Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

.s Gwvl Gobeithlu Bryn Crwn.…

News
Cite
Share

s Gwvl Gobeithlu Bryn Crwn. ¡ Diwrnod mawr yn hanes plant ardal y Bryn Crwn oedd dydd Gwcner y r -i.cg cyfisol, oblegid tlyualr diwrnod yr ocddynt wedi ei ueillduo i fed yn ddydd gwyl ei gobeithlu, pryd yr oedd llafur cyson a difiino misoedd y gaunf i gael ci ddadlenu i'r cyhoedd, ae er gwueuthur ei hymosodiad ar y cawr alcohol. Ond yn anfrbdus gwaith y cawr Influenza ymosodiad disymwth, a gwnaeth ddifrod nid byehan yn y gwersyll, fel yr ofhid y byddai rhaid gohirio dydd y frwydr, and fel mihvyr profegig, catodd y "Gwys i'r Gad" ufudd-dod gaii yr oil, er eu clwyfaii, ac yr oedd y dyrfa fawr a ddaeth yn nghyd o bell ac agos yn ar- goeli yn dda am wyl lhvyddianus. Dechreuwyd am dri o'r gloch, pryd yr oedd gwledd oi, fath oreu wedi ei arlwyo yn y vestri gan y chwiorydd caalynol Mrs. Ben- jamin J. Pritchard, Miss Hanna Jones, Miss Eliza A. Jones, Miss Gwen Morgan, Miss Hannah Morgan, Mary J. Morgan, Miss Rachel Morgan, Miss Buddug Jones a Miss Rhiola C- Jones. Gofahvyd am y bara a'r teisenod gan Mrs. Roberts (Mostyn) a Mrs. Thomas Rowlands, a chyflawnodd yr oll eu gwaith yn ddcheuig fel arfer. Dechreuwyd ar y gyngherdd am hancr awr wedi ehwech, ac aed trwy y rhaglen ganlynoll o dan arweiniad y Br. John Foulkes Ton gan y cor, Arghvydd p;1wb yw Ef I Adroddiadau gan Newton Pugh, CyniTig I Davies, Llewelyn Pugh, Evan M. Pugh Ton gan y cor, "Awn, meddianwn y wlad Ad- roddiadau gan Annie Jones, Emily Hughes, Trofanna Ilowells, a John Etniyn Foulkes; Ton gan y côr, Cenadwrjlr Brenin Ad- droildiadau gan Rhiola C. Jones, Erian Hughes; Unawd gan Buddug Jones; Ad- voddiadnuau gan Annie Jones (Clydfan), Mwyni Ap I wan Ton gan y cOr Adroddiadau gan Samuel Morgan a Netta Lewis Ton gan y parti, "Tros y Garreg Adroddiad, Laura Roberts; Ym- gom Rhannu'r Deisen," gan Eliza Rogers, Enid M. Foulkes a Dafydd Roberts Ton gan y cor, Gras cadwedigol" Adroddiadau gan Ceinwen Jones, a Lilly Hughes Unawd a Chydgan gan Rachel Morgan Adroddiadau gan Iorwertii Morgan a Geraint Gwyn Wal- ters Tdn gan y cOr, "Y Ddinas Sanctaidd Adroddiadau gan Ceinwen Rogers, Eliza Rogers; Dcuawd gan Gwen ac Edith Mor- gan Adroddiadau gan David E. Roberts, Rache! Morgan; Ton cfelychiado!, d Sig-I So'r Babi," gan y parti; Adroddiad gan MciU- 10nen Jones T0n, Beth fydd mynd yno i fyw," gan y cor; Ymgom, Y Doctor," gan Geraint G. Walters a Lilly Hughes Adrodd- iad, Mary J. Morgan Ton, Hwli lwIi," gan y parti; Ymgom, I Y Forwyn Newydd," gan Eliza A. Jones, Edith Morgan, Mary J. Mor- gan, Rachel Morgan, Arthur Morgan, William D. Rogers Ton, "Y Nefol\Vlacl,"gan y cor; Adroddiad, Edith Morgan a Nest R. Edwards; Ton gan y cor, "Duw fo gyda chwi nes eto cwrdd." Caf\vyd dwy awr a hauer o gwrdd, yn am- lygu maiut y llafur a fu yn y gobeithlu. Yr oedd y canu a'r adroddiadau oil, o dan ar- weintad Mr. Walters, a hyfrydwch oedd gwelêd yplaut yn rhoddi ufudd-dod a sylw ¡ ?nor rIngorol i'w harweinydd hoff, a theil- ynga y clod a'r diolchgarwch mwyaf am ei ymdrechion dihafal yn y cyfeiriad yma. Nid oedd y canu a'r adrodd gystal ag arfer; yn wir, y syudod oedd ei fod gystal, oblegid swn pesweh aglywyd o bob cyfciriad, a dim ond penderfyniad di-ildio a'u galluogodd i ddal hyd y diwcdd. Cyflwynwyd diolchgarwch gwresocaf y cy- farfod i Mr. Walters am ei waith rhagorol, ac iei plant am eu gwasanaeth hwy. Nis gellir rhoddi gormod o bwys ar werth-1 fawredd y gwaith yma gyda'r plant, oblegid fel y dywcd Jeremy Taylor, Mae amser yn rhy brin i brynu golud Jawcr, i foddloni balchder ynfydyn gwageddus, i sangu ar lioll elynion ein buddianau cyiiawn neu ang- hyfiawn; ond tuag at sicrhau rhinwedd, prynu sobrwydd a gwyleidd-dra, a chyflawni dyledswyddau crefydd, rhydd Duw i ni am- ser ddigon, os gwnawn ni fynediad y bore aIr prydnawn, hyny yw plentyndod a henaint, i fYurfio rhan o gyfrifiadau dyn." A sicr yw y bydd ymdrechion difiino a dinygnach Air. Walters gyda phlant y Wladfa yn un o'r dy- lanwadau hyny, fydd yn sicrhau Rhinwedd, Sobrwydd, a Gwyleidd-dra, yn uodweddion amlwg yn mywyd Camwy Fydd."—Z.

Is German Philosophy responsi-!,…

Ij Betst Gactwatadr-. I-