Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Yma a Thravv

News
Cite
Share

Yma a Thravv NI CIIYHOEDDIR Y DRAFOD" YR WYTHNOS NESAF, GAN FOD YSTOR- DAI Y CWMNI YNGIIAU I'R AM CAN O GYMERYD Y NWYDDRESTR FLYNYDD- OL. —o — Teimlwn cldyle(I fawr i'u gohebwyr diflino dosparthwyr ffyddlon. Wrth ddiolch iddynt am eu cynhorthwy gwerthfawr, erfyniwn aruynt barhau i roddi eu cefnogaeth !'<• DRAFOD, clibyna ei hoedi ar y cynhyrchion anfouir ickli. Gwyddom fod ei diffygion yn fawr, ac amlwg, i'r rhai sy'n craffu, ond mae ganddi ei hanhawsderau, fel pob newyddur arall, nas gwyr y cyhoedd nemor i ddim am danynt. Nis gellir bodd- loni pawb. Mac rhai yn beio fod rhy fach o gribinion gwladfaol yn y DRAFOD, y mae ereili yn cwyno fod gor'mod o honynt, ae mai gwell fuasai cael rhagor o syhv i faterion mwy syivveddol ac adeiladol. Pwy sydd gywir ? Gwyddom hyn, mai gwaith digon diflas a phigog yw cribinio. -0- Wele ni, unwaith eto, wedi cin eludo ar adenydd amser i gael ein tfosglwydclo gan yr hen flwyddyn i freichiau y flwyddyn new- ydd. Ond cyn hynny, dymunwu Nadolig Lla wen i bawb, a Bhvvddyn Newydd Dda pan y daw. I Anhawdd peidio colli deigr ar fedd yr lien, hen bob], hen gyfeillion, hen gristionogion, lien flwyddyn—ag sydd wedi dvvyn pwys a gwres dyddiau blin, helbulus, yn ogystal a chludo trysorau bywyd ac amser i fynwes y flwyddyn newydd. -0-- Y RHYFEL welir yn argraftedig ar feddwl a chalon llenyddiaeth a chrefydd y flwyddyn sydd ar ddisgyu, yn goch ei dillad, i orplnvys gyda'r blynyddoedd fu. Cyn iddi ein gadael, cludir ar yr aweion sibrydion am heddwch o'r Almaen, Awstria a Thwrci—y gwledydd sydd gyfrifol am y mor o waed dywalltwyd i ddaear gwahanol wledydd Ewrop hwy sydd gyfrifol am rwygo calonau miliynau a thy wallt afonydd o ddagran. --0- Bu cyfiawnder a chryfder Prydain a'i Chydbleidwyr yn gweiddi am heddwch cyu toriad y rhyfel allan, ond nid oedd heddwch 1 i'w gael, a bu raid dadweinio'r cledd; heddyw gwendid ac anobaith yr Almaen a'i Chydbleidwyr sydd yn llcfaill, mewn di-! ftaethwch, am heddwch, ond nid oes hedd- wch i'w gael i'r euog heb iddo gydnabod ei fai, ac edifarhau mewn llwch a lludw. -0- Tybed welir terfyn y rhyfel hon cyn diwedd blwyddyn 1917? Pwy all ddyweud? Hyn sydd amhvgers tro, er gwaethaf ym- it-celi y gelyn i'w gelu, y mae yr Almaen a'i Chydb!eidwyr yn myned yn wanach, wan- ach, a Phrydain a'i Chydbleidwyr yn parhau ifyned yn gryfach, gryfach. Mae'r diwedd yn dyfod. -0- Ond son yr oeddym am yr hen flwyddyn yn ein gadael yn ei gwaed yn swn arfau rhyfel Ewrop—arfau anghyfiawnder, ac ar- fau cyfiawnder, a'r nail] a'r Hall yn gynnyrch 1 dysg a diwylliant o'r radd flaenaf. Cyn- nyrch Cristionogaeth a'i c yiiiiyreli.1 pigpti- iaeth yw y dysg a'r diwyiliant sydd tu 01 i'r rhyfel ? Gwerth eu hadgofta yw y geiriau hvn Beth fydd y flwyddyn uewydd i bob nil o honom ni ? Hi fydd yn union y peth y gwnawn ni hi. Hi fydd yn flwyddyn heb ddim hanes iddi, fel cynifer o flynyddan o'i olaen, neu ynte hi fydd yn flwyddyn o gyn- nydda gwaith, a'i gwertli tu hwnt i lawer dengmlwydd mewn oes." -0-- "Os aiITflwyddyn newydd yn ol i'r Ilwn a'i rhoddodd lii fel y cawsom ni hi, punt lTIewn napgyn a fydd hi; ond os caiff hi fynd i'r bwrdd cyfnewid, neu i'r farchnad, os gwnawn ni ddefnydd o honi, hi all fod i ni yn arnser ymweliad, yn icchydwriaeth, yn flwyddyn gymeradwy yr Arglwydd, yn'j flwyddyn deheulaw'r Goruchaf." —o— "Y mae meddwl byw, a bod flwyddyn gyfan heb nemawr o gyunydd na nemawr o waith yn ein hanes, bron mor ddifrif air meddwl am roi'n eyfrif i fyny yn ebrwydd." —o BLWYDDYN NEWYDD DDA. Mewn henaint teg ffarwelio wnaetli lTtI flwyddyn arall, ffrynd Y mae ei g\vg a'i heuraidd wen Fel niwlen wedi mynd Dan nawdd y nef boed i ti gael Yn hael y lhvydd a wna Y flwyddyn ieuanc sy'n ei chryd Yn flwyddyn newydd dda. Dring Iwybrau dysg i fryniau clod Y11 wrol ac yn hy'; Er gweld goludoedd meddwl dyn, Tro rwystrau'n risiau fry; Tra dawnsia mewn ieuengaidd nwyf Dy waed heb unrhyw bla, Gwna'r flwyddyn lion mewn dysg a moes Yn flwyddyn newydd dda." —o—• DA gennym weled oddiwrth hysbysiad mewn colofu arall fod Cwmni Ysgol Ganol- raddol, Gaiman, yn dyfod i Trelew i ber- fformio "Aelwyd Angharad," a hynny er inwyn yr amcau teilwng o gyflenwi yr ysgol ag offer gwyddonoi. Credwn nad oes angen adgoffa neb am werth yr addysg gyfrenir yn yr ysgol, ac am ddyledswydd pobl y Wladfa i roddi pob cefnogaeth i'r rhai sydd yno yn llafurio er cyfrantr addysg sylweddol i'r to sy'n codi. Un o'r pethau pw^sicaf i wlad yw cae! alhrawon ac athrawesau sydd -wedi ennill safie, trwy arholiadau a phrofiad, ym myel addysg.

-- -,- -.I 09r Ysgrepan, 1