Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

Advertising

..- - - .... Peidiwch.

.Rhygwellt. I

News
Cite
Share

Rhygwellt. I Clvwais fod rhai yn canmol rhygwellt, rye- grass, neu balhco neu folium fel y gelwir ef mewn gwahanol ieithoedd. Dywedir ei fod yn borfa dda a chynhyrchiol. Dyma ychydig o'i hanes. Ceir tri math o hono, sef folium brasiliensis, neu rvgwellt y wlariyr vrlvm yn bvw viiddi, lolium pereune, neu English Rye-grass, a folium italicum, neu rygwellt yr Eidal. i. Rhygwellt y Wlad Planhigyn blyn- yddol, bywiog a chynhyrchiol iawn yw hwn Amaethir ef yr un fath a rhvgwelit yr Eidal. 2. Rhygwellt Prydeinig Os Caiff chware teg mac'r planhigyn hwn yn barhaol, er y dywed rhai nad yw ond dwyflwyddol. Tebyg nad yw'n barhaol ym mhob math o dir, neu os na chaiff chware teg, ac yn hyn mae yn gyffelyb i borfeydd eraill. Ond os heuir had y gwyr folium perenne mewn tir fydd wrth ei fodd ef, ac os rhoddir iddo bob chware teg, fe geir ei fod yn dal i gynhyrchu. am gryn amser. Byr ydyw, teifl borfa helaeth, a gwna waii- I da, y borfa a'r gwair o ansawdd uehel. Mae'n llesol i'r tir, oblegid mae'n cytneryd y lie iddo'i hun yn gyflym, gan ladd y chwyn ac amddiffyn porfeydd eraill o dwf araf tra byddant yn datblygu. Tyf mewn amryw wahanol fathau o dir, er yn hoffi fwyaf diroedd cleiog a glynol. Po dlotaf a sychaf y bo'r tir, byrraf oil fydd lioedl y planhigyn, a pho brasaf a lleithiaf y bo'r tir, am y ceir ifosydd priodol i'w dcli-eiii- io'n dda, mwyaf sicr yw'r rhygwellt o fod yn barhaol. Biodeua mewn amgyichoedd fuasai'n Hadd porfeydd erai!). Tra bydd y rhai hynnv'n dibynnu ar gynwr ffafriol yr hin a'r tymor, mae'r rhygwellt yn Hwyddo i ymgvnnal yn €rbvn gwres yr haf ac acrfel y gaeaf. Mae'n faethlon iawn, cystal fel porfa ag fel gwair i'w gadw. Defuyddir ef yn y rhan fwyaf o'r gwahanol fathnu o gvmysgedd a arferir, oblegid ei sicrwydd a'i gyflymder yn egino. Heuir o 50 i 75 cilo ar gyfer pob hec- tarea, yn 01 y tir yr heuir arno. 3. Rhygwellt yr Eidal: Nid yw hon yn borfa gymwvs i ffurfio tiroedd porfa parhaol, gan nad yw ond dwyflwyddol yn unig. Gofynna'r un math o dir i dyfu ynddo ag a ofynnir gan y rhygwellt Prydeinig ac y mae'n dra. chaled. Gall dda! y gaeafau caletaf ncb dderbyn uiwed. Blodeua'n gyn- arach a phery'n hwyrach na'r un borfa arall. Mae o werth mawr iawn at gynyrchu llaeth, ac y mae'n gwella ansawdd yr ymenyti a'r 1 caws. Cynhyrcha fwy o dvfiant tra ii,ilr un planhigyn arall cyftelyb. Mae ei uchter o banner IIath i ddwy droedfedd a hannCl; Defnyddir at haiuo 60 i 70 cilo •ar gyfer pob hectarea. A.H.

1 — Lady Eglantine.

RHYBUDD.

Pwyllgor Undeb Eglwysi Rhyddioii…

* -,-_.._- 1 Y Gymanfa Ganu.-

Munlcipalidad de Gaiman.-

Hysbysiad. -0-

Dirwest. II