Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

H Y S B. Y S'l A D Jgf Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD sydd ygiagosa*r,Neuaf$d Goffa. Stor Ganoiog y Gaiman. ■ LAmES. = L -AD.I?FS. White Pique Skirts, Light Costumes, Dust Coats, Lace Blouses, Bonnets, Trimmed and Untrimmed Hats, Parasols, White Canvass Shoes, Corsets, etc., etc. MAIDS & GIRLS. Wl,i,*te, Cauva-,s Shoes, White and Colored Dresses, Pelisses, Overalls, Embroidery Hats and Caps, Sun Bora nets, Boots and Shoes, etc. CHILDREN. Hoods, Caps, Bonnets, Pelisses, Socks, Slippers, Coats, Straw-hats, Dresses, etc., etc. MEN. = Tweed Suits, Cord Pants, Blue Drill Over- alls, Dust and Motor Coats, White Drill Pants and Suits, Black and Colored Letter Coats, I Straw and Linen Hats, Cork Heirnets, Brown Canvass Boots and Shoes, Brown and Grey I Hats, etc., etc. BOYS. Cord Pants and Suits, Cord Knickers, Tunic Suits Linen and Felt Hats, Tweed Suits, Tweed Pants, Brown Canvass Boots and Shoes, etc., etc. Ni fum segur yn Mhrydain. Os gwn rywbeth, gwn yn mha le, p fodd, a pha adeg ibrynu, a cha y cwsmer y fantals o hyny. TROWCH I MEWN A BARKWCH DROSOCH EtCn HUN. ———O"—- Wm. M. Hughes. Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. — Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. ;— Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgyhg-hori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Gug-lialmelli, Fernado Villa. Materion TiroI-Swyddfa La Patagonia" Aroly,-ydd-Br. -Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr a achosion pwysig" ofiaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddcngys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod, ei Z5,1 \&-edi 14 ml y i) edd, g-wsmeriaid vn IHosog-, wcdi 14 mlynedd, o lafur cysson egniol a goriest. Y mae ei enw yn ddigon abnabyddus gan ei fod yn byw yn y diriogaeth er's 31 mlynedd. "Lancaster" A C H I'Lwji? E BUTTER MftCHIME Y n auhebgorol angcnrheidtol yn mhob Fferm. ■ > Gwna Ymetiyn mewn 3 itmnud. Dau swc,—§35.00, a$45.00. Rhoddir prawfipn ac arddangosiadau, yn rhad. » SOLE AGENT- R. LLOYD DAVIES, TRELEW. A A ?ir? ?? A B????????r*? ?? ? T??T AT GARWYR CAN- Os am glywed yn eich cartreii lais prif gantorioh Cymru, am ychydig o gost, cewch yn Ystordy Ivymro amrywiaeth mawli 0 RECORDS CYMREIGr yr wythnos llesaf. Er gweled a dewis, ymwelvvch a "GASA KYMRO" E. MORGAN ROBERTS, GASMAN. s I m N KKMINSKV, TRELEW, CHUBUT. (Gyferbyn a'r Ariandy). Telephone No 20. MASNAGHDv CYFANWERTHOL a MANWERTHOL. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, Ironmongery, Bazaar, &c.  stoe, G-WER,TI-ITR  0 stvtl,.),o l 31), 4() a I glirio gweddill stac, GWERTIIIR am brisiau gusty M?o! 30, 40 a 50 y cant amrywiol nwyddau yn cynwys esgidiau o hub math, dill- adau merched, cotiau ueb. ad plant, hetiau niereh^d a dvnion, plu etc. etc. JAMS MORTON, BISCUITS HUNTLEY, a PALMER, PICLES, etc. etc. DILLADAU AT YR HAF, I FERCHED. DYMo.V I'Hl.A.VT' PRISIAXJ RHESYMOL. DIGO 1)1) DDI WIS. ,n_, TREMOR JONES ••• ARTICULOSvGENERALES COMISIONES y CONSIGNACIONES, TRELEW (CHUBUT) A FYNNO FWYD DA Deued i'r "HOTELINTERNACIONAL" NEWYDD, TRELEW. ?.? ? 1r Ceir CINIO, neu SWPER, eithriadol, yn cynwfs Gwin, am UN DDOLER, unrhyw, a phob awr. Ceir Te neu Gofti,Bara ac Ymenyn, a Meluff Ioii, etc. am Pedwarneg Canran.