Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ER OWAETHAF Submarines Germani II MAE "CASA KYMRO" E. MORGAN ROBERTS, GAIMAN, Wcdi derbyn Ystoc Helaeth, ac Amrywiol, o Nwyddau o'r Hen Wlad. Gwell prynu nwyddau newyddion am bris rhesymol na hen stoc, er cyn y Rhyfel, am bris isel.. Prynu hen. prynu eilwaith. TROWCH I MEWN I WELED DROSOCH EICH HUNAN. TREVOR JONES VARTICULOS vGENERftLES v COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEW (CHUBUT) SIMON KHMINSKY. TRELtEW, CHUBUT. fGyferbyn a'r Ariandy). Telephone No. 20. MASNACHDY CYFANWERTHOL a MANWERTHOL. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, Sronmongery, Bazaar, &c. I glirio gweddill stoc, GWERTHIR am brisiau gostyngol 30, 40 a 50 y cant amrywiol nwyddau yn cynwys esgidiau o bob math, dill- adau merched, cotiau uchaf, dillad plant, hetiau merched a dynjon, pltl et:e. etc. JAMS MORTON, BISCUITS HUNTLEY, a PALMER, PICLES, etc. etc. DILLADAU AT YR HAF, I FERCHED, DYNIOTv A PHLANT I PRIST AU RHESYMOL. DIGONEDD () DDEWIS. COMPANIA UNIDA DE IRRIGATION DEL CHUBUT.—RATHAL C. AVISO. En vista del estado bajo del rio y amenaza de escasez de agua para el ruego para esta -estacion y que el Rainal ha efectuado con- j siderables gastos en las nuevas obras que cstan sin terminar: Se invita a todcs los interesados a prosc- guir la obra a fiu de podet, usar las dos boca- tomas. Se abonara el trabajo en acciones por In Campania 6 en dinero, segwn como desee el interesado. EL DRECTORIO DEL RAMAL C. Gaiman, Septiembre 25 de 1916. Cwmni Unedig Dyfrhaol y Camwy.—CANGEN C. Hysbysiad. Yn ngwyneb y ffaith fod yr afon yn isel, I fod perygl o brinder dwfr, ac fod y Cwmni wedi myncd i gostau trwm er gwneud y gwaith anghenrheidiol yn y glanau, ond fod y gwaith o dorri'r fros newydd heb ei gwbl- hau gelwir arbawb vn gyffredinol sydd yn teimio un.rhyw ddyddprdeb yn y mater i ddyfod at y gwaith heb cedi, fel y gellir def- uyddio y ddau enau. Cydnabyddir am y gwaith mewn cyfalaf yn y Cwmni, neu telir arian parod. YR HYRWYDDAI. Gaiman, Medi 25, 1916. Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. ydd feydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. vlaterion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig o flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddcngys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod ei 4wsmeriaid vn lliosog, wedi 14 mlynedd, o lafur cysson egniol a gonest. Y mae ei ;nw yn ddigon abnabyddus g-an ei fod yn byw yn y diriog-aeth er's 31 mlynedd. Miss WATTS, (Merch y ddiweddar Mis. Watts.) 1337 Chacabuco 1337 -———— BUENOS AIRES. ———— Hysbysu trigolion Chubut sydd yn bwriadu talu ymweliad a'r Brjfddinas, ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac y'l cariwyd gan ei diweddar fam. Lletty Cysurus am Brisiau Rhesymol. AVISO. RAMAL B. COMPAXIA UNIDA DE IRRIGACION La Comisidn Directiva riel Ramal B. han dispu-sto establecer, que el maximo que pue- de regar una accion en el presente ano sera uno hectarea y media. Debiendo todos los regantes dar aviso at Inspector Senor Emrys Austin el numero de hectareas que piensan regar. LA COMISION. Trelew, 7 de Octubre, 1916. Lancaster" BUTTER MACHINE Yn anhebgorol angenrheidiol yn mhob Fferm. Gwna Ymenyn mewn 3 munud. Dau size,— §35.00, a $45.00. Rhoddir prawfion ac arddangosiadau yn rhad. SOLE AGENT— R. LLOYD DAVIES, TRELEW. RHYBUDD. —O — Cospir pwy bynnag ddelir yn trespasu ar y tir perthynol i Gapel Seion, Bryn Gwyn, yn adeg y gwasanaeth gynhelir ynddo. Ar Werth. Ceffyl, Cerbyd bychan isel 2 olwyn, a ger. Gwerthir am bris rhesymol am arian parod Eiddo Mrs. Margaret Jones (Otro), Fuches Wen, Bryn Gwyn. DP. Antonio Diaz de Vivar, ESCRIBANO. ANTIGUA ESCRIBANIA DE SORIA.