddgar fel,hyn anrheithio'r wlad y ffordd y cerddont ? heb i heddlu nac arall wneud un yi- ngais ilw dal nali dilyn. -0- Gelwir holl feibion a merched cerdd at eu gilydd yn ystod yr wythnos hon, a thebyg y bydd yma loewi cyrn o ddifrif bellach gogyf- er a'r Eisteddfod sydd wrth y drws. -0- Drwg genym glywed fod y Br. D. Lloyd Thomas, Rawson, wedi ei gymeryd yn lied wael ei iechyd er's rai dyddiau. Gobeithiwn gaelclywed yn fuan ei fod yn troi ar wella.

Mel Bod Ruffydd.