Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ER GWAETHAF Submarines Gepmanill MAE "CASA KYMRO" E. MORGAN ROBERTS, CAIMAN, Wedi derbyn Ystoc Helaeth, ac \mrywiol, o Nwyddau o'r Hen vViad. Gwell prynu nwyddau newyddion am bris rhesymol na hen stoc, er cyn y Rhyfel, am bris isel. Prvnu hen. prynu eilwaith. TROWCH I MEWN I WELEIl DROSOCH EICH HUNAN. TREVOR JONES v ARTICULOS vGENERftLES v COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEW (CHUBUT) Si:MON KHMINSKY^ TRELEW, CHUBUT., (Gyferbyn a'r Ariandy). Telephone No. 20. MASNACHDY CYFANWERTHOL a MANWERTHOL. Ystordy yn cadw pob nwydd. Drapery, Esgidiau, Ironmongery, Bazaar, &c. I glirio gweddill stoc, GWERTHIR am brisiau gostyngol 30, 40 a 50 y cant ainrvwiol nwyddau yn cynwys esgidiau o bol). iiiatb dill adau merched, cotiau uchaf, dillad plant, hetiau merched a dynion, plu etc. etc. JAMS MORTON, BISCUITS HUNTLEY, a I PALMER, PICLES, etc. etc. -I DILLADAU AT YR HAF, I FERCHED, DYNIONAPHLANT PRIST A F RHESYMOL DIGONEDD 0 DDEWIS. COMPAMA UNIDA DE IRRIG4CION DEL CHUBLJT.RAlVIAL C. AVISO. En vista del estado bajo del rio y amenaza de escasez de agua para el ruego para esta estacion y que el Ramal ha efectuado con- siderables gastos en las nuevas obras que estan sin teïminar: Se invita a toclcs los interesados a prosc- guir la obra a fin de poder usar las dos boca- ..tomas. Se abonara el trabajo en acciones v.por la Compariia 6 en dinero, segwn como ciesee el interesado. Ei, DRECTORIO DLL RVMAL C. f Gaiuian,.Septiembre 25 de 1916. ? J Cwmni Unedig Dyfrhaol I. y CamWYII-CAXGEX C. Hysbysiad. i Yn ngwyueb y ffaith fod yr afon yn isel, fod perygi o brinder dwfr, ac fod y Cwmni wedi myned i gostau trwm er gwneud y gwaith anghenrheidiol yu y glanau, ond fod y gwaith o dorri'r ffos uewydd heb ei gwbl-, hau gelwir ar bawb yn gyffredinol sydd yo: teimlo unrhyw ddyddordeb yn y mater i ddyfod at y gwaith heb cedi. fcl y gellir def- nyddio y ddau enau. Cydnabyddir am y gwaith mewn cyfalaf yn y Cwmni, neu telir arian parod. YR IIYRWYDDAL Gaiman, Medi 6. 'd: '1. "e Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. yddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. vlaterion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata-Bwyr. Domingo Gug-lialmelli, Fernado Villa. vlaterion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Arolygydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabos. Y mae gan Br. MARTINEZ,, nifer fawr o ichosion pwysig" oflaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddcngys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod., ej gwsmeriaid vn lliosog, wedi 14 mlynedd, o lafur cysson egniol a g-onest. Y mae ei enw yn ddigon abnabyddus gan ei fod yn byw yn y diriogaeth er's 31 mlynedd. Miss Watts, (Mcrch y ddiweddar Mrs. Watts.) 1337 Chacabuco 1337 BUENOS AIRES. ———— I-Iysbysu trigolion Chubut sydd yn bwriadu talu ymweliad a'r Brifddinas, ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac y'i cariwyn gan ei diweddar fam. Lletty Cysurus am Brisiau Rhesymol. AVISO. RAM AL B. COMPANIA UNIDA DE IRRIGACION La Comision Directiva del Ramal B. hau dispuesto establecer, que el maxirno que pne- de regar una acclon en el presente ano sera uno heetarea y media. Debiendo todos los regantes dar aviso al Inspector Senor Emrys Austin el numero de hectareas que piensan regar. LA COMISION. Trelevv, 7 de Octubre, 1916. Lancaster" BUTTER MACHINE —o— Yn anhebgorol angenrhcidiol yn mhob Ffcrm. Gwna Ymenyn mewn 3 munud. Dau 1. a $45.00. Rhoddir prawfion ac arddangosiadau yn rhad. SOLE AGENT- R. LLOYD DAVIES, TRELEW. AVISO. En venta tres Chacras en Tierra Salada Nfimeros 381, 382, 383 para saber los precios etc. dirigiuse al Senor E. F. Hunt apoderado del Sefior Juan A. Finoqueto. Trelew, (Chubut) Julio 25 de 1916. Undeb Eglwysi Rhydd- ion y Wladfa. /• Gelw.ir cynrychiolwtv;Eghvlrsiir iiUndeh n i. gyfarfod yn Nghapll y, Gai.\ljlé"\I1 .am.2 Óir gioch Tachwedd rseg. Taefr' ddymunir ar i, Eglwysi sