Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Vi-na a Thavv- I

News
Cite
Share

Vi-na a Thavv- I Yr wythnos ddiweddaf daeth gair o Buenos Aires i hysbysu fod y Br. Morgan Roberts wedi myned yn llwyddiannus drwy driniaeth hxwfeddygol, a da yw deall ei fod yn parhau i wella. -0- Cawsom y nodyn hwn gan gyfaill Gyd- a'r llythyrgod diweddaf daeth newydd i Jaw fod y Cadben Salvaney-o Fyddin yr lach- awdwriaeth—yn bvvriadu ymweled a'r Wlad- fa eleui eto, a hynny yn fuan. Diau y ca yr un croesaw ag a gafodd y llynedd, o'r hyn lleiaf gobeithiwn hynny. Bydd ei bresenoldeb yn ein plith yn sicr o fod o fudd a bendith i'r cenhedloedd o'n cwmpas, ac o bosibl ychwanegu sel cenhadol yn y Wiadfa. -0- Gyda'r llythyrgod diweddaf daeth ysgrif i law ar "Yr Addoldy a Gwyl Dewi," gan Cemlyn, a dyma sylw neu ddau o honi Priodol iawn yw cysylltu'r hen nawddsant a'raddoldy. Gwr yr addoldy yn auad neb ydoedd, ac o'r addoldy y cafodd y Cymro yntau ei gynysgaeth oludocaf. o Od yw'r cwm yn awyddus i barchu coff- adwriaeth Dewi Sant a thalu gwarogaeth i athrylith ddigymar Mr. Lloyd George, onidy ffordd oreu i wneud hynny yw drwy geisio dod o. hyd i ben y lhvybr a'u harweiniodd hwy i anrhydedd ac a'u gwnaeth ill dau yn allu er daioui a dyrchafiad bro eu genedig- aeth." Dydd Mercher daeth y personau canlynol yn ol i'r W)adf,-I:-Y I.-onesig Emiah Morgan al chwaer Gwladys Morgan, wedi bod yn yr Unol Dalaethau aIr Bwyr. Ithel J. Berwyn a Phillip John Rees, wedi bod yn Buenos Aires. Da gan eu perthynasau a'u cyfeillion eu gweled. Castellnedd sydd i gael Eisteddfod Gen edlaethol. 1917 mae pobl Porthycawl wedi eu siomi yn fawr, gan iddynt osod eu bryd ar ei chael yno. -0- Ysgrifenodd Dr. Oliver, Treffynon, y wers ryngwladol i'r Tyst am ddeugain mlynedd bob wythnos yn ddifwlch. Anhawdd i neb ragori ar Dr. Oliver. Y Parch. D. Eurot Walters, M.A., B.D., sydd wedi ei benodi i wneud y gwaith yn awr. -0- Dyma gyfrifon ddangosant enillion Gog ledd America ar bwys y rhyfel Cyn y rhyfel, allforid o wair werth $790, 000 ar ol $2,263,000. Allforid o gigau$138,736,000; ar ol$243, 098,000. Gwerthid o fulod $622,000; ar ol $18,041, 000. Allforid lawer o nwyddau eraill, megis dur, etc., ar yr un gyfartaledd. —o— Ymddangosodd "Reibl i bawb o bobi byd am y waith gyntaf yn y Drysorfa am i Sog. Dyma'r englyn yn llawu :— Llyfr doeth yn gyfoeth i gyd,—wych lwydd- A chlcddyf yr Ysbryci, [iaut, Gair Duw Nef yw hefyd,— Beibr i bawb o bobl y byd. —o— Yn y lliuellau canlynol, anfonodd milwr ei ddiolchgarwch o'r ffrynt Diolch a diolch heb dewi—wladwyr, Sydd ddyledus i chwi; Dioich yu fawr, fawr 'rwyf fi, Ni chewch fwy diolch i chwi. .——— — ————

Diolch.I

1- RHAG HYSBYSIAD.

Manicipalidacl de Gaiman

Advertising