Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

..AT EIN DARLLENWYR -

Advertising

Y RHVFEL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHVFEL. Newyddioii gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Mawrth 25. PARIS.—Y fory am y waith gyntat ar ol dechreu y rhyfel bydd y tren yn rhedel., yn gysson rhwng Paris a Soisson. PETROGRAD.-Mae'r "Russkiavolia" wtdi ail ymddangos heddyw ac yn cacl ei werthu ar yr heolydd gyda'r penawd, "Hir oes i'r Weriniaeth," yn amlwg at y tudalen gyntaf. LLU^DAIN™ Anfonodd Lloyd George wifreb i'r Prif Weinidpg Rwssiaidd yn datan ci grediniaeth fod y ChwyldroadR wssiaidd y gwasanaeth mwyai hyd yn hyn ar ran Rwssia i achos y Cydbleidwyr, ac yn ar- wydd sicr y byddai i Unbenaeth Milwrol Prwssiaid (yr unig rwystr ar ffordd hedd- weh) gael ei ysgubo ymaith yn fuan. BERLIN. Morlys—-Mae'r wiblong Moewe wedi dyfod i'r porthladd (Pa le'?). ac 'vn cael ei dilyn yn fuan gan ail wiblong o'r Mor Werydd gan ddyweud iddynt ddal 22 o agerlongau a 5 o longau hwyliau. AMSTERDAM.—Mae'r agerlong anarfog "Caldton" yr hon oedd yn cludo olew, ac yn perthyn i Gogledd America, wedi ei suddo—mae'r dwylaw wedi eu hachub. PETROGRAD.—-Dywed y Grand Duke Ni- cholas fod dychweliad at yr hen lywodr- aeth yn amhosibl. Byddai iddo ef yn bersonol wrthwynebu ddyfod i heddwch heb fuddugoliaeth an- genrheidiol a therfynol. WASHINGTON.—Cyhoeddir yn swvddogol gydnabyddiaeth Llywodraeth Newydd Rwssia. PARIS. -Dywed yr holl adroddiadau fod y gelyn wedi anrheithio ac yspeilio yn drefnus yr holl gylch y darfu iddo encilio o hono ar ffrynt y Somme, ac hyny, mewn liawer achos, pan nad oedd resymau mil- wrol dros wneud. Pan yn gadael darfu i General Von Fleck gymeryd gydag ef ddodrefn y ty yr oedd ef wedi ei feddianu. MADRID,—Trwy drefniant wnaed gan Switzerland gyda'r Llywodraeth Ffrengig, ar ran yr Almaen, bydd i ddefnyddiau bw) 'odau arbrwyaeth ac ardrafnaeth Alrnav. d yn Yspaen gael ei anfon trwy Ffrainge > Switzer and. BERLIN.—Dydd Iau yn y Reichstag darfu i'r sosialydd Kunert gyhuddo y Kaiser a Bethmann Hollweg fel achoswyr y rhyfel. Dywedodd yr Is-ganghellydd fod cyd- maru cyflwr yr Almaen gydag eiddo Rwssia yn ddiradddiad i'r Almaen-ateb- odd Kunert, yn nghanol Cymeradwyaeth wresog, y gaIlai'r wlad tod ) n falch pe byddai i'r cynnydd wnaed gan Rwssia gael ei wneud hefyd gan yr Almaen. PETROGRAD. Mae Pwyllgor Seneddo .cynrychedigol o'r blaid Gyfansoddiadoi wedi pleidleisio yn ffafr ffurf Llywodraeth Weriniaethol i Rwssia. COPENAAGEN,—Gallai dychweliad y Hong ryfel (raider) "Moewe" gyda 600 o forwyr (catcharorion) yn hawdd fod yn achlysur .i ddigwyddiad arall cyffeiyb i eiddo'r "Yarrowdate," oherwydd y sicrwydd fod liawer o ddeiliaid Gogledd America yn mysg y nifer uchod. RAUFAIN.—Mde'r senedd wedi cymerad- wyo'r cynllun i gynorthwyo y dyniun sydd wedi eu hanalluogi yn y rhyfel. PETkOGRAD. Mae'r Llywodraeth wedi gorchymyn cymeryd i'r ddalfa y cyn-ben- aduron ac wedi penodi General Alexieff i ofalu am danynt hyd nes eu harweinir i Fzarskoeisoe fel carcharorion. PARIs.-Parha Cambon fel Ysgrifenydd rramor. PARIS.—Cyfanswm y diriogaeth sydd wedi ei ryddhau yn ranbarth y Somme yw 813 milldir sgwar a 360 o ardaloedd gyda'r boblojjaeth o 187935. I: Mae 7126 o Hlidiroedd sgwar eto yn nwylaw yr Almaenwyr. PAAIS.—Rhoddwyd 100000 francs gan Henry Rothschild. i gynorthwyo trigolion y diriogaeth sydd wedi ei rhyddhau Q ddwy- law y gelyn. Mae enciliad yr Almaenwyr i linell o Arras i San Quentin yn awr yn ymarferol wedi ei gwblhau. PETROGRAD.—Mae'r carcharori"n politic- aidd ryddhawyd o garchar. Hertchinsk yn Siberia wedi cyrhaedd a rhoddwyd iddynt dderbyniad mawreddog. PETROGRAD.—Mae holl aelodau y cyn- lywodraeth wedi rhoddi eu hunain at alwad y Llywodraeth ddarbodoi. BERLIN.