Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Cronfa y Milwyr Cymreig.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cronfa y Milwyr Cymreig. 11 GWYL LWYDDIANNUS YN Y BRYN CRWN., Ychydig wythnosau yn ol, ar avvgrymiad yr arolygwr, penderfynodd Ysgol Sul Bryn Crwn, i geisio gwueuthur rhywbeth er cyn- orthwyo dioddefwyr y rhyfel presenol. Pen derfynodd y pwyllgor dewisedig i gynal gwyl de a chyngherdd, fel y moddiou efTeithiolaf i gyrhaedd yr amcan mevvn golwg, a dydd calan oedd y diwrnod v rhoddwyd y bwriad mown gweithrediad. Daeth tyrfa luosog vnghyd o bob parth o'r dyftryn, a phob un nid vn unig yn ymddang- os, ond wedl profi trwy eu cyfraniadau ew yllysgar, eu bod mewn llvvyr gydymdeimlad ag amcan yr wy], Dechreuwyd ar y gweithrediadau am ddau o'r gloch. Yr oedd y te wedi ei ddarparu yn y capel, a'r byrddau wedi eu hulio a phob danteithion, air boneddigesau canlynol gyda'u sirioldeb a'u caredigrvvydd arferol yn gwas- anaethu wrth y byrddau, sef—Miss Elizabeth Morgan, Miss Eliza A. Jones, Miss Margaret Morgan (Clydfan) Miss Sydnev Jones, Miss Nest R. Edwards, a Miss Martha Rogers, yn tcael eu cynortho gan Mrs. Thomas L Jones, Miss Rachel Morgan, Miss Mary J. Morgan, Miss Eirelle Lewis, Miss Edith Morgan, a Miss Buddug Jones. Yn y vestri gvvelwyd Mrs. Roberts (Mostyn), Mrs. Rowlands, a'r Br. David G. Jones gvda'r cvllill miniog yn torn y bara a'r teisenod, a'r Br. Thomas Rowlands, cadeirydd y pwyllgor, ) n adolygu yr oil o'r trefniadau. Yr oedd y chvvareuon yn myned yn mlaen gyda'r hwyl mwyaf, y Br Herber G Foulkes a Joseph B Rogers yn gofalu am y pliiit a'r melusion. A'r plant mwvaf yn difyru eu hunain vn well nag erioed ydi'u ,O;ize new- ydd o Buenos Aires. Boys" y Tirhalen, fel y deallwn, aeth a hi gvda'r quoits. Yr oedd v saethu at nod o dan ofal y B'w\ r Arth- ur Morgan a Llvr Pritchard, ac enillvvyd y gamp yan v Br Evan H Parry, yr hwn adros- glwv doid y wobr at amcan yr wyl. Gweithred i'w chanmol oedd eiddo y cyf- eillion caredig y B'wvr Daniel Griffiths, Myr- ddin Griffiths, Ivor J Pugh, Mihangel Aplwan, ac Arthur Morgan yn rhoddi tiiotor;-ides i'r plant; yr oedd gwcnau y plant yn ddangoseg o'r modd vr oeddynt yn eu mwynhau, ac er fod y motors" i gyd yn ty(i Ired, nid oedd yr arwvdd leiaf i'w ganfod fod y plant wedi bliuo o gwb!. Am haner awr wedi chwech dechreuwyd ar y gvngherdd. Yr oedd y capel yn orlawn, a nifer fawr yn gorfod aros allan, ond er y cyfan yroedd pawb yn ymddvvyn yn weddus ac vn foneddigai Id. Cvtiierwy(I vaadiii-gaii y Br. Joseph Jones, Trelew, a