Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

Y RHYFEU

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHYFEU Newvddion gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Tachwedd 17. i BILBAO.-—Mae'r agerlong- Cap Ortegal (yr hon y tybiwyd ei bod wedi ei suddo g-an long tanforol) wedi cyrhaedd i borthladd Burdeos, y mae wedi ei niweidio yn fawr mewn ystorm. LLUNDAIN. Lloyds. — Mae'r agerlong Groegaidd Barbara, a'r agerlong Norvveg- aidd Barbara, a'r ag-erlong- Norwegaidd Lokken wedi eu suddo. i RHUFAIN.—-Mae cynhyrfiadau daeargryn- faol wedi eu teimlo yn Ascoli, Ancona, a lleoedd eraill, ond ni fu colled ion o bwys. PARIS. Swyddogol. Struma—Cymer- PARIS. tr 6 :a- C ymer odd y Prydeinwyr feddiant o Kakaraske ar Ian ddeheuol Llyn Asianins, enciiiodd y Bvvlgariaid ynol ar lan aswy yr afon Nihor. Ar ffrynt Lacerna yn ngwyneb eira a gwlaw yr ydym yn parhau i ymosod yn llwyddianus. Ar nosweithiau y 14eg a'r isfed gwnaeth yr Almaenwyr a'r Bwlgar- iaid wrthymosodiadau ffyrnig, ond gorch- fygwyd hwynt; ac nid ydym wedi ein rhwystro mewn unrhyw fan i fyned rhagom, I cymerwyd 400 o Almaenwyr yn garchar- orion. > Mae'r cadluoedd Ffrengig-Serbiaidd yn myned yn mlaen i gyfeiriad Parahok. Erlidir ar ol y gelyn gan gadluoedd Ffren- gig-Rwsiaidd ar wastadeddau gogledd Kenali gan gyraedd glanddeheuol Viro 6 Kilometre o Monastir. Yr ydym mewn meddiant o ardal-oedd Jabyani, Poroden, a Velushina. PARIs.-Ar ffrynt y Somme mae brwydr galed ar hyd y dydd. ,Gwnaeth y gelyn ar yr un amser ymdrech fawr gyda cadlu- oedd crynon ar ochr ogleddol a deheuol yr afon. Gvvrthgurwyd hwynt gyda cholledion trymion heb iddynt enill ond ychydig o fantais ar lanau yr afon. Rhwng Lesboeufs a Bouchavesnes llwy- ddodd y gelyn i roddi ei droed i lawr ond gyrrwyd ef ymaith g-an ein hergydion ys- gubol. I'r dde o Somme o flaen Oblaincourt a choedwig- Chaulnes gwnaeth y g-elyn ym- osodiad newydd, gyn asom ef oli ffosglodd- iau gyda cholledion trymion ago eithrio Pressoise lie yr aeth ychydig yn mlaen. PARIS.—Ar ffrynt y Somme gwrthym- osodasom a gyrrasom y gelyn allan o dai yn ngogledd ddwyreiniol Saiilesel. Mae brwydr ffvrnig gyda'r cadoffer yn parhau yn ranbarth Oblaincourt. Yn agos i Chaulnes dygwyd i Iawr awyrlong fawr gan awyrlongwr Ffrengig. SAI.ONICA.-Dywed hysbyseb Serbiaidd fod y Serbiaid wedi gyrru y Bwlgariaid allan o Kenali, Buhro, a lleoedd eraill gan gymeryd 500 yn garcharorion. Tachwcdd 18. ATHENS.—Mae cylchoedd politicaidd yn rhoddi pwys mawr ar y drafodaeth sydd i fod rhwng Roques a'r dirprwywr Benazet gyda'r Brenin, yr hwn sydd yn rhoddi ar ddeall na fydd mewn un modd yn anffafri- ol i'r Cydbleidwyr. Ystyria y Tywysog Nicolas y possiblrwydd y gwelir yn y gwanwyn gyfnewidiad yn ngweithrediadau y Llywodraeth. BERLIN.- Amcan y cyfrifiad oCr boblog- aeth ar Ragfyr iaf yn yr Almaen, yw ad- drefnu a pharotoi y personau ellir gael at wasanaeth y rhyfel. WASHINGTON.