Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Meri.

Diwyiliant Almaenaidd. ! !

News
Cite
Share

Diwyiliant Almaenaidd. Ychydig fisoedd yn ol, cafwyd ysgrifau yn v DRAFOD o dan y penawd—" Is German Philosophy responsible for German Militar- isin ? Fe gofir mai awdwr yr vsgrifau galluog hynny yw Mr. Ellis Thurtell, M.A., Trelew. Yn un o'i ysgrifau y mae yn dyfynu y geiriau canlynol o eiddo Nietzsche yi) y (lwyddyn 1873 "At present both the public and the private life of Germany shew every sign of the utmost lack of culture." A dyina eto eiriau Nietzsche yn y flwydd- i yn 1889: There are no longer German philosophers. This nation has arbitrarily i stupefied itself through alcohol and Christ- ianity. "German seriousness, profundity, and passion in intellectual matters are more and more on the decline.' Wrth ddarllen yr uchod, daeth i'm tnedd- wl ysgrif ymddanghosodd yn y Traethodydd yn y flwyddyn 1865, ac felly ddim ond ychydig flynyddau cyn i'r sylwadau uchod o eiddo Nietzsche ymddangos. Yr oeddym | wedi bwriadu, yr adeg honno, ddwyn rhan- au o'r ysgrif, yn y Troclhodydd, i sylw dar- llenwyr y DRAFOD, ond gwnawn hynny yn awr. Gofynnir weithiau, Pa rai yw y Prifys- go)ion goreu ? Nid ydym yn meddw! ateb yl, gofyniad hwn, oblegid nis gellir rhoddi ateb iddo yn benderfynol heb wneuthur cam a'r gwinonedd "Yr ydym yn gwybod v bydd rhai o'n darllenwyr yn syutiu atom, gan eu bod yn cymeryd yn ganiataol fod ysgoliou yr Al- maen yn tra rhagori ym mhob ystyr. Y mac hyn yn gamsyniad clirfawr, lC llis gall- asai neb syrthio iddo ond rhai hawdd iawn eu hudo. Rhag i ni fod yn euog o garnddes- grifiad cyfielyb yr ochr arall, dylem ddywed- yd nad ydym yn diystyru ysgolheigion yr Almaen, nac am roddi ar ddeall nad oes rhyw fantais i'w chael trwy ddarllen eu hys- grifeniadau Y maent wedi bod yn fwy llafuius ua neb tnewn rhai cangheuau o ddysgeidiaeth, y n enwedig mewn cyfansoddi grainmadegau a gcirlyfrau, yn Lladin, Grocg, a Mebraeg. Mewn diwinydd neth hefvd, os bydd ga:) ddyt) ieuanc synwyr i wrthody drwg a dewis y da, gdl dderbyu lies wrth ddarllen eu hysgrifeniadau, gan y bydd felly yn cael edrych at' yr un gwirionedd o wahanol gyfeiriad. Ond pan glywir rhai yn dywedyd eu bod fel ysgolheigion a diwinyddion yn rhag- ori YIIl mhob ystyr ar ysgrifenwyr y wlad hon, y mae hynny yn arwydd sicr o anwy- bodaeth neu hunan, ac feallai bob un o'r ddau. "Twyll i gyd yw haeriad or fath yma, ac y mae yn bryd ei ddynoethi- Gwyddom yn dda mai yr ateb fydd, ein bod ninnau yn llefaru mewn anwybodaeth ac nid ydym yn myned i ddadleu i'r gwrth- wyneb. Yn lie hynny, deuwn a phrofion ymlaen, a gadawn i'r darllenydd farnu drosto ei hun. O'r holl ddysgedigion a gynnyrehodd yr Almaen hyd heddyw, enwer un sydd yn haeddu ei gymharu a Bentley. Yng ngwaith pwy o honynt y ceir y fath grynodeb o hufen dysgeidiaeth ag yn ei feirniadaeth ef ar lythyrau Phalaris ? "Os dywedir nad yw Bentley ond un, ni a enwn eraill, megis Poison ac Elmsley. Gwnaeth Porson ddarganfyddiadau lliosog mewn cysylltiad a beirdd a barddoniaeth y Groegiaid, y rhai sydd wedi ennill cymer- adwyaeth y byd dysgedig yn gyflreditiol. Ac am Elmsley, dygwyddodd i ni ddarllen yn ddiweddar adolygiad Germanaidd, yn yr hwn yr oedd yr adolygydd yn canmawl un o'i gydwladwyr fel ysgolhaig rhagorol ac fel y ganmoliaeth uehaf a allai roddi iddo, dywed- ai fod ganddo grafifder Elmsleyaidd. Ac i ddyfod i lawr at yr amser prcsenoi, pa le ar y Cyfandir y ceir ysgolheigion mor drwyadl a'r diweddar Syr George Cornwall Lewis, tieli Iarll Derby, neu v ddau gyd- frawd yng nghyfraith, Mr. Gladstone lC Arglwydd Lyttleton heb son am y rhai sydd wrth eu swyddau yn athrawon mewn gwahanol barthau o'r deyrnas ? Un ran bwysig o ddysgeidiaeth yw han- esiaeth yr hen oesoedd ac feallai mai dyina y rhan benaf, os gwahaniaethir rhwng ysgol- heigdod fel gwybodaeth o icithoedd, a dys- geidiaeth fel gwybodaeth o gvnnwys y Ilyfrau a ysgrifenwyd yn yr ieithoecid hynny. Ac ar y tir hwn eto nid oes achos i ni ofni y gystadleuaeth."

Advertising