Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiad. Hysbysir teuluoedd awyddus am iechyd a glanweithdra, yr ymgymerir a Hiwio ac add- urno parwydydd, cwyro lloriau a dodrefn. Defnyddir unrhyw liw. Ni lychwYllir y par wydydd wrth wtieyd y gwaith. Ymofyner a ANGEL PELAEZ, CYFRWYWR, Calle Rivadavia, Trelew. Enrique Gilardino, J.)). TRELEW Olynydd ERNESTO YZETTA Gweithfa adgyweiriol popeth perthynol i foduron. Wele gyfleusdra i gwsmeriaid leihau costau rhedeg eu moduron, gan y gwerthir nwyddau hyd 30 y cant yn Ilai na'r hvn arterid godi. —— ASTUDFA GYPREITHIOL. 1>11. Raul Vilgre ha Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TVVRNB Materion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol, RAWSON (Chubut). Dylid tynu allatt poderes yu envv Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. fiT HYSBYSIAD .ø Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydd yn agos I'r Nemadd G offa. Gweithdy LORYMAN A Saer—^ THOMAS Yn hen Swyddfa'r "Gwerinwr," GAIMAN. GWAITH DA AM BRISIAU RHESYMOL LUIS SCARANO == TRELEW, = ULAW-GELPYDD. Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c., ac adgyweirio peiriarinau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu haddon-dai. A. No Hay Semillas Como ') Las De Marca PARA AUMENTAR LA BELLEZA DEL JARDIN Las øemmas esUn ya colocadas a distan- 0 cias adecnadas en 1& cinta misma. Ger- minan 5 ???tzSmf?t??SNm ttB '?s promts  el  de la cinta jN)Bt absorbe )'conserva Xed Ld Se logran plantas sanas y m's bonitas de mejor aspccto y dispuestas en bien rectam. A parte de dichas hay 1& de que Be aborra tiempo, molestiu y trabajo, ya que Ie planta toda una hilera en una sola sin baber de cahmlar distancias. Los aftcionados a la jardinerfa obtienen tan buenos resultados como los ezwrt-. Hag& ]a pru*ba. Compre sm semillas de Hay?Ovahe-?mt tjt)jw???tH'M_M.? MMtC dades delecmbmayis de flores escocidas. HB ciatu American Seedtape Co. n Weat 23rd Now Y ark. Eo u. En venta en todos los almacenes de la CouPAniA MERCANTIL CHUBUT. Agents para el Territorio., Carpinteria de obra Blanca X y Taller de Muebles. de JULIO GUROVICH, = [Unico taller de escaleras de lujo para casas de alto. Especialidad ea todos trabajos pertenecientes al ramo. Se hacen muebles a plazo. SIN COMPETENCIA. Frente al Negocio del Senor Ludovico, Mechio, Trelew. LA ARGENTINA YSTORDY YN GWERTHU GWAHANOL NWYDDAU. Newydd dderbyn o Brvdain Stoe Helaeth o DDILLADAU Parod i FERCHED, DYNION a PHLANT. I gyrraedd gyda'r Hong gyntaf, Stoc o ESGIDIAU, DEFNYDDIAU, ac arnryw, nwyddau eraill. Y Prisiau yn Hynod Resymol. IORWERTH WILLIAMS, VALLE, SUPERIOR CHUBUT. Stor Ganolog y Gaiman. —o— NEWYDD AGOR- Amrywiaeth o Nwyddau pwrpasol i Ddynion, Merched a Phlant at y Gaeaf. W. M. HUGHES. Caiman, Mawrth 23. 1918. Estudio Juridico DEL, Doctor ENRIQUE L. HUERGO ABOGADO. Asuntos civiles, comerciales, criminales y administrativos. Acepta los poderes d su solo iaoinbre. TRELEW CHUBUT Astudfa Qyfreithiol y Doctor ENRIQUE L. HUERGO, CYFREITHIWR. Materion gwladol, masnachol, troseddol a gweinyddol. Derbynia poderes yn ei enw ei hun. TRELEW CHUBUT Paulina F. de Ferrario. BYD-WRAIG drwyddedig gan Brifysgol Pavia (Eidal), awdurdddedig hefyd gan Fwrdd Cenedlaethol Iechyd. Rhydd ei gwasanaeth hefyd yn y paith. CALLE MORENO, rhwng S. Martin a Julio A. Roca,—Casa 1-ugh. GOLEIJNI TRYPANOL. • DYMUNIR hysbysu y rhai sydd yn defnycdio trydan, y gellir, o'r dyddiad hwn, ei ddef- nyddio at wasanaeth teuluaidd a pheirianau, dri diwrnod yn wythnosol, sef MAWRTH, IAU, a SADWRN, o hanner awr wedi dau y prydnawn hyd fachlud haul. Hyd nes cyrhaedda y peiriant newydd, ni chaniateir defnyddio y trydan ond i oleuo yn unig. Er osgoi anghyfleusterau i'r cy- hoedd, torrir y cymundeb ar adran na fydd yn ufuddhau i'r trefniant uchod. Trelew, Mawrth 8fed, 1918. Y CWMNL