Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Tysteb ! Mr. Lloyd George.…

News
Cite
Share

Tysteb Mr. Lloyd George. I, Mynych cin hadgofir mai Mr. Lloyd George yw y Cymro cyntaf mewn hanes i esgyn i'r I swydd o Brif Weinidog Prydain Fawr. I Amlygir vn avvr lavver o frwdfrvdedd dros gael tysteb iddo gan bob! ei getiecl] ei hun, ac ¡ nid oes genym hanes unrhyw Gymro, yn mhlith y Cymry enwog, yn deilyngach o dys- I teb nag ef. Eic, tvbed ydyw'r amser yn gyfaddas i dynu sylw Cymru at dysteb i'w mhab teilyng-! af. Beth yw barn y Prif Weinidog ei hun ar hyn, tybed ? Y cfvsteb oreu ar hyn o bryd iddo ef fel Prif Weinidog yw cydweithrediad a chef- l nogaeth iddo 1 gyflawni ei waith sydd yn orlawn o bryder a chyfrifoldeb. Mae pawb sydd yn ei aduabod yn gwybod fod ei ga!on yn gWaedu yn y rhagohvg ar y bywydau gwerthfawr sydd i'w colli wrth y miloedd dros ryddid yn ystod y misoeddhyn, 'I ond llawn mor hysbys a hyny yw ei yinlyn- iad wrth yr hyn sydd wcrthfawrocach na I bywy(I-ei ytiilyiii,-tcl wrth egwyddorion ddysgwyd iddo, er yn fachgeu, gan grefydd wyr ei wiad. Ac onid yw ef yn ymwybodol fod ei fywyd mewn perygl oherwydd ei ym- lyniad disigl wrth yr hen egwyddorion nad oes tiewid i fod arnynt. ¡ Nid oesamheuaeth yn meddwl neb yuglyn a chael tysteb, ond dicfion mai ar ol y rbyfeU fyddai yr adeg oreu i'w gwneud. Y mae! amser i bob peth, ac i bob peth ei amser. Amser yw hwn i daflu pob peth o'r neilldu J hyd y gellir, a chadw golwg sefydlog ar y brif ddyledswydd a braint orwedda ar ys- gwyddau Cymru, sef sicrhau fod egwyddor- J ion ei chrefydd Gristionogol yn csel buddug- ] oliaeth ar ddelfrydau anghristionogol. ( Gwelwn emvau dynion o safle Syr Isam- j bard Owen, Mabon, ac eraill yn cymeradvvyo j vn galonog y syniad 6 gacl tysteb-i. Mr. Lloyd George. I °

Advertising

Amaethyddiaeth ym Mhrydain…

Gleanings.,,

Advertising

Advertising

Betsi Cadwatadr.I