Hide Articles List

3 articles on this Page

.s Gwvl Gobeithlu Bryn Crwn.…

Is German Philosophy responsi-!,…

Ij Betst Gactwatadr-. I-

News
Cite
Share

Betst Gactwatadr-. PEXXOD X. Nid ocdd yr esgob gartref pm gyrhaedd- odd Betsi y ty, gan y galwesid ef at wely rhyw glaf i roddi "gollyngdod" (viaticum) i'w enaid ocdd ar ymadael air hen ryd he1. bulus preseuoP ebai y dwylath porthor o liw'r eboui wrthi. Gofynodd iddo pa bryd y disgwylid yr esgob yn ol ? "Tua deg o'r gloch" ebr y gwr dn, felly peuderfynodd Betsi ei aros yn yr ystafell gyfarcb gan ei bod cisys wedi uaw or gloch. Toe, cyr- hacddodd yr esgob—"clobyn o ddyn mawr, cyducrth a graeuus yr olwg arno, ;)!i wen garuaidd yn ddangoseg amhvg ei fod yn mwynhau bywvd y-li dda,"—tybiai yr esgob yn siwr mai wedi dyfoc1 i gyffesu ei pheehod- all yr oedd ci ymwetydd, a gofynodd iddi a oedd y rhai hyny yn fawrion iawn ? "Twt, twt," ebai Betsi, nid pabyddes wyf fi, dysg- wyd i mi beth gwcll na hyny, fy ucges gyda chwi sydd dros un arall" ac estynodd y rhestr o bcchodau ei mei'stres iddo. With sylwi arno yn darllen y papyr, gwelai ei lygaid yn gloewi a thon osirioldeb yn yindoni dros ei wyueb wisgai guwch funud neu lai yn flaeuorol Ar 01 iddo orphen darllen y papyr, dywed- ai Betsi wrtho 11 ad oedd Mrs. Smith wedi nodi un pechod mawr iawn o'i hoiddo, sef oedd hvvmv, ei gwaith yn llosgi Bibl ei phriod ryw ddiwrnod neu ddau yn flaenorol --atebodd yr esgob hi yn gwta nad ystyriai ef hyny yn bechod o cwbl! wedi hyny ys- gritenodd nodyn cyfeiriedig i'r feistres g;an ofyn i Betsi roddi yr arian oedd ganddi oddi- wrth Mrs. Smith ar glawr Hyfr oedd ar y bwrdd oii flaen gofynodd hithau iddo nodi y swm dyledus, a'r atebiad ydoedd saith doubloon, talodd hithau yr arian gan ddwe- yd wrtho fod pechu yn costioyn ddrud iawn, ac ychwanegodc1 "Yr wyf yn synu tod hCll foneddwr fel y chwi yn credu y fath fnloreg fod yn bosibl rhoddi maddeuant i neb drwy gylfesiad a derbyn tal am hyny" I pryd yr atcbodd y gwr eglwysig hi yn swta—Pro- testant ydych chwi. Nid oes gcnych ffydd" Ie, ebai Betsi, ond yr wyf 3m credu vrefengvl a'r Bibl" ¿ "Ein heglwys ni yw y wir eglwys" chr yr esgob gan groesi ei ddwyfroii—: "1.01 i gyd" ebai hithail yn ol, mi a dely- wedaf i chwi beth yw sylwedd yr eiengyi, Ipee/la dur mag a G:i,at'edzvr parad ac aM i faddeuP Yn cac! hwyl ar y sgwrs gyda'r parchcdig dad, gofynodd Betsi—"Qs yn dy- iniiuo fy llesiant paham na fuasech yn gw- I eddio yn saesneg--iaith a clclepllaf-yji lie yn y lladin, iaith nas deallaf air ohoni" ?