Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cwmni Masnachol y Camwy. Etholiadau Blynyddol Ebrill 30ain, 1918. YN EISIEU: Un Arolygvdd, dau aelod ar y Bwrdd Arch- wiliadol (Sindico, a chwech aelod ar y Bwrdd Hyrwvddol vn lie y Bwyr. Rhvdderch Iwan, David Ed. Williams, Dauiel R. Evans, Mvrddin Griffiths, Evan Williams a Ithel J. Berwvn. Enwau ymgeiswyr i fed yn llaw yr Ysgrifennydd vn Swyddfa'r Hyrwyddal. Gaiman, wedi eu harwyddo yn uuol a'i Rheolau cyu 7 p.m., Nos Iau, Ebrill y 4ydd, igig.-Ar archiad yr Hvrwyddai, PHILLIP J. REES, YSG. Gaiman, Mawrth isfed, 1918. l SOCIEDAD ANONIMA LDA. Compania Mercantil DEL, CHUBUT. ELECCIONES ANUALES ABRIL 30, 1918. Porta presente se llama la atencion de v los -1 Senores Accionistas a las proximas elecciones. Se necesita, seis Accionistas para el Directorio en reemplazo de los se- nores Rhydderch Iwan, David E., Williams Daniel R. Evans, Ithel J. Berwyn, Myrddin Griffiths y Evan Williams. Un accionista para la Gerencia y dos pa- Ira formar Sindico. Los nombres de los Candidatos deben ser dirigidos al secretario dela Compania en la oficina del Directorio en Gaiman, y estar en su poder, antes de las 7 p. m. del dia 4 de Abril, 1918. Por orden del Directorio PHILLIP J. REES, Sec. Gaiman, Marzo 15, 1918. EDICTO JUDICIAL. Por disposicion del Senor Juez Letrado del Territorio Nacional del Chubut, doctor don VALENTIN ARROYO, se cita llama y em- plaza por el termino de treinta dias a todos los que se consideren con derecho álos bienes dejados por fallecimiento de don EDWARD ó EDUARDO WILLIAMS, ya sean como herederos 6 acreedores, para quedentro de dicho termino comparezcan por ante su Juzado y Secretaria del auto- rizante a deducir sus acciones en forma, bajo los apercibimientos de lo: que hubiere lugar por derecho. Rawson, Marzo 9 de 1918, ROMULO J. CARBONE.-Secretario. Moduron "ford." Oherwydd trethoedd uchel yn yr Unol Dalaethau a achlysirir oher- wydd v rhan a g/merir ganddi yn y RHYFEL bydd MOOURON 'FORD' rai canoedd o ddoleri yn uwch eu pris nag ydynt heddvw. Os am fodur yn rhad, anfonwch eich archeb yn ddiymdroi i GWMNI iVIAS^I %CHOL Y CA^WY. AVISO. DESDE EL 1° de Enero de 1918, Il (Parage de la UIA. Mkrcantil CHUBUT estara en condicioties para recibir y atender toda clase de tra- bajo petenecientf ai ramo. •f C.TV^.C. + Blaendelir, neu telir yn derfynol $16.00 y can cilo am wenith olr an- sawdd goreu. YR AROLYGIAETH. Trelew, Mawrth 15, 1918. Y WEITHfA QAW~ At YMENYNO Telir am laeth ddwy sent y gradd, heb gyfyngu i bedair gradd fel cynt. -0- ? RHYBYDD— °~ 0 hyn allan, bydd yn anghenrhiediol i bawb drosglwyddo llaeth cyn Naw o'r gloch y boreu. Hefyd rhaid dyfod ag ef yn fresh bob pydd, ac nid bob yn ail ddydd fel y gwneir gan rai yn bresenol. YR AROLYGIAETH. Trelew, Medi 28ain, 1917. I » LUIS A. VALLEJO B. .DBINTVDD. Bydd y Br. Luis A. Vallejo B. yn symud i't Gaiman yn ystod y pythefnos gyntaf yu Mawrth, lie y dilyna ei alwedigaeth am beth amser. Casa Britanica, Gaiman y — Valle Superior. ■* DYMUNH .1*0 0. EIPION OWENS hysbysu ei gwsmeriaid ei fod nevv- ydd dderbyn gyda'r llongan diwedd- af o'r Hen VVlad, North America ac Yspaen 8TOC HELAKTH f. Ddilladau Gaeaf i Ddyn- ion, Merched a Phlant. ??? Nwyddau Goreu ?? ?'? Pnsiau Iselaf Chubut. i >S.-By d dwell gystal a chynier- yd niantais ar y BA R/iELYIO N. o. E. O. E. 0. Cwmni Dyfrhaol Undebol. CANGEN B. Gelwu aelodau Gan uchoo i'r Cwrdd Cs ffiedinol g\ i hel;i vr Trelew, Mawrth 30Hi 1 >, 1918, urn 2 p.m. MATERION DAN SYLW: I. Darllen a cymerin' sat toleu. 2. Dewis tn aelo a. Hvrwyddai, Y thai svdd \i m nen I >. \dyiit y Bwyr. Alejau iro A. Conesa, Rh\<tnerch Iwan a DHVI: J sines (Hiifod 3. Penodi v (lietli (z(-twt- aiii y* tyiiior a basiodd. 4. Penderfynu vr h fydd yn ofynol 5. Penderfynu tal yr Hyrwyddai am eu gwasaiiaeth. Trelew, Mawrth H, 19 I 8.. H. YR HYRWYDDAI. Compania Unida de Irrigacion RAMAL, B. Se convoca & los soclos del Ramal B. & la Asamblea General que teiidi,6, lugar el dia 30 de Marzo 1918, i. las 2 p.m. ASUNTOS A TRATAR i. Lectura y aprobacion del balance. 2. Elegir tres miembros & la Comisi6n Directiva. Los salientes los Sres. Alejandra A. Conesa, Rhydderch Iwan y David Jones, (Hafod). 3. Fijarel impuesto del àguapor la estg- cida proxima pasada. 4. Fijar los honorarios del Directorio. 5. Resolver que trabajos son necesarios para la estacion venidera. Trelew 11 de Marzo de 1918. LA COMISION,