Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y Tabernacl, Trelew. NOS WENER NESAF, y Cyutaf o Ragfyr, bydd y Parch. D. D. WALTERS A'I GWMNI yn perfformio y Gantawd "Owlad fy Nhadau." Yr Elvv at ddi-ddyledu y Capel. 4» ♦» Tocynau ioa „ Plant ? 0.50 ————— ■■ ■! P.M I, Y mae y per fibrin iad yn Ilvvyddiant anghyd- marol, ac yn wledd o'r fath oreu. Edicto Judicial. Por disposition del SenorJuez Letrado del Territorio Nacional del Chubut Doctor Don Luis Navarro Careaga, se cita, liaiiia y em- plaza por el termino de quince dias desde la primera publicacion del presente, a Don Juan J. Eduards para que dentro de dicho termino eomparezca por ante su Juzgado y Secretaria del autorizaiite a estar presente por si o por apoderado, en los autos iniciados por Don Jorge Davies sobre Juridiscion Voluntaria, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Rawson, Noviembre 14, 1916. OSCAR RICHELET, Secretario. Qwledd Uwchraddol III RHODDIR PERFFORMIAD o'r CHWAREUGERDD ODIDOG 'Aelwyd Angharad' (o Waith LLEW TEGID a Dr. LLOYD WILLIAMS) GAN GWMN1 YR YSGOL GANOLRADDOL, Nos IAU, a Nos WENER, Y 7FED A'R .1 8FED o RHAGFYR, 1916, yn Hen Gapel y Gainian. Y drysau yn agor am 6.30 p.m., i ddechreu am 7 p.m. Deuvvch i'r wledd, ddwy oclir y vvlad, Dewch wyr, hvvyliwch ar ahvad." Yr Eiwtuag at gyflenvvi yr Ysgol ag offer gwyddonol, er mvvyn hyfforddi icuenctid y Wiadfa yn elfenau fterylliaeth, etc. C. 7W see 8.1 K 1. Blaendelir, neu telir yn 1 derfynol$11.00 y can cilo am wenith o'r ansawdd goreu. YR AROLYGIAETH. Trelew, Hydref 27, 1916. Hysbysiad.. Uymuna y Br. Gregorio Mayo hysbysu fod ganddo 1000. o Byst Fensio yn mesur 2.2.Q mydr o hyd, am doler yr un. Ymofyner ynffarnf Gregoric Mayo, Raw- son. v I-S 0 En venta tres Chacras eu Tierra Salada Nmneros 381, 382, 383 para saber ios precios etc. diriginse al Senor E. F. Hunt apoderado del Senor Juan A. Finoqueto. wp(,Chtibut) Julio 25-19.16. de Stor Ganolog y 6ai?aM.  —— I:' LADIES. < White Pique Skirts, Light Costumee, Dust Stor GanologyGaiman. Coats, Lace Blouses, Bonnets, Trimmed and Untrimmed Hats, Parasols, White Canvass Shoes, Corsets, etc., etc. MAIDS & GIRLS. White Canvass Shoes, White and Colored Dresses, Pelisses, Overalls, Embroidery Hats and Caps, Sun Boanets, Boots and Shoes, etc. CHILDREN. I Hoods, Caps, Bonnets, Pelisses, Socks, S I i pp-ers, Coats, Straw-hats, Dresses, etc., etc. I: MEN. Tweed Suits, Cord Pauts, Blue Drill Over- alls, Dust and Motor Coats, White Drill Pants and Suits, Black and Colored Lester Coats, Straw and Linen Hats, Cork Helmets, Brown Canvass Boots and Shoes, Brown and Grey Hats, ote., etc. BOYS. i Cord Pants and Suits, Cord Knickers, Tunic Suits Linen and Felt Hats, Tweed Suits, Tweed Pants, Brown Canvass Boots and Shoes, etc., etc. Ni fum segur yn Mhrydain. Os gwn rywbeth, gwn yn mha le, p fodd, a pba adeg i brynu, a cha y cwsmer y fantais o hyny. —o— TROWCH I MEWN A BARhWCh DROSOCH EICN HUN. -0- Wm. M. Hughes. Emilio Saner, ENGINEER, Trelew, Wedi enel proflad helaeth mewn mesuro v Paith a Ffcrmydd, ac hefycl f-lurfio y cyfryw yn lotiau. Gvvneir gwastadau ar gyfer dyfrhau cam lesi, pontydd a ffosydd. Gwneir cynlluniau i adeiladau galpons, peirianau i godi dwfr, ftyrdd a traui'lineilau, rheilffyfdd ysgafn, etc., etc. Mae yn hollol gyfarwydd a phob math o beiriari waith. Derbynif job archebion yn y TY FFASIYNOL"— .Ali-s. Sa?ter, Avenida Fontanel, TRELEW Hysbysiad. Panyn Nhrelew ynwelwcha STOR DDILLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydd agos gyferbyn a'r NEUADD GOFFA Mauro Pricto A Mil ton Davics, TWRNEIOD, Olynyddion i Mr. Robert A. Davies, RAWSON—Telefouo No' 21 TRELEW- Teléfono No- 28, (CHUBUT.) Ar Werth. Tyddyn No. 62 A, ger y Ty Gwyn. Am fanylion ymofyner a William DaviesJ TV FFSIVNOL. E. SftNER, AVENIDA FONTANA, TRELEW. — O-— Wedi derbyn amryvviaeth mawr o Hetiau, Blodau, a Nwyddau Cyfaddas i dymor Haf. Arbenigrwydd mewn Peraroglau. Dalier Sylw! CASA Awn i c o BRITANICO GAIMAN. Dymuna O. EIFION OWENS hysbysu y Cyhoedd ei fod newydd dderbyn STOC FAWR o DDILLADAU o'r Hen Wlad, ac yn eu mysg y mae SIWTIAU SERGE o'r Style Diweddaraf. Y Quality yn dda, a'r Prisiau yn hynod o ise). • Cymerwch fantais ar y cyfleusdra. A FYNNO FWYD DA I A FYN,NO FWYD DA Deuedir "HOTEL INTERNACIONAL" NEWYDD, TRELEW., Ceir CINIO, neu SWPER, eithriadol, yn cynwys Gwin, am UN DDOLER, unrhyw, a phob awr. Ceir Te neu Gofti, Bara ac Ymenyn, a Melus- ion, etc., am Pedwarneg Canran.