-Dywed y "Vorwarts" fod y chwyldroad Rwssiaidd yn dangos mai un canlyniad i'r rhyfel tydd gwerinoliaethu, Ewrop, a chondemnia y "Pan Germanists" ag sydd yn galw am i'r cwestiwn o bleidlais uniongyrchol yn Prwssia gael ei bender- fynu ar ol terfyniad y rhyfel, ac ychwa- nega y bydd yn gamgymeriad mawr a pheryglus os na ddygir y cwestiwn yn miaen yn ystod y rhyfel. BERLIN. Swyddogol.—Nid yw'r awyr- long oedd yn cael ei llywio gan Tywysog Frederick Charles-brawd ynghyfraith i'r Kaiser, wedi dychwelyd yn ol o ymgyrch ar y Ilinellau rhwng Arras a Peronne. WASHINGTON. Mae'r Unol Dalaethau trwy gyfrwng y gweinidog Swissaidd wedi gwrthod yn ffurfiol cynygion yr Almaen i adnewyddu (a'i roddi mewn ffurf ddiwedd- ar) yr hen gytundeb rhwng Prwssia a'r Urtol Dalaethau yn dyddio o 1799 i 1828. 01 PETROGRAD, Swyddogol.—Ar y ffrynt .1 Roumanaidd ymosododd y gelyn ar ein safleoedd rhwng Silcha a Chvanuck. I RIIUFAIN, Swyddogol- Yn Trentino ym- osododd cadoffer y gelyn ar ein safleoedd yn nyffryn Sugana gydag ychydig. effaith. PETROGRD.—Mae General Letechetzky yn cymeryd lie General Evit ar y ffrynt canolog. Ll,UNDAlN.-I'r dwyrain o Peroune cym- erasom Roissel ac hefyd g-archarorion. Gorchtygasom yr Almaenwyr yn Boiry ac yn Sant Vastaethom i mewn i ffosgloddiau'r gelyn. CARTAGEN.—Daeth agerlong Brydeinig i wrthdarawiad ag agerlong Ffrengig yn }5" Bosforus gan achosi iddi gymeryd dwfr i mewn yn ddifrifol-rhedodd y Capten y I long ar y tir, i arbed iddi suddo, yn Cape Palos. Achubwyd y,dwylaw. PARIS, Swyddogol. Yr ydym wedi symud yn mlaen. i gyfeiriad San Quentin a chadarnhau ein safleoedd, ac felly hefyd yn y gogledd i S, issoYts. Dygasom i lawr ddwy aWyrlong i'r gelyn. Tanbelenwyd, gan beirianau awyrol Almaenaidd, Calais a Dunkerque g-an ladd. tri o bersonau. Mawrth 26. WASHINGTON.—Mae 20o gatrodau odraed- filwy'r, a 5 bataliwn o Warchluoedd Cenedl- aethol wedi eu galw i wasanaeth, i am- ddiffyn eiddo mewn achos o derfysgoedd cartrefol. WASHINGTON.—Adroddir gan yr Ysgrif- enydd Llyngesol fod yr agerlong Saint Louis wedi cyrhaedd y lie yr oedd yn myned iddo. PHILAPELFIA.—Mae 700 o forwyr oddiar y gwiblongau Almaenaidd (ag sydd yn y ddalta)Kronprinz Wilhelm ac Eitel Fredrich wedi gadael heddyw am Fort Macpherson yn Georg ia. PETROGRAD, Swyddogol.—Mae'r Rwssiaid yn Persia yn parhau i erlid ar ol y Tyrciaid ac wedi croesi y ffln yn Villayecto a Mosul. Yr ydym wedi cymeryd caerau Kalaiv- halin. PARIS, Swyddogol.—Gwrthgurwyd ym- osodiadau'r Almaenwyr yn Escigny, a hyny g-yda cholledion trymion i'r gelyn. Yr ydym yn pajhau i fyned rnagom i'r dde o Oise, a ffrwydrasom ystorfeydd nwyddau rhyfel i'r dwyrain o iferm Ougodat. Ddoe dygasom i lawr 5 awyrlung AJ- maenaidd. Darfu i fintai o longau awyro! Ffrengig ddisgyn tunell o ffrwydbeleni ar ursafoeddyn Thouville, Brisy Montmedy. PETROGRAD.,—Nid yw'r newyddion fod Hindenburg yn bwriadu teithio i yrnosod ar Petrograd yn achosi unrhyw bryder, maelt- bobl yn ymddiried yn y fyddin, ac os yw'r Almaenwyr yn credu fod y Rwssiaid yn gwanaloni y maent yn gwneud camgym- eriad dybryd. MADRID. —Dim cig heddyw. Oherwydd ystorm fawr ger Bilbao cauodd y twnel ac ataliwyd y trafnud ar y rheilffordd. Mawrth 27. OVIR,DO. I-laclr, agerlong Ffrengig Montreal wedi ei suddo, mac 21 wedi eu hachub a 100 ar goll MADRID.—Mae'r Cynghor yn rhoddi ei holl amser i ystyried y cwestiwn o gyflen- wad bwyd, cyfrwng cludiad lluniaqth, a pris y bwyd. PETROGRAD.—Mae dirprwyaeth arbenig wedi dechreu gwneud ymchwiliad i Nvelth., rediadau anghyfreithiawn y cynweinidogion a swyddogion o'r hen lywodraeth, caiwyd 600 o ynau peirianol wedi eu cuddio. Am y tro cyntaf er dechreu y chwyldroad siaradwyd gan weithwyr a milwyr. PARIS, SwyddügoL-Ar yr Oise yr ydym yn myned rhagom a chymerasom fferm Margival.