llanwodd ei swydd gvdag urddas ac anrhydedd cafvvyd ganddo un o'r anerchiadau gore a glyvvyd erioed ar amgvlchiad o'r fath, ac ar gais am- ryw o nvteill on, trwy fawr vmdrech cafvvyd yr anerchiad ganddo i'w hanfon i'r DRAFOD. Yr oedd yr avvenau yn Ilaw yr athraw aitirvddawn v Br. Ivor J Pugh, Tir Halen, a gwelwyd ar ulwalth ei fod yn feistr ar ei waith, a chadwodd v dyrfa, gyda'i arabedd a'i ftVa^rhineb, yn vr hvvyliau goreu o'r dechreu i'r liwedd, er gwaethaf y gwres a'r anghyf- eusdrn. Aed trwy v rhaglen fel v canlyn U tavvd, "Deio Bich," NItss Oliver Owens lllHWd, Miss Sydney Jones; deuawd, gan y brawd a chwaer talelJtog Mair ac Aeron Griff- ittis rhangan, "Gvvroniaid Cymru," parti merched Bryn Own anerchiad gan y cad- eirvdd adroddiad, "Y Rhyfel," Miss Mary J Morgan unawd, Mr Robert Evans, C.M.C. rhangan, 0 cwsg, fy ii-ilileiityn (Syr Arthur Syllivan), gan cor Bryn Crwn; arlroddiad, "Dei Pen Ddol," Mr Lemuel Roberts deu- awd gan ychwiorydd Gwen aç Edith Morgan; adroddiad, Harri Dafvdd, Bwlchgarw," Mr I David J Davies; wvthawd, Yr Eos" (Men- delsohn), Mr Edward Morgan a'i barti ad roddiad, "Dxfodiad y flvvyddyn newydd," MisN est R Edwards; deuawd, gan v brod- yr cerddgar Edward John a Robert Evans; i adroddiad, Maes v Gad," Miss Edith Mor- gan rhangan, Y Tymorau, cor Bryn Crvvn deuawd ganMair ac Aeron Griffiths; adrodd- iad. Edith Cavell," Mr John Arvon Jones; deuawd, gan Miss Oliver Owens ac Hannah Jones. Wedi cyflwyno y diolchgarwch arferol i'r rhai fu yn gwasanaethu er sicrhau gwyl mor Iwyddianus, terfynwyd trwy ganu "Hen Wlad fy Nhadau," y Br Edward Morgan yn arwain, Yn ystod y gyngherdd cynygiwyd y pen- derfyniad canlynol gan y Br Edward Morgan, ac eiliwyd ef gan y Br William Evans, Maes ) yr Haf,—" Ein bod felcyfarfod arbenig a a gynhaliwyd yn ardal Bryn Crwn, er budd Cronfa y Mihvyr Cymreig, yn dymnno anfon ein llongyfarchiad i'n eydwlidwr byd-enwogy Gwir Anrhydeddus David Lloyd George ar ei ddyrchafiad i fod yn Brif Weinidog Prydain Fawr, gan hyderu y byddo iddo lwyddo i sefydiu heddvvch ar sylfaeni parhaol," a phasiwyd ef gyda'r brwdfrydedd mwyaf. Fel y gwelir wrth y rhaglen, cafwyd cyng herdd rhagorol, yr oedd y cantorion a'r can- toresau ar eu gore, a gwledd oedd gvvrando arnynt. Yr oedd yr adroddwyr lnvythau yn yn eu hclfen, a chanodd y cor mor dda nes peri i'r arweinydd ddweyd, mai cor Bryn Ci-wii oedd y goreu yn y dyftryn, a chor Tir Halen yn ail, ond yn ddios dyma un o'r cvng- herddau gore a gynhaliwyd yn ardal Bryn Cnvn, Yn ystod y prydnawn, ar gais y pwyllgor, bu y B'wyr