Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 ER QWAETHAF S?&fMWfFes German! MAE Q f CAS A KYMRO E. MORGAN ROBERTS, GAIMAN, Wedi derbyn Ystoc Helaeth, ac Amrywiol, o Nwyddau 0'1' Hen WIad. GweII prynu nwyddau newyddion am bris rhesymol na hen stoc, er cyn y Rhyfel, am bris isel. Prynu hen. prynu eilwaith, r TROWCH I MEWN I WELED DROSOCH EICH HUNAN. • .v TREOR JONES v/WTICULOS VGENERftLES v COMISiONES y CONSIGNACIONES, Ti;iLEVV n (CHUBUT) SIMON KHMINSKV, J:; TREuew, CHUBtlir < CGyferbyn a'r Ariandy). Telephone No. 20. MASNACHDY CYFANWERTHOL a MANWERTHOL. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, ironmongery, Bazaar, &c. l glirio gweddili stoc, GWERTHIR am brisiau gosfcyngol 30, 40 a DO yçiinp amrywiol nwyddau yn cynwys esgidiau o bob math, dill- adau me relied, cotiau uchaf, dillad plant, hctiau merched a dynion, e;te. ("tc. u v dAMS MORTON, BISCUITS HUNTLEY, a PALMER, PICLES, etc. etc, ¡ DILLADAU AT YR HAF, I I PERCHED, DYNION A PHLANT PTUSIATT RHESYMOL DTGONEDD <> DPEWIS. COMPAXIA UN IDA DE IRRIGATION ;Da CHUBUT. RAMALC. AVISO. En vista del estado bajo del rio y amenaza dc escascz de agua para el ruego para csta estaciun y que el Ramal ha efectuado con- siderables gastos en las nuevas obras queli estau sin terminal*: Se invitnÚ tad os Jos interesados a prose- guir la obra crfin de poder usar las dos boca- tomas. Se abotiara el trabajo en acciones porIa Co-mpania ocn diuero, segwn como desee el interesado. V EL DRECTORIO DEL RAMAL C: Cwmni Unedig Dyfrhao! y Camwy.—Cangen C. Hysbysiad. I Yn ngwyneb y iTaith fod yr afon yn isel, fod perygi o brinder dwfr, ac fod y Cwmni wedi myned i gostau trwm er gwneud y gwaith anghenrheidiql yn y glanau, ond fod y gwaith o dorri'r ffos newycld heb ei gwbl-, hau gehvir ar bawb; yn gyffredinol sydd yh teimlo unrhyw ddyddbrdeb yn y mater.'i' ddyfod at y gwaith heb cedi, fel y geflir def- nyddio y ddau enau. Cydnabyddir am y gwaith mcwn cyfalaf yn y Cwmni, neu telir arian parod. i YR 11YRWYDDAI, Gaiman, Medi 25, 1916/ Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. yddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladql, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Uyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. Iaterion-Tirol,-S .wvddfa "La Patagonia" Arol vgydd- Br.Luis E. Zeitvogdt, a Peiriaiiydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTiNEz, nifer fawr o tchosion pwysig* o flaen y Juzgado Letrado vn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid vn lliosog*, wedi 14 mlynedd. 1) lafur cysson egniol a gonest. Y mae ei s enw yn ddigon abnabyddus gan ei fod yn hyw yn y diriogaeth er's 31 mlynedd. Miss Watts, (Mcrch y ddiweddar Mrs. Watts.) 1337 Chacabuco 1337 J BUENOS AIRES. ———— Hysbysu trigolion Chubut sydd yn bwriadu t,illi ytii%veliid,i'r Brifddiiias, ei bod yi] ckrio yn mlaen y busnes feI ac'y*i cariwvd *■: /> gan ei diweddar fam. Lietty Cysurus am Brisiau Rhesymol. A VISO. RAMAL B. COMPANIA UNIDA DE 3; IRRIGAGION La Comision Directiva del Ramal B. han iispuesto establecer, que el maximo que pue- de regar una accfon en el presente ano sera v uno hectarea y media. Debiendo todos los regantes dar aviso at Inspector Senor Emrys Austin el numero de heCtareas que piensan regar. LA COMISION, Trelew, 7 de Octubre, 1916.. "Lancaster" > BUTTER MaCMIME —o— Yn anhebgorol angenrheidiol yn mhob Fferm. Gwna Ymenyn mewn 3 munud. Dsu she,—835.00, a ^45.00. Rhoddir prawfion ac arddangosiadau vii rhad. SOLE AGENT— R. LLOYD DAVIES, TRELEW. AVISO. En venta tres Chacras en Tierra Salada Nnmeros 381, 382, 383 para saber los precios etc. diriginse al Senor E. F. Hunt apoderach del Senor Juan A. Finoqueto. -Trelew, (Chubut) Jubo 25 de 1916. Undeb Eglwysi Rhydd- ion y Wlad fa. Gelwir cynrvchiolvvyr w*S) I- i gyfarfod yn Nghapel y Gaimah am 2 o'r. gloch Tachwedd 13cg. Taer ddymu,nir ar i Eglwysi sydd heb roddi eu hattebion j'r materion alwyd ell sylw atynt yn flaenoro], 1 wneud hyny .erbyn,y,cyÜwi'od Invn .vr Pwy IIgor.' ',0 MÖIGi\Ñ '!)jtjÓNEŠ;