Hide Articles List

3 articles on this Page

I ' I ■V ' I Y PRIF WEINIDOG—LLOYD…

News
Cite
Share

■V I Y PRIF WEINIDOG—LLOYD GEORGE. ? GOBEITHIEM, disgwyliem, a chredem, y caw- sem vveled Mr. Lioyd George yn Brif Wein-j idog Prvdain Fawr, ac yn vstod misoedd diweddaf diangai awgrymiadau ,o'r cyfrin- svngor, oV puGadlvf oddiar- y Uwvfanuau, o'r ffosgloddiau, a thrwy y wasg mai efe ocdd dewis-ddyn gwlad a thref i arvvain Prydain trwy y cyfwng dyrys prcsenol, ae nad oedd raid aros yn hir cvn i awenau y Ltvwod raeth gael eu trosglwvddo i ddwylaw y Cvmro bvdenwog o Griccieth. Gwelsom ef flynvddau yn oj, adeg rhvfel De Affrica, yn ymladdyu galed yn erbyn dvlifiad syniadau gwleidvddol gwylltion, nid vn unig yr wrthblaid, ohd pobi ei blaid ei hun rhyddfrydwyr rhone oerld wedi en cario gan frwdfrvdedd i golli galwg r esjwyddorion sylfaenol rhyddfrvdiaeth, a chrwvdro i ffyrdd gdrmesiaeth a chaethiwed. Safodd ef a'i wvneb yn erbyn y gorlitiad, a gwclwvd yr adeg honno fod hacarn yn ei wacd, gwvbodaeth yn ei ben, crefydd vn ei galon, a hyawdledd cvfiavvnder ar-ei dnfod, a sviweddohvyd mai nid dyn ydoedd yn brvl,'ydro dros ei swydd rnewn diilad es- mvvyth ac ar Kvvbr digerryg, ond dyn yn gwynebu y gwaethaf er invwn ennill y orel1; a oyth er hvnnv y mae pob plaid, o fodd neu anfodd, a'i goiwg arno ac yn gorfod cvdnabod 11a theflir ef gan bob awel dysg- eidiaeth, na all na meistr tir, nac argiwydd, nac esob, ei rwvstro trwv gvfrwos; an- riiydedd, gvveniaeth na bygytliiad i iefaru yn groew ei argvhoeddiad, a gwuai hynny yn ostyngedig a diymhongar ond gydag eofudra> liyawdledd, a dyUuwid oeld vu llenvvi ei gvfeillion a llawenyd i a gobaith, a'r un pryd vii saethu braw ac anobaith i galon ei wrth- vvynebwyr. Gvvav divvyd ef lawer gwaith, and nid rhesymeg yw gwavvdiaeth diffyg gwybod aeth a pharch i gvfiawuder a gwirionedd gyfrifai am Livver o h lerllugrwydd a gwawd- iaeth ei vvrthvvymebwyr, a chlywsom efl oddiar y lIwyfan-ei noidfa gadarn—yn defnyddio brawddegau oedd yn llifo drosodd o resvuieg ac arabe id ues codi gwrid i wyueb rhai oedd yn meddu nnvy o hyfrdra nac o vvv'bodaeth, a mvvy o hunanhyder a thrahausder nac o ostyngeiddrvvydd a pharch. Mae Lloyd George heddyw yn Brif VVein- idog Prydain Fawr, a gwyddom trwy hanes pa le y inae y rhai fu'u eiddigeddu vvrtho ac yu ei erlid,—arlidivvyd ef gan yr arglwyddi, y tirfeddiauwvr, a phobl sydd a'u bryd ar fathru ymneilltuaeth a rhyddfrydiaeth dan eu traed. Trwy ei lygaid dysglaeria wrcichion tan cyfiavvnder ac uniondeb o'i galou a'i gyd- I wyborl ym mhresenoldeb pob ffurf ar dvvyll a gorines Gwerth ei phwysau fdvvaith drosodd mewn aui- vw y ffaith fod gwaelod yr ysgol y iiipe I ef wedi ei dringo yn pvvyso yn drwm ar barch i grefydd a phobl grefyddol. Er pan yn ddyn ieuanc y mae wrthei fodd yn gvvneud ei ran gvda chrefydd, a ¡ chrefydd yn ei hegwyddorion sydd yn cyfrif am ei safte heddyw crefydd sydd wedi ei ddyrchafu, oblegid ar bvvys ei hegwyddorion y mae et wedl dringo, ac nid oes neb parotach nag ef i roddi clod i'r hyn y iiiae clod yn ddyledus. Flyuyddau lawer yn ol, dy wedodd rnewn cyfarfod o aelodau y Cymru Fydd," y dylai pob Cymro sydd yn gwasanaethu ei enwad, ei gapel, neu ei blwyf ei hun mewn cyich ¡ bychan, gofio ei fod trwy hynny, yn y pel dr,,i%v, yn gwasaiiietli-.ti Ci dCYFD-.IS. ( Ym mhob cylch y gosodwyd ef ynddo grefyddol a gwleidyddol, y mae wedi ei ohyg yn sefydlog ar gyflawni ei ddyled- swydd yn ngwyneb gwen a gwawd, a thrwy gerdded grisiau dyledswydd y mae wedi esgvn i'r safle glodwiw y mae ynddi heddy w. Y mae ei esgyniad yii. hawlio edmygeddt ac yn glod i ben a chalon crefydd Cymru, Eginyn o grefydd Cymru yw ei gwleidydd- iaeth, ein tadau crefyddol yw hefyd ein tadau gwleidyddol, ac un o blant y tadau hynny yn grefyddol a gwleidyddol yw Prif Weinidog Prydain Fawr heddyw. Gorphwysai ei areithiau yn erbyn rhyfel De Affrica ar gyfiawhder, ac ar gyfiawndeV hefyd y gorphwysa ei areithiau o blaid i Prydain ddc-'dweinio ei chledd yn y rhyfel hon. Gwelir hefyd pan ddaw dydd gwneud heddwch y bydd Lloyd George yn rhoddi heddwch i orphwys ar gyliawnder ac union- deb. u Cyfiavvnder a ddyrchafa genedl." —

Cyfarfod Gobeithfu Trelew.

Y RHYPE". I