Henry Jones a David J Davies wrthi yn ddiwyd yn derbyn cyfraniadau at y gronfn, ac fel y gvvelir oddiwrth y rhestr gan- Ilyilol, buont yn hynod o Iwyddianus. CYFRANIADAU AT Y GRONFA. Thos. Morgan $50.00 Alfred Jones 4.00 R W Roberts 25 00 Wm. J. Lloyd 4.00 Henry Jones 25.00 Llyr Pritchard 3.60 'Arth. Morgan 20.00 Sathatheg Aeron Jones 20.00 Evans, C.R. 3.00 Evan H Parry 19.10 Ths. Rowlands 3.00 Misses Morgan, John Williams 3.00 Ty Newydd 15.00 Robt. Williams 3.00 Joseph Jones, Arenig Jones 3.00 Trelevv 10.00 Richard Evans 3,00 Mrs. Jos. Jones, Dan Roberts 3.00 Eto 10.00 Jose F. Garido 3.00 Edw. Morgan 10.00 H'br.G.Foulkes 3.00 Marg. Morgan, G'dd. Pritchard 2.50 Clydfan 1000 Elw'n Pritchard 2.50 John G Jones 10.00 Benj. C. Jones 2.00 Mrs J G Jones 10.00 Edw, T. Davies 2.00 Hugh Griffiths 10.00 Ellis Williams 2.00 Edward Arnold 10.00 John F. Jones 2.00 Mrs.TomEvans, J. EmrysOwen 2.00 Rivadavia 10.00 Ellis G Owen 2.00 Dsvid G Jones 10.00 GeorgeWPugh 2.00 Henry Pugh 7.00 Harrv H Jones 2.00 Marg.J Morgan 5.00 Win Hughes, Martha Owens 5.00 Felin 2.00 Juhn Foulkes 5.00 Th B Williams 2.00 EvanW. Evans 5.00 Mrs Ed Morgan 2.00 Joseph Rogers 5.00 D W Davies 2.00 David J Davies 5.00 H G Jones 2.00 Isaac N. Davies 5.00 Newton Pugh 2.00 Mrs.I.N. Davies 5.00 Parch. D L) Eliza A. Dimol 5.00 Walters 200 Ivor J. Pugh 5.00 Jsph. B Rogers 2.00 Mihangel Ap Madryn Evans 2.00 Iwan 5.00 Esthr M Foulkes 2.00 Mary Pugh 5.00 Ivor G Foulkes 2.00 E. D. Pritchard 5.00 Griffith T Evans 2.00 George Gittens 5.00 David L1 Jones 2.00 Thos. G. Lewis 5.00 0 M Williams 2.00 Wm. Hughes, David F Jones 2.00 B. Bella 5.00 J n Glyn Jones 2.00 Wm. E. Davies 5.00 David J Pugh 2.00 David S. Jones 5.00 Mrs 0 Roberts 2.00 Evan Rees 5.00 William Price 2.00 Myrddin Robt Ap Iwan 2.00 I Griffiths 5.00 Elias Davies 200 Thomas Pugh 5.00 Wm Roberts 200 HI. C. Thomas 5.00 Saml Hnghes 2.00 Parch.T. Evans 5.00 John Williams 2.00 R. Sailer 5.00 Jarnes Jones 2.00 William Evans 5.00 Llawedn Jone,s 2.00 Daniel Griffiths 5.00 EmyrPritchard 2.co Evan R. Davies 5.00 Mrs Benjamin John Arv. Jones 5.00 J Pritchard 2.00 Bn. J.Pritchard 4.00 Jno Humpheys 2.00 Cyfanswm y cyfraniadau §>532.70 Casgliad y gyngerdd 55.00 Eh. oddiwrth gweddill y bwyd 7.20 E!w clir i'r Cronfa §595.70 Elw eliI' i'r G'onfa $595.70 Yn ych wancgol at yr uchod cyfranodd aelodau yr eglvvys mewn nwyddau ac arian tua cant a haner o ddoleri tuag at y te rhagorol a gafwyd, felly gwelir fod cyfanswm v cyfraniadau tuag at yr wyl wedi cyrhaedd saith cant o ddoleri.—Z.

ANERCHIAD a draddodwyd gan…