Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Unoliaeth Cristionogol.I

Dyffryn y Camwy. -I

News
Cite
Share

blaen yr oedd Pablo y baqueano, a chydag ef gan,amlaf yr oedd Burmeister, Lewis, Guy, Obregon a'r swyddog. Yn dilyn yr oedd nifer o Indiaid a deugain o geffylau, o fewn hanner milltir iddynt deuai ein ceffylau ni oddeutu tri dwsin mewn rhif, yn nes yh ol dilynai troop o driugain o fulod berthynent i'r milwyr, yn y gynffon wele Leon ac ugain o futod pwn yn drwm Iwythog. Heblaw hyn yr oedd genny,ln yrr o ddeugain o dda corniog ila eylfeuwi a chig, Difynir yr enw Dyffryn yr Eglwys oddi- wrth ffurf y graig welir yno mai eglwys fawreddog. Yr oedd y dyffryn yn culhau ar i fyny, a ffiniwyd ef o'r deutu gan greigiau tftu o liw cochddu. Uwchlaw y creigiuyr •i oedd ucheldir gwastad yn ffurfio yn risiau y naill uwch y lIall. Ar yr ucheldir gwelir manwydd a tusw borfa. Y mae y tir yn rai- anog a hyd yn oed yn garregog mewn 11a w- er lie, Ym mysg y gro gwelwyd agates a than gerrig eraill ellid eu llyfu loewi. Mewn llawer lie gwelid y tosca yn brigo i'r wyneb, a He y gwelid hyn yr oedd y fan yn llymach o borfa a'r coed yn fanach. Lie y brigai y tosca gwnai amser a hin ef yn bwdr (powder) gwyn, ond mewn manau mwnol gwelid yn ami y llwch hwn o liw rhwdgoch, a gwyrdd a glas. Nodwyd hefyd welyau o gregyn wystrys (oysters) yn sit- ffodd y naill uwch y llall, ac yma a thraw dalpiau o gypsum. Dewisid y llei wersyllu gan Pablo yr ar- weinydd. Ein gwersyll cyntaf oedd ar ol teithio tair llech mewn ilecul yn y dyffryn, a'r anifeiliaid ar y blaen rhag iddynt ddych- welyd i'r sefydliad. Y dydd canlynol wele ni yn teithio eil- waith yn rhibyn hiro rhyw ddeg-ar-hugain o ddynion, ac oddeutu dau gant o anifeiliajd renid yn drypiau, ac i bob troop yr oedd niadrina arweinid gan un o'r dynion, ac am wddf pob mcidrina yr oedd cloch neilltuol, tone pa un oedd ddigon o rybudd i gasglu ei dilynwyr ar ol yr hen fam, nes peri i ddyn gredu fod yna dipyn o'r eglwys hyd yn oed yng ngwaed ceffyl. Yr oedd yr atdyniad hwn at swn y gloch yn gwneud gwaith y gyrwyr yn llawer llai ac esmwvtha yn fawr oruchwylion teithio. Pan ddLaethpwyd at ryd yn y Camwy, croes- wyd i'r ochr ogleddoI a gwersyIlwyd yn y fan. -■■ ■■ Y gweddill o'r dydd buom yn perffeithio ein parotoadau i'r teithio dyfodol. Yr oedd Leon, gyrwr y pwn fulod, yn nod- edig o weithgar heddyw, yn cymwyso y pynau ac esmwytho pob tenyncaled medd- alwydhefyd y lazos a'r tenyn crwyn caled. Yr oedd Seferino ein cogydd yn hynod egniol yn gwneud teisenau a baraclatch. Mewn man arall o'r gwersyll yr oedd dwsin yn plethu croen gwyrdd yn ger (gear), Gwnai pawb rhywbeth, y rhai wnaent lei- af oedd yr ysmygwyr air tötwyr mati, eraill aethant i bysgota a daethant a phwysi o bysgod yn ol i'r camp. Pysgod tebyg i ddraenogied ddaliwyd. (Pw barhau.) .4