Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

^'I——. Yn-ia a Thravv

I0?r Ysgrepan,

Llyfr 'Amserof.

News
Cite
Share

Llyfr Amserof. Gwelaf yn Y DRAFOD hysbysiad gan y Parch. R. R. Trelew, am lyfr o,i eiddo yn dwyn y teitl, "Casgliad o Feddyliau ar Des- tynau Amserol." Nid oes amheuaeth nad yv. y tcstynau yn nodedig o amserol i ni yn y Wladfa. Traetha yr ysgrif I. ar Brotes- taniaeth a Phabyddiaeth II. Y pwysigrwydd i athrawon ac athrawesau yr YsgoJ Sabothol i ddysgu egwvddorion Dirwest i'w dosbarth- iadau; III. Parchedigaeth a defosiwn wrth vmwneyd a Gair Duw; IV. Meithriniad yr ys- bryd cenhadol yn nglyn â'r Ysgol Sabothol V. Prydferthwch a phwysigrwydd cymeriad moesol pur; VI. Mawl a Diolchgarwch. Mae y tndriniaeth yr awdwr a'r materioi-ih yn yn onest a thrwyadj. Ceir yma llleddvli-iu" mewn gwirionedd, ac nid mewn proffes yn unig, a'r rhai hyny wedi eu gwisgo mewn Cymraeg dillyn a chlasurol. AmJwg ydyw fod yr awdwr yn syhvedydd craff ar arwydd- ion yr amserau, ac ar symudiadau yr oes mewn byd ac eglwys. Nid yw y llyfr yn un y gellir ei ddarllen fel y bydd ambell un yn darllen nofel-heb aros dim nes cyraedd y diweddnod. Ceir yma ami i frawddeg a bar iniei hail a'i thrydydd ddarllen ond fe dâl hyny yn dda am y drafferth. felyfr gwerth ei bris lawer gwaith drosodd ydyw, a bliasat yn dda genyf gael ar ddeall fod ieuenctyd an- wyl ein Gwladfa yn ei brynu, ac yn ei astudio yn fanwi. Gwelais cyn hyn Ysgolicn Saboth- ol a Phwyllgorau Cyfarfodydd Llenyddot yu prynu nifer o lyfrau gwobrwyol, ond nid yn ddieithriad y byddal y detholiad yn un priod- ol ond dyma lyfr a wna les i bob un a'i dar- lleno yn ystyriol. Onid buddiol fyddai mau- teisio ar y cyfle presenol ? R. R. JONES, Dyffryn Uchaf.

Pwyllgor Undeb Eglwysi Rhyddion…

PWYLLGOR UNDEB EGLWYSI RHYDDION…