—Datgana y Llywodraeth foddlonrvvydd oherwydd fod y benthyciad Chineaidd. o S miliwn wedi ei gymeryd i fyny gan ariandai New York. AMSTERDAM. Beyrouth —- Mae'r cad- reithlys wedi condemnio Hussein Komal i I farwolaeth, ac mae'r condemniad wedi ei gadarnhau gan i'aith yinherodrol. LLUNDAIN. SwyddogoJ. Mae'r Pryd- einwyr wedi cymeryd Bankli yn Macedo- nia Ddwyreiniol. LLUNDAIN.-—Lloyd's—suddwyd yr ager- long Norwegaidd "Torridal." FERROL. — Mae'r agedong "Admiral Lobo" wedi cyrhaedd o Sweden, yr oedd yn cyd-deithio a "Rio Plata," ger Vigo gwelsant longau tanforol Almaenaidd. MADRID. Derbyniodd Romanones y genadwriaeth Pfrengig ynglyn ag arbed treuliau. PETROGRAD. Anfonwyd gwifreb gan Weinidog- achosion Tramor i gynrychiol- wyr Rwssia mewn gwledydd Cydbleidiol i wrthddyweud yn hendanty sibrydion yn- glyn a heddwch rhwng Rwssia a'r Al- maen. NEW YORK.—Dywed adroddiad o New London fod y llong tanforol Almaenaidd Deutchslar,d wedi cychwyn am Bremen ond iddi ddychwelyd i'r porthladd yn gryn- nar yn y boreu mewn canlyniad iddi ddy- fod i wrthdarawiad ag agerfad 12 milldir o'r porthladd (yr oedd yr agerfad yn cyd- deithio a'r llong tanforol) suddodd yr agerfad a boddodd y dvvylaw. Gwrthoda awdurdodau porthladd New London ddyweud dim am y digwyddiad ond cydnabyddant fod y Deutchsland Wedi ei niweidio yn fawr. LLUNDAIN. Swyddogol. Yn Almaen dwyrairi Africa gorchfygasom y geiyn yn ei ymgais i gymeryd safle Brydeinig yn Owlangsli, cymerasorn garcharoriun adefn- yddiau. ■ LLUNDAIN. Swyddogol.- Yr ydym wedi symud ein safleoedd yn mlaen i'r j;Ogledd o Beaumont-Hamal. Yn Beaucourt tanbe-lenwyd yn ffyrnig gan y gelyn. Yn Balenterne gvvnaethom ymgyrch lwyddianus ar ragga«. r i'r gog- ledd o Ipres a chymerasom 20 o ddynion yn garcharorion. LLUNDAIN. Swyddogol.—Ar ol tanbel- eniad ar ffrynt Struma ymosodasom a chymerasom Baracli a gyrrasom y gelyn o I Prosenik a Kumili, ataliwyd gwrthymosod- iadau y gelyn gan ein cadoffer. PETROGRAD. Swyddogol. Dygwyd awyrlong fawr i lawr a chymerwyd y dwy- law yn garcharorion gan y Rwssiaid yn agos i Sarny. NEW LONDON. — Mae perchenogion yr ageriad suddwyd gan y Deutchsland yn hawlio $12,000 o iawn. PARIS. Swyddogol.—AryddeoSommt ceisiodd gwahanlu y gelyn wneud ruthr at ffosgioddiau Ffrengig yn nosranyr Biachos, ond gwrthgurwyd hwy yn rhwydd gyd. tanbeleni. Ar y 17eg dygasom i lawr 6 awyrlong Aimaenaidd. LIVERPOOL.—Darfu i ffrwydriad "acetyli- ne cylinder" mewn llong oedd yn cael ei hadgyweirio achosi i 40 gael eu ciwyfo, a niwed mawr. EL HAVRE.—Dywed adroddiad Beigiaidd fod prysurdeb mawr gydalr cadoffer ili dde o Nieuport i gyfeinad Dixmude. LLUNDAIN. Lloyds. Mae'r agerlong Italaidd "Sangiovani," yr ag eriong. Groeg aidd "Stiliandeclus," yr agerlong Daen- aidd "Teresa," yr agerlong Brydeinig "Trevarack," a'r cychbont Norwegaidd Vega wedi eu suddo. Tachwedd 19. PARIS. Cymerwyd Monastir gan > Ffrancod. MADRID.—Mae y genadwriaeth Ffrengig er arbed treuliau, gyflwynwyd gan deyrn- genad, wedi cael derbyniad gan y Brenin. PARIS. Swyddogol. I'r dde o Somme < -gyda thanbeleni ac ergydion ysgubol < gwrthsafasom ymgais y gelyn i ymosod ar 1 ein ffosgloddiau i'r dwyrain o Berny. BUCAREST. Swyddogol,—Gwrthg'urasom < y gelyn yn ranbarth Dragoslavele, mae ( brwydr ffyrnig yn parhau yn nyffrynoedd- Jiul ac Alt, J Enillasom dir yn nghyfeiriad Cerna, Trausylvania. PETROGRAD. Swyddogol.^—-Cafvvyd 2 0 ynau peirianol, 3 cannons, a 600 pwys 0 bethau ffrwydrol, ar y zeppelin ddaliwyd. DOBINDJA.—Mae blaen fyddin y Rws- siaid yn parhau i fyned yn mlaen i gyfeir- iad y De. LLUNDAIN.-—Mae'r agerlongau "Emilia" perthyn 1 i Portugese, a "Fenja" perthynol i'r Daeniaid wedi eu suddo. BERLIN. Swyddogol.- VVedi colli Mo- nastir BUCAREST.— Ymosodwyd gan y Roumani- aid yn > It a Jiul a chymerasant amryw o > uchelfanau. LLUNDAIN.—Ychydig o gyfnewidiad oher- wydd gwlaw ac ystorm ag sydd yn parhau. RHUFAIN.—Mae Roques-gweinidogrhy- fel Ffraingc wedicyrhaedd a derbyniwyd ef yn swyddog-ol. Tachwedd 20. BUCAREST. Swyddogol,Ar,, ffin Mol- davia rhwng Lamuntelu a dyffryn Prahova gorchfygasom ymosodiad. Yn ranbarth Dragoslavle parhawn i fyned rhagom gan gymeryd carcharori >n a defnyddiau. LLUNDAIN. Lloyds-Mae'r agerlongau Prydeinig Vasco a Lady Carrington wcdi eu suddo, hefyd yr agerlong San Nicolas perthynol i Portuguese. ATHENs.-Mae'r Llyngesydd Dufour- net ar y 17eg wedi cyflwyno nodyn i Groeg- yn hawlio i'r holl arfau, nwyddau rhyfel, < adoffer, perthynol i'r fyddin Roegaidd (ac eithrio 50,000 rifles) gael eu rhoddi i fyny i'r Cydbleidwyr. LLUNDAIN. SWyddogbl.-i-I'r gogledd o Ancre mae ein cadluoedd wedi myned yn mlaen ile gyferbyn a'n safleoedd arochr ddeheuol yr afon. Mae'r carcharorion gymerwyd ar ochr ddeheuol yr afon yn 600. LE HAVRE.-Dywed adroddiad o Belgium fod brwydr galed gyda thanbeleni yn myned yn mlaen o amgy!ch Steenstracte, mae'r bywiogrwydd gyda'r cadoffer v. edi arafu. PETROGRAD. Amlyga'r Llywodraeth benderfyniad cryf 1 gospi y swyddogion Bwlgaraidd fu, trwy eu bradwriaeth, yn achos i flrynt dwyrain Ewrop gael ei golli i'r genedl amddiffynol. LLUNDAJN.- Yn ol hysbysiad diwefr o Amsterdam mae Holland wedi hysbysu yr Almaen fod alltudiaeth y Belgiaid wedi achosi argi aff b enus trwy holl Holland. NEW YORK.-Torodd tan ar yr agerlong- Cannis ag (edd yn llwythog o siwgr o New York, diffoddwyd ef yn ddioed. Pan gyr- laeddodd i Cherbourg cafwyd ynddi 20 o ffrwydbeleni heb ffrwydro. ATHENS.—Dywedodd y Llyngesydd Duf- Jurnet wrth awdurdodau Groeg, ar ran y Cydbleidwyr, fod yn rhaid i weinido-ioii l wrci, Almaen, Awstria a Bwlgaria adael Groeg erbyn dydd Mercher nesaf. PARIS. Swyddogol.-Noson gydmarol dawel. LE HA VRE.-Ar ffrynt Ffrengig -Belgiaidd mae'r sefyllfa heb newid. PETROGRAD. Swyddogol. Transylvania -yn ranbarth Aldeshet symudodd y Roumaniaid yn mlaen i'r gogledd gan gy- meryd carcharorion. Diweddodd ymosodiad y gelyn yn ny- ffryn Alt mewn methiant. Yn nyffryn Juil mae'r Roumaniaid wedi encilio ychydig o flaen cadluoedd cryfach y gelyn. Tachwedd 21. PARIS.-Cylioeddir o Switzerland fod y Llywodraeth wedi penderfynu peidio cyd- nabod teyrnas Poland fel y mae wedi ei sefydlu gan y Teutoniaid. ATHENS.—Mae'r Cyngor Breninol oddiar sgwyddor wedi penderfynu i beidio rhoddi irfau i fyny fel y gofynid gan y Cydbleid- wyr. BERLIN.-Gwna y Tageblatt sylwadau ir wasanaeth gorfodol yr holl drigolior. (civilians) a chreda y bydd i hyny achosi