Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

- IYma a Thraw

News
Cite
Share

Yma a Thraw Mewn colofn arall gvvelir hysbysiad am bertformiad o Ae1 yd Angharad g'an Gwmni yr Ysgol Gaaolraddol Mae ,r cwareugerdd uchod yn chwaethus ac addysguadol, ac mae'r amcan sydd gan Mr. Edmunds mewn golwg- yn teilyngu refnogaetl-i pawb o garedigion addysg y Wladfa. Gvvelir mai ei amcan yw cael offer gw- yddonol i'r ysg-ol er mwyn dangos i'w ddisgyblion y lhvybr iddynt chvvilio dros- tynt eu hunain, ac mae'i- Athraw trwy gyf- rvvng- celfi "gwaith cartre" wedi canfod cisioes ddyhead mewn rhai o'i ddisgyblion am wyboclaeth yn y cyfeiriad hwn. Calonogol i'r Wladfa yn ogystal ag i Mr. a Mrs. Edmunds fyddai sylweddoli dadblygiad cynheddfau ymchwiliadol y plant air bob! ieuainc sydd dan gwrs o addysg- yn yr ysgol, a syhveddolir yn fuan allu arbenig, a phroliad, Mr. a Mrs. Ed- munds ynglyn all- ,),waitli sydd tfariddynt. Bydded i'w hymdrechion barhau i dder- byn cefnogaeth a chydymdeimlad mewn g'air a gweithred er mwyn dyfodol llwydd- ianus y Wladfa. -0-- Mae'n sicr fod yn dda gan Mrs. John Hywell Jones (yr hon sydd er's rhai wyth- nosau wedi ei chaethiwo gan afiechyd) weled Mr. a Mrs. Pugh, ac hefyd ei mhab Hywel, wedi dychvvelyd yn ol o Buenos Aires. Prysured yr amser pan y gwelir hi wedi cael adferiad llwyr i'w hiechyd. -0- Ddwy fivnedd yn ol rhoddwvd dau res- wm dros gredu mai eiddo'r Cydbleidwyr oedd y fuddugoliaeth derfynol, Y rheswm cyntaf yw nerth y byddinoedd ar y ddwy -ochr. Dyvvedodd rhyw Americanwr y gallai Awstria godi'4 milivvn o fiiwyr; Ffraingc, 5; Germani, 6; Rwsia, 10; a Phrydain Fawr. 20. Germani ac Awstria 10 miJiwn yn (Tbyn 35 miliwn y Gydbleidwyi". Yr all reswm yw, fod llynges y Cydbleidwyr yn i-liag-oi-.i,ir elcldo y Ileill. Dyma farn IJew Tcgid am y gymanfa ganu gynhaliwyd yngiyn a'r Eisteddfod yn At-)crvstw)-tli :HN%yi-a(-Ii mai arnaf fi yr oedd y bai, ond rhaid i mi g-yfaddef na theimlais yn y Gymanfa fawr o wefr y -canu Cymreig. Cafwyd arvveinydd peni- ganip a threfniadau perffaith. Xis gallwn. I er pob peth, lai na theimlo mai cor oedd yn canu, ac nid cvnulliad brwd o Gymry. Yr wyf yn ameu a ellir cael cynuileiclfa o Gymry i ann-hofio ei hun yn y gar. a-r mawl pan yn rhwym wrth yr arweinffon. Buaswn yn hofficael gwrando ar y dyrfa hono wedi ei gollivng- a'r ffrwyn ar ei g-war, yn canu un o hen emynau Ann Griffiths neu Bantycelyn, nes rhwygo to'r babel]. Mr. John Hinds, A. S., a etholwvd yn llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru am y flwyddyn nesaf. -0- Mac eglwys Aberg'waun, sir Benfro, wedi rhoddi g-alwad i'w bugeilio i'r Parch. J. T. Job, Carneddi, Bethesda. -0- Y mae symudiad ar droed yn Liverpool i g-yflwyno tysteb i'r Parch. J. O. Williams (Pedrog). fel cydnabyddiaeth o'i wasanaeth maith i grefydd, llenyddiaeth, a barddon- iaeth, ac er dadgan cydymdeimlad ag ef yn ei wScledd. Nid yw y mudiad i gael ei gyfyngu i gylch Liverpool yn uiiig. -0- Ddechreu'r wythnos clyvvsom fod Dr. Jubb yn bwriadu dyfod i'r Wladfa yn mhen y pythefnos, nis gwyddom a ydyw yn dyfod yma i aros.

[No title]

[No title]

! O'r Ysgrepan,I

Advertising