Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

- IYma a Thraw

[No title]

[No title]

! O'r Ysgrepan,I

News
Cite
Share

O'r Ysgrepan, I Yn Ylllyl "LIe cnl" nos Sadwrn diweddaf boddodd plentyn bvclian i Eidalwr drwy syrthio yn ddamweiniol i'r ffos. — o Y dydd o'r blaen'yii yGainulq gwelais y Bonr. Griffudd Pugh, John O. Evans ac Elias Owen, y tri newydd ddychwelyd o'r Brif Ddinas. Da oedd genym eu croesawn yn ol a gwelcd; y ddau gyutaf cnwyd wedi gwella mor rhagorol. Dywedent fod.y Br. David Evans, Maen Gwyn, wedi gorfod myned o dan operation pur beryglus, ac iddo fyned drwy'r cyfan yn dra llwyddianus, a'i fod yn awr yn gwella yn foddhaol. --0- Dywedwyd wrthym hefyd fod y Bon. Gwilym Evans wedi gadael yr Hospital yr wyihnos hon, a'i fod yntau lawer iawn yn well. -0- Dydd Mawrth diweddaf cychwynodd Mrs. 1011n S. Pugh, a Mrs. Huw S. Pugh, Gaiman ) fyny am dro i Gwm Hyfryd. Gobeithio y caut daith burliwylus. —o— Pasiodd Cyngerdd Cantata Gvmreig Gkv- lad fy Nhadau" nos Iau, alios Wener diwe- ddaf yng Ngaiman yrj dra IIwyddianus. Yn ol pnbpeth a glywsorn, credwn, iddi roi bodd- lonrwydd cyffredinol. Diolchwn i bawb am en cefnogaeth a'i help. Gwnaed elw sylwedd- ol iawn tuag at ddi-ddyledu'r Capel. — o— Disgwylwll y bydd i'r Gantata gael ei berfformio gyda hyn yn Trelew. Rhoddir gwybod etto. -0-- Bore Mercher aeth v cyTaill ieuanc Herbert G. Foulkes, C. M. C. Gaiman, i Buenos Aires i ymgynghori a'r meddygon parthed ei ly- gaid. Caffed daith lwyddianus, a deued yn ol yn holliach. Daeth gair i law efo'r "Mail" diweddaf oddiwrth eiii cyfeilles icuainc Anita G. Rob- erts—merch Mrs. Roberts, Tredegar, Dyffryn Uchaf. Deallaf ei bod mewn iechyd rha- gorol ac wrth ei bodd ym Mhrif Ysgol Caer- dydd, ac yn dod ymlaen yno yn gyflym dros ben. Dvmuna Anita anfon ei chofion goreu at ei holl gyfeilliou a'i chyfeillesciu yn y Wladfa. Pob IIwydd iddi i ddringo yn uch- el ar hyd grisiau dysg a diwylliant. • • O'— Dydd LILiti diweddnf cyfa rfu pwyllgor Un- deb yr Eglwysi Rhyddion yn Nghaiman. Yr oedd yno gynrychiolfieth bur dda o'r holl eg- Iwysi. a chaed ymdrafodaeth ar wahanot faterion sydd yn dal perthynas agos a llwydd- iaut ysbrydol yr eglwysi. Teimlem fod hwu yn un o'r pwyllgorau goreu y buom ynddo erioed. -0- Bydd pwyllgor y Gyinanfa Ddirwestol i gael ei a!w gan yr ysgrifenydd o hyn i ben tair wythnos. Pan welir yr hysbysiad yny DRAFOD, gwueler sylw ac aufoncd yr eglwysi eu cynrychiolydd iddo. -0- Gwelais ar un o'r newyddiaduron Seisnig fod y Parch. Ossian Davies (Ossian Dyfed), un o bregethwyr mwyaf Cymru yn y blyn- yddoedd aeth heibio, wedi marw. Mac Cy- mru, fel y Wladfa, y dyddiau hyn yn colli rhai o'r dynion goreu. Pwy ddaw i lanw eu lie tybed ? Deallaf fod mab y Proffeswr Syi- Henry Jones, Glasgow, a chefnder i Mrs. E. T. Ed-. munds, Gaiman, wedi ei anrhydeddu a'r Y.C. (Victoria Cross) am wneud gweithred o wr- hydri ar faes y gad. Well done GOIiEBYDD.

Advertising