Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

I Ymylon y Pfordd. I

News
Cite
Share

I Ymylon y Pfordd. I Daeth y newydd o'r Dyffryn Uchaf fod Mrs. Owen Roberts, Tredegar, wedi bod yn wacl iawn. Ymosodwyd ami yn bur drwm gan y pleurisy, a bu am ddyddian o dan driniaeth feddygol Dr. Jubb. Mor dda oedd gennym glywed dechreu yrwythnoshon ei bod erbyn hyn allan o berygl. Bydded iddi gaelllwyr adferiad yn fuan. -0-- Yr wythnos ddiweddaf fe freintiwyd ael- wyd Mr. a Mrs. Myfyr Griffiths, Drofa Hesgog, a merch fechan y fam a'r ferch yn gwelia yn rhagorol. LIon, hefyd, yw deall fod y Br. Myfyr Griffiths ei hun yn gwella, er dipyn yn araf, ar ol y ddamwain dost a gafodd dro yn ol o dorri ei goes. -0- Tipyn yn anffodus y bu y Br. W. Owen, Cox Jones, y dydd o'r blaen. Digwyddodd pigyn, rhywfodd, fyned i'w droed, a. chan iddo fethu a'i gael allan yn llwyr, dechreu- odd ei drocd chwyddo, a bu yntau mewn canlyniad mewn. poenau arteithiol. Gorfu iddo ddod i lawr i'r Gaiman ar fyrder at y meddyg, ac yno y mae o hyd o dan ei drin- iaeth. Clywsom heddyw ei fod yn well, er o hyd yn bur boenus. Caffcd yntau wellhad IIwyr, a hynny cyn hir. --0- Mae symudiad ar droed unwaith eto i gael ccnhadwr i'r Wladfa, i wasanaethu ym mhlith y cenhedloedd sydd o'n cwmpas. A dau frawd sydd a'u henaid ar dan dros yr achos cenhadol, o gwmpas yr eglwysi ar hyn o bryd, i gael eu barn ar y mater gwir bwysig hwn. Beth fydd y canlyniad ? nis gwn. Cawn weld cyn hir. Gwelir fod Hyrwyddai'r C.M.C. yn right dyner wrth eu staff ar hyn o bryd. Beth sydd wedi cyfFwrdd ealon y Directors tybed ? Ceir dyddiau owyl yn y Cop. 'rwan yn ddirif bron. Ers tipyn bach yn ol, bu'r Cop. yng- hau am ddiwrnod cyfan, RC yi) ol hysbysiad welir ar y DRAFOD, bydd ynghau eto yn o fuan am ddau hanner diwrnod yn olynol. Pam na roddid un diwrnod cyfan, yn lie dau hanner Ychydig, os dim, fedr y boys wneud olr ddau hanner yma, tra y medrent wneud tipyn go lew o full day. We], yii wir, os goddef boneddigion yr Hyrwyddai i mi ddweyd fy marn, y maent i'w canmol yn fawr am estyn ambell half holiday fel hyn weithiau i'w gweision. Maent yn cael en caethiwo ddigon yn barhaus olr tu mewn i'r pedair mur yna, ac mi wn, nad oes neb yn gwarafun iddynt gael ambell awr o ryddid, fel y gallant gael llond eu lungs weithiau o awyr frtsh ac inch. Pe byddwn i yn un o'r deuddeg, mi fuaswn yn dadleu a'm holl egni ar i'r boys gael half holiday bob wythnos, a dylent ei gael ar bob cyfrif, er mwyn en nherth a'u hiechyd. Yr wyf am gynnyg y tro nesaf yma. Boys y Cop., codwch eich calon, Mae amser gwell ymlaen." Dywedir fod haid fechan o locustiaid wedi dod am dro i'r dyffryn. 'Dwy'n ameu dim nad oes yna wirionedd yn y stori hon, canys yr wyf yn sicr i mi weld rhai o'r tylwyth yn ein gardd ni y dydd o'r blaen. Yn wir i chwi, 'doeddwn i ddim yn eu licio o gwbl," meddai oyfail 1 wrthyf y dydd o'r blaen, (i ofiiaf mai spies ydynt, ac fod y fyddin yn canlyu." Tybed fod yna sail i'w ofnau dywedwch ? —o— Wei, onid ydyw yr hen afon yma wedi mynd yn ofnadwy o isel y dyddiau diweddaf hyn? Ni welsom hi erioed n'r blaen mor isel ng y mac heddyw. Beth os ydyw, fel ffynon St. Winifred yn Fflint, yn mynd i sychn Beth ddaw ohonom wedyn ? GOHEBYDD. I

Advertising

.-Sut i Siarad yn Gyhoeddus.

I -Yma a Thraw