Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

fir HYSBYSIAD I  Pan yn NHRELEW yrawelwch a | STOR DILLLADAU NEWYDD I BERRY a COHEN, 1 sydd yn agos i'r Neuadd Gaffa. LUIS SCARANO TRELEW, = LLAW-GELPYDD. Ymgymera a gosod i fyny inelinau gwynt,&c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu baddon-dai. Ar Werth. Yn y rhatibarth oreu a mwyaf cyfleus yn Nhrelew, mae TY helaeth a hwylus ar werth. Cytiwysa wyth o ystafelloedd dest- lus a dymunol, y cwbl yn ddiweddar wedi eu hadgyweirio yn drwyadI.- Ymofyner am fanylion yn Swyddfa'r DRAFOD. En Venta. Una casa para familia, situada en el mejor barrio de Trelew. Tiene ocho piezas como- das, todas recienternente pintadas y arregla- das.-Por mas datos, dirijese a esta IMPRENTA Miss Watts (Merch y ddiweddar Mrs. Watts). 1337 Chacabuco 1337 BUENOS AIRES. Hysbysu trigolion Chubut sydd yn bwriadu talu ymweliad a'r Brif ddinas, ei bod yn cario ym mlaen y busnes fel ac y'i car- iwyd gan ei diweddar fam. Uetty Cysuros am Brisiau Rhesymol. Ar Werth. tOO o Ddefaid Rambouillet pur.—Am fanylion pellach, ymofyne.r a'r BR. THOMAS LEWIS, DROFA DULOG. Venta. too Ovejas puras Rambouillet.-Por mas datos, dirigirse al SR. THOMAS LEWIS, DROFA DULOG. Agoriad Dosbarthiadau Addysgol. Ydydd cyntaf o Fai nesaf, yu GAIMAN, dechreuir cyfranu Addysg "Breifat IJ yug ngraddau 3, 4, 5 a 6, i'r amcan o barotoi dis- gyblion ar gyfer yr Arholiad RHYDD am fynediad i mewn i Goleg Normalaidd y C-, enedi. Yr un dydd agorir dosbarthiadau i ddysgu -leithoedd,-Cerddoriaeth,-Darluni,-tet,h,- a Gwniadwaith. Addysgir yn yr laith Genedlaethol y flwyddyn gyntaf yn Rhad. Codir tal am y pynciau craill yn ol cytundeb. 4 Am fanylion pellach, a rhaglen, ymofyner yn dy y Bonwr William T. Griffiths, yn Gai- man Newydd* Ar Werth. 'I SEPARATORS o'r dosbarth gweu, gan CYRUS EVANS, GAIMAN. AT OARVVVR CAN. Os am glywed yn eich cartrell lais prif gantorion Cymru, am ychydig o gost, cewch yn Ystordy Kymro AMRYWIAETH MAWR 0 RECORDS CYMREIG- yr wythnos nesaf. Er gweled a dewis, vmwelvvcli a "CAS A KYMRO" E. MORGAN ROBERTS, QAIMAIN. S17UTON KMINSKY. TRELEW, CHUBUT. (Gyferbyn a'r Ariandy). Telephone No. ~MASNACtH>r~ CYFANWERTHOL a MANWERTHOL. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, Ironmongery, Bazaar, &c. [ glirio gweddill stoc, GWERTH1R am brisiau gostyngol 30, 40 a 50 y cant amrywiol nwyddau yn cynwys esgidiau o bob math, dill- adau merched, cotiau uchaf, dillad plant, hetiau merched a dynion, plu etc. etc. JAMS MORTON, BISCUITS HUNTLEY, a PALMER, PICLES, etc. etc. DILLADAU AT YR HAF, I FERCHED, DYNION A PHLANT PRISIAU RHESYMOL. DIGONEDD 0 DDEWIS. TREOR JONES v ftRTICULOS v GENERALES v '■ COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEVV (CHUBUT) A FYNNO FWYD DA Deued i'r "HOTEL INTERNACIONAL" NEWYDD, TRELEW. Ceir CINIO, neu SWPER, eithriadol, yo cynwys. Gwin, am UN DDOLER, unrhyw, a phob awr. Ceir Te neu Gofti, Bara ac Ymenyn, a Melus- ion, etc., am Pedwarneg Canran.