Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

INewyddion gyda'r Pellebr.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

gwrthgurasom wahanlu i gyfciriad Sereth. Mae cylchvvilvvyr Rwssiaidd wedi crocsi'r Putna yn ranbarth Olcsseschi ac wedi dinystrio g-orsaf y gelyn. Rio JANEIRO.— Ar ol cynnadledd faith mae'rg-weinidog tramor Dr. Lauro Mullcr a'r Arlywydd Wenceslao, oherwydd fod gweithredoedd rhyfelgar vn my nod ar gynnydd a'r rhai hyny yn niweidiol i fudd- ianau masnachol Brazil, ac yn ymyracth ag arglwyddiaeth y wlad, wedi penderfynu bod yn fwy gwyliadwrus ac anfon gwiblong gyflym i'r cost gogleddol. Mae'r wiblong yn awr yn cacl ci pharo- toi i'r gwaith. RIO JANEIRO.—Cyhoeddir o Recife fod capten yn age long Brazilaidd "Maranhao" yn dyweud iddo, ar gyfer cost Rio Grande, gyfarfod dwy drosghvyddlong yn cael eu harwain gan ddwy long yn chwifio bancri Gogledd America. Tybir mai llongau AI- maenaidd oeddynt. MADRID.—Mae'r Almaen wedi rhoddi atebiad boddhaol i Gimcno ynglyn a'r hyn ofynai'r Ysbaen o berthynas i suddiad ei llongau. PARIS.—Bydd i. Vandyke cynweinidog Gogledd America i'r Hag-ue drculio pyth- efnns ar ffrynt Prydeinig-Firengig cyn dychwelyd i Ogledd America. I)ail?- 1 a; I i LT.UNDAIN. Gofyna'r "Daily Iail" i Wilson-Os na ddymchwelir yr Almaen. pa fudd y mac'n bosibl gwncucl iddi barchu cytundehau y rhai ystyrir ganddi megis deruyn o bapur. NEW YORK. — Dywed y Xevv York "Sun" nad yvv Wilson yn incddu ar y rhagor- iaethau angenrheidiol i osod ci hunan fel Llywydd Dynoliaeth. SAN FRANCISCO.—-Mae'r Isgadben Yon Brincken (o'r fyddin Almaenaidd) oedd mewn cysylltiad a'r Ardrafnaeth Almaen- <tidd yn San krancisco wedi ei gondemnio iIr un cvfnod o garchariad a'r Jsgadbeniaid Bopf a Von Schack (am dorri anmhleid- ganvch Mex ico). PARis.-Tanbclenir 1'n iTyrnig- Oise a Aisne. Noson dawel ar y rhan fwyaf o'r ffrynt. Rio JANEIRO.—Mae'r oil, Pen- aeth y Cadlys. a'r Gweinidogion I Jyngcsol wedi odchwilio yr ysbeilcng Rio Grande do Sal" yr hon sydd yn gadael heno am y Gogledd ar wasanaelh cylchwyliol. WASHINGTON.—Wrth anerch y Senedd arhosodd yr Arlywydd Wilson gyda'r cwestiwn a oedd yr Unol. Dalaethau am roddi heibio ei hagwedd draddodiadol o neillduad ac ymuno a'r Gyngrair o hedd- wch Cyffredinol ar ol y rhyfel. Ystyriai Wilson fod yramser wedi. dyfod i'r Unol Dalaethau ddeftinio ei saffe i'r byd. Cyflwynodd rcsymau dros ei grediniaeth y gellid cadw heddwch cyiTredi.no! a phar- haol. Dywedodd Wilson y dylai heddweh ar ol terfyniad y rhyfel hon gacl ei ddilyn gan gytundeb penodol yn rhinwedd yr liwn y bydd yn anmhosibl i'r fath drychineb z:. i- rhyfel bresenol ddigwydd eto. Nid yw'r Unol Dalaethau yn cymoryd rhan yn y rhyfel fawr lion ond' nis ga'ii wrthod ei gv. asanaeth da elwir arnom i\v roddi, llyny yw, rhoddi ei hawdurducl al gallu. i gydweitnredu ag eiddo'r ccnhedl- oedd anmhleidiol i sicrhau heddweh a chvf- iawnder i'r holl fyd. Nis gall unrhyw gy- tundeb cydweithredol i gael heddweh os j nad yw yn cynwys yr Unol Dalaethau, fod yn effeithiol i sicrhau na fydd rhyfel yn y Jyfodcil. Os yw yr heddweh wneir i fod yn un parban]. rhaid iddo gael ei wneud yn un sicr, a'i osod ar allu trefniedig dynol- iaeth. Dylai gael ci sylfaenu ar gydraddol- j rwydd cenhedioedd. (Mae Wilson yn ychwanegu llawer i'r un cyfeiriad, ond ymddengys N,ii yn gyd- radd a'r Cydbleidwyr, gan edrych dros ei cbyfriroideb a'i rhan yn y rhyfel). Wrth derfynu mae Wilson yn dyweud y dylai y cenhedioedd tnvy gytundeb cy- ffredinol falnvvsiaclu ":vlonroe doctrine" fel un gyffrcclino] Ni ddylai unrhyw genedl I geisio gormesu cenedl aral], a dylai bob cenedl fod yn rhydd i benderfynu yn bolit- icaidd (Ii-ostil el liuii o bertliyiias i'w gallu a'i moddion ei hun i ddadblygu, a hyny yn ddiberygl a diofn pa un bynnag" ai cenedl fach ncu fawr [nld. MADRID.—Mae'r "Epoca" wrth sylwi ar ymosodiad angherddoi yr Almaen gyda llongau tanforol, yn galw sylw at y ifaith fod yr Almaen yn gwneud eithriad o longau masnachol yr Unol Dalaethau. i T.UU.NTo.Darfll i ddamwain i dren fil- wrol achosi marwolaeth Col. Campbell Mac Donald ac i eraill gael eu clwyfo. | PETROGRAD.— Datganodd General Bru- silof ei argyhoeddiad y byddai i'r gynnadl- t edd A wstriaidd-Almaenaidd gael ei llethu y flwyddyn hon. LT.UNDAIN.—Mae llcoedd adeiladu llongau I wedi cad gorchymyn i ohirio adeiladu llongau mawr a rhoddi eu gallu ar waith i adeiladu llongau o faintioli llai i gario mvyddau. Bvvriedir gwneud defnydd o longau Groeg- ellir eu cacl yn ystod y rhyfel. Bydd i Prydain dalu yn ol 30 s. y dunell bob mis a'r yswiriant. cyrhaedd, yr hon oedd yn noddi nifer o c 1 g e r 10 n g a u masnachol. J. i'. u x i) A i x.—Ma e' r agerlung J a p a n a i d d Kisagaiamaru wedi ci suddo, a chndir fod yr agerlong- Brydeinig Cororrempill wedi ei suddo hefyd. PKTKO:<A!>.—Mae degau oiiioedd o vm- noddwyr Koumanaidd yn parhau i ddylifo i Bessarabia, mac'r rhai hyn yn cynwys 12.000 o "IJOV Scouts" ag yr oedd yr Al- maenwyr yn bwg'wth eu trin fel free- shooters. ij.rxDAi.v. Swyddogo!.—l.)isgynwyd gan awyrlongwyr Prydeinig nifer o ffrwydbel- eni a phethau ffrwydrol ar ffactri nwyddau rhyfel Tyrcaidd yn Bagdad. RHir.ux. Swyddogo!.—Rhwng' Sarca ac Adigo dywedir fod y gelyn yn symud. Mac brwydrau gyda'r Cadoffer yn Giulia. PARIS.—Mae'r dyrnodiwr (boxer) George Bernard wcdi ei ladd mewn elamwain i I long awyrol. J -t"i).\ ix. Swyddogo!. Mesopotamia. —Yr ydym yn ailddecnreu myned rhagom i gyfeiriad Kutelmara. Ar lan ddeheuol Dore yr ydym wedi cymeryd cyfundrefn gyilawn o ffosgloddiau y gelyn. LEUNDAIX. -Mac Alfred Holt 8: Co., perchenogion llongau yn Lerpwl, wedi tan- ysg'riiio i'r benthyciad newydd ?-s i I I ynglyn a'r rhyfel. lonawr 24. I LUSD,\l:Cybocdda y Morlys fod min- tai o wiblongau ysgafn Prydeinig yn cylch- wilio ar.Mor y Gogledd neithiwr, yn agos I i"r cost Isellmynaidd, pan y daethant i g'yityrddiad a nifer o "orped!destroyers'' perthynol i'r gelyn. Yn ystod y frwydr suddwyd destroyer o eiddo'r gelyn, a gyrwyd y ileill ar ffo. Oherwydd y ty- vvyllwch yr oedd yn anmhosibl gweled y canlyniadau. I Ar yr un noson cymerodd brwydr le yn nghymydogaeth Schouwenban rhwng tor- pedy-destroyers jierthynol i Brydain ac i'r gelyn. Cafodd destroyer Prydeinig ei tharo gan y 'cJyn, gan achosi marwolaeth tri swydd- og a 44 o'r dwylaw. Dyma'r unig niwed dderbyniodd v Pryd- .) b .J J einwyr. Nid yw yn hysbys pa niwed dderbyniodd y gelyn. PARIS.—-Dywed "Petit Journal" Geneva, fod Awstria ar fin rnynd yn fethdaliad, ac y mae gorchymyn ar gael ei gvfiwyno i'r Ymherawdwr yn darparu ar gyfer trosi I r y bed wared d ran o'r holl eiddo svmudol a thirol sydd yn perthyn i holl drigolion yr Ymherodraeth. Bydd i'r ciddo hwn cldyfocl yn eiddo i'r Wladwriaeth yn gyfnewid am rwymebau adbrynadwy pan y bydd cyfiwr ariano! y wlad yn can- iatau. PETROGRAD. Svvvddogol.—'Ar 01 bnvydr ffyrnig gyda'r cadoffer ymosodwvd arnom gan nifer hynod fawr o I i, I ——— ——————————————————— ix Riga ac afon Aa, achosodd hyn i ni syrthio yn ol filldir a haner. Mae brwydro ffyrnig N yn rnynd yn mlaen. Yn Roumania ar y Danube gyferbyn a Tulcha ymosododd y Rwssiaid yn ddiry- budd ar wahanlu Bwlgaraidd gangymeryd 50 o swyddogion a 332 oiilwyr yn garchar- orion, a chyrnerwyd hefyd 4 o ynau peir- ianol. LEUNDAIN.—Anfonodd Lloyd George vvif- reb at Gynnadledd Plaid Llafur yn eu llongyfarch ar y penderfyniad igynorthwyo y Llywodraeth yn ystod y rhyfel. P!eid- leisiodd 1,840,000 dros y penderfyniad a 307,000 yn erbyn. PMUS. Swvddogol.—Gwnaethom amryw ymosodiadau dirybudd llwyddianus ar y 3omme. Dygudd (iuynemur ei 2twaiii awyrlong Almaenaidd i lawr. M:ie 160 awyrlongau llyngesol Prydeinig wedi achosi difrod mawr yn Sarre. lonawr 25. I.EUXDAIN. Mae'r Maeslywydd Ar- glwycld French wedi cyhoeddi adroddiad o'r nyn sydd wedi digwydd yn Llundain er pan rheolaeth cadluoedd y Brif Ddinas dan ei Ofal Dengys yr adroddiad fod ymyrchitm awyrol y gelyn wedi profi yn fethiant, nid yw'r niwed wnaed ond hynod ysgatn ac yn hollol ddibwys filwrol. LEUXDAIX. Swyddogo!. I'r gogledd ddwyrain o Neuville gwnaethom ymgyrch- ion llwyddianus gan gymeryd llawer yn garcharorion. LLUNDAIX.—Dywed gwifrebau o'r Hague foyn vstod y frwydr lyngesol, ddwy long rhyfel Aimaenaidd wedj eu suddo o tbair wedi eu niweidio yn tawr.