Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Tysteb ! Mr. Lloyd George.…

Advertising

Amaethyddiaeth ym Mhrydain…

News
Cite
Share

Amaethyddiaeth ym Mhrydain a'r Almaen. Mae Llywodraeth Prydain newydd gy- hoeddi adroddiad ar ddatblygiad atnaethydd- iaeth yn yr Almaen. Dyma rai pethau ohono "Ar bob can' erw o dir mae'r ffannwr Prydeinig yn bwydo o bedwar-deg pump i bumdeg o bersonau, a'r ffarmwr Almaenig yn bwydo o saith-deg i saith-deg pump b bersonau. Perchenogir tua naw-deg tri y cant o dir vr Almaen gan y dyn sydd yn ei drin yu Lloegr a Chymru dim ond deg-un y cant o'r ft'ermwyr sydd yn berchenogion. Buasai erw o dan datws fel rheol yn cynhyrchu deng waith gymaint o fwyd dyn- ol ag a fuasai ervv o (lati borfa dda, a gall erw o dan fitrwt siwgr gynhyrchu o un waith a hanner i ddwy waith gymaint ag erw o dan datws. Mae'r cyfuniad hwn o waith gycla choed ac atnaethyddiaeth, y gwaith yn y coedwig- oedd yn rhoi gwaith yn y gaeaf, ac amaeth yddiaeth yn rhoi gwaith yn yr haf, yn gallu- ogi rhannau helaeth o dir tlodaidd yn yr Al- maen i gyunal cryn bob!ogaeth wledig. Ym Mhrydain, mae tjroedd cyflelyb bron yn ddi- boblogaeth. (Yn raddol, ond yn sicr, mae Prydain yn dechreu dod i ddeall beth yw'r dirgelwch sy'n peri bod yr Almaen mor anodd ei churo vn y rhyfel. Cyn hir, cawn weled Prydain vn efelycliulr Almaen mewn gwahanol gyf- eiriadau, a da i Brydeinwyr fydd hynny. Mae yma faes eang i'w astudio, a llawer iawn o bethau i'w dysgu.) A. H. —————— A M —————

Gleanings.,,

Advertising

Advertising

Betsi Cadwatadr.I