Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IIIAT EIN DARLLENWYR, I

-———.— — , I Betsi Cad?vstsdt*i

News
Cite
Share

-———.— — Betsi Cad?vstsdt* PENNOD XV. Syhvyd yn fiaenorol mai sefydliad cospawl ydoedd Tasmania yt adeg yr oedd Betsi yno, tebyg i'r hyn ydyw yr Isla de los Estados gan ein llywodaaeth ni yn Argentina heddyw, lie yr alltudir iddo y mathau gwaethaf o dro- seddwyr. Tra y mae'r benydfa Argentaidd yn gorwedd yn un o fanau oeraf y byd ac heb unpeth arni i sirioli dim ar feddwl yr alltud truan yno, yr oedd hinsawdd a golygfevdd Tasmania yn peri fod y sefvllfa neu gyflwr y troseddvvyr yno yn dra dyinunol; er mai aSltudion yn unig geid yno ar y cychwyn, buan y dechreuo Id pob! ryddion "—ymfud- wyr o'r Ynysoedd Prydeinig, fyned viio i sefydlu. Yr oedd y dull ytriuid yr alltudjon yno yn caniatau iddynt gryn lawer o ryddid cyhyd ac yr ymddygent yn dda, caent ohebu a fynent a'n perthynasau a chvfeillion yn Mhrydain, amaethu y tiroedd neu fasuachu, ac yr oedd iddynt ryddid i briodi rhai o fysg y bobl ryddion hefyd. Llwyddasai rhai o'r alltud ion i gasglu cryn gyfoeth yno, ac yr oedd un ohonynt o'r enw Patrick Millar, brodor o'r Ynys Werdd, yn cael ei ystyried yn vverth ei ganoedd ofiloedd obunau. Yr oedd Paddy yr adeg y daeth Betsi YI1 gydnabyddus ac ef, dros ei ddeg a pliedwar ugain oed, ac yn perthvn i'r fintan gvntaf" o droseddwyr anfonasid yno o Loegr. Bu- asai iddo bump neu chvvech o wrayedd, ac arfer yr hen gono cefnog i gael gwared o honvntarol blino arnynt ydoedd mynu ys gariad oddiwrthynt dnvv dalu iddynt sym- iau mavvrion o arian fel llvvgrobrvvy am ddyweyd y buont yn anffyddlon iddo! a'r adeg yr oedd Betsi yn Hobart yr aedd Paddy yn "sengl" unwaith yn rhagnr, ac yn barod -er ei ddwvffon, i roddi ei hunan yn y tresi am y scithfed tro. Un diwruod, digwyddai eiu harwres fod yn pasio drws ei dy lie yr eisteddai yn gwylio pobl yn myned heibio ar hyd yr heol, ac yn ei weled a golwg mor hen arno, cyfarchodd efyn garedig o barch i'w henaint "megis yr arferai wneud bob ainser pan gvfarfyddai a hen bobl vn y Ba!a," ond costiodd y cvfarch- iad olid calon i ferch Pen Rhyw yn ol llaw, ac fel hvn y digwyddodd-- Ymsioncodd yr hen rychor drwvddo gan ei gwaith yn eigyf- arch ac yn sefvll o'i flaen, dvwedodd ei enw wrthi mynegodd swm ei gyfoeth—a gofyn- odd iddi a wnai ei briodi Gan na wyddai ar v pryd ddim o'i hanes blaenorol, a thvb:ed ohoni mai pen van hen ydoedd, dywedodd y gwnai, ac am iddo anfon twrnai i fwrdd y Denmark Hill foreu tranoeth i dynu allan y Weithred briodas, ac aeth yn ei blaen gan chwerthin yn brafat feddalgarvvch digrif yr hen \vr druan."— Y boreu dilvnol, daeth un o'r enw Mr. Murray, cyfreithivvr i'r bwrdd i dynu allan y marriage settlements Cyn ei alltudiaeth i Tasmania ( ac am amlwreiciaeth y bu hyny ) cariai Mr. Murray yn mlaen ei fusnes fel cyfreithivvr yn Mrycheiniog, De Cymru, yr oedd yn ddyn galluog ac enwog yn ei alwedigaetb, yn Ysgotyn o genedl ac yn gallu siarad cymraeg yn rhigl, ac vn gvvbl barod i gyflawni pob budrwaith am arian unrhyw amser." Ni raid dwevd y bu orfod i'r Bonwr Murray ei gwadnu o'r liong a rhoddi y troed goreu'n mlaenaf ar unwaith wedi dweud ei neges gan y bvgvthiai Cadben Foreiiiaii "daqu'r burgyn i'r afon ebe Betsi (I'w barhan.) W. H. H.

Ty Da a Gardd He!aethj ? TyDaa.Oardd…

- MYn Rhywle yn ffrainc."

ITrelew. II

Llongau.1

i CRONFA Y MILWYR CYMREIG.

I Mathau o Anifeiliaid.

- - ___- __-____-Ordenanza…