Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ymylon y Pfordd.

News
Cite
Share

Ymylon y Pfordd. Mrs. Gilford, Tir H.ilen, ar hyn o bryd yn lIawer iawn yn well, ac y mae'r meddyg yn bur obeithiol amdaui. Erbyn hyn y mae braidd yr oil o'r ymwel- wyr a ymwelodd a Chwm Hyfryd o'r dyffryn wedi dychwelyd. Daeth y rhai canlynol i tawr y dycidiau diweddaf hyn :—Mr. E. T. Edmunds, Mr W. M. Hughes a Mr. Aeron Hughes. Bonwyr Elias Owen, Gvvyndy Elias Owen, Coettnor. Boneddigesau Winnie Jones, Gaiman, ac Owen, Coetmor—y ddwy wedi bod i fyny am eu hiechyd, ac yn dych- welyd yn holiiach. Br. a'r Fones Richard Nichols, Gaitnan Br. a'r Fones Ivor J. Pugh, Tir Haleu Br. Robert Edwyn Roberts, C.M.C., Gaiinan. Da gennym eu croesawu hwy oil yn 01, a gwelwn fod awel- on balrnaidd yr Andes wedi gadael eu hot er gwell arnynt i gyd. -0- Ers rhvw bythefnos yn ol, fe nnwyd merch i Mr. a Mrs. John Lewis, Lie Cul y tarn a'r babau yn dod yn) mlaen yu fldd- liaol. --0- Yr wythnos ddiweddaf, tua dau o'r gloch y boreu, torrodd rhyw bedwar-ar-ddeg o Spaeuiaid ac Italiaid, etc., i fewn i ardd yr hen wraig Mrs. Williams, Gaiman, a gwn- aethasant ddifrod anferth. Mae'r ardd yn avvr o c'au ofaly Br. Egryn Evans, a cheidw yntau ddyn yno nos a dydd i ofalu am y lie. Ond beth oedd uu dyn rhwng pedwar-ar- ddeg o labwstiaid cryfiou ? Da gennym glywed fod yr oil wedi cu dal, ac iddynt orfod talu yn o hallt am eu hanfadwaith; Mae'n liawti bryd, gredwn ni, i osod terfyn ar telldith o'r natur yma. Mae liawer iawn yn eiu dyffrvn eleui wedi eu blino gan y Madron ffrwythau. Dvmawythnos "Gw\!y Ffyliaid," a J gwvl y SyHaid ydyw hi hefyd mewn gvvir- ioncdd. Miioedd o ddoleri yn cael eu gwar- io ar ddim byd. Ond y SbHueb, ie, a'r an- nuwioldeb 111wvaf o dan haul y nefoedd, Mae meddwl am y fath beth yu codi cyvvilydd ar ein gwvneb. Oni fyddai vu well defnyddio yr arian werir ar yr oferedd hwn tuag at rhyw achos cia a theilwn? Mae pawb yn gvvybod fod yma ddigou o angen mewn Ilawer cyfeiriad. Mae vn hen bryd i'r bobl yma, bellach, godi uwchlaw'r ffolineb isel hwn, ac alltudio'r "carnaval" i rhvwle o'r golvvg. Byddai'n dda gan ein henaid weled dvdd ei gladdu dydd o orfoledd fyddai hvvnuvv i bob carwr inoes i cl-irefydd. « Tref svdd ar gynnydd gwylIt yw tref Dol- avon (ie, nid tret Castro cofier), Dyffryn Uchaf. Mae yno vn barod adeiladau mawr- iou o bob ffurt a liun, ac y mae yuo ddigou etc, am wii i, o dai ar eu banner, a llavver I' eraill ar gael eu dechreu. Ceir yno yu barod gig-dai, bvvyd-dai, pob- dai, siopau o bob math, ac wrth gwrs twitches di-ben-draw. Mae'n rhyfedd fel y gwthia y ffauau hyn eu hunain i bob man, ac y mae yn syndod sut y mac cynifer ohonynt yn gallu byw. Byddai yn felus gennym gael ■ eu chvvvthu hwynt allan o foaolacth. Gwclsom fod yr C.M.C. \vedi. meddianu .darn o dir da vno,—y gorcu yn ddi-ddadl yn y lie,—ac fe fwriedir, iii,-tcl.,i debyg, adeiladu adeilad hardd arno cvu hir iawn. Mae'r gvvaith wedi ei ddechreu, ceir galpon favvr | ar y lie yn barod. ac fe eir ymlaen ar unvvaith Mac'r Br. Edward Williams, Trclew, -ili fab Iorvverth wedi agor stor dda yno ers tro, ac yn gvvnead masnach dda. Ceir yno am- ryw fasnachdai eraiil, ac ymddengys eu bod i gyd yu gwneud masnach fawr. Proffwyda rhai ddyfodo! gwych a disglaer j Dref Dalavon, ac y mae'n bosibl mainid proftwydi gau yw'r cyfryvy, gall fod eu j profi'wydoliaeth yn wir, Rhyw dueddu v byddf 11 yu bersonol i gymeryd golwg arail ar bethau, yn enwedig feily, os estynir y rheUirordt! yn uwch i fyny. Ond dyna, awn m ddim i ddadleu ar y mater heno, ni a'i j gad aw a Iii, felly, yu y fan yna. j -0-- Braidd yn siomedig y bu cynghenlcbu y antorcs envvog a fu yn ddigon caredig ymvveled a'r Gaiman yr wvthnos ddiweddaf. j Ychydig fu yno, ac nid llavver fu'r budd i'r; savvl fu yno. Nid wyf yn amen dim na chafwyd gwell cyngherddau droion o waith professionals gartref. —o—- f n;? d wy le mekvii Cymerodd ffrwydriad ofnadwy le mewn ?'?<r??M% y?c/o?' yn Germany ar y 27ain o I Ionawr diweddaf. Lladdwyd 200 a chlwyf- wvd llavver mvvy. —o— Cyhoeddir fod 15,000 o Japanese wcdi cynnyg en gwasanaeth i'r Unol Dalaethau os ant i ryfel a'r Almaen. -0- Bu llifogydd mawrion mewn rhai rhanau o Awstralia ddechrcu y flwyddyn hon. Mae rhai trefydd o'r golwg yn y dwfr, ac y mae'r colledion yn anferth. -0- Torrodd tan allan mewn Lunatic Asylum I yn Montreal yn mis Ionawr diweddaf, a llosgodd llavver iawn i farwolaeth. I- GOHEBYDD. I

11 Y Beibl a Blaenfynediaeth,"…

Y Cadfridog Owen Thomas.'

: Yr Hen Brifweinidog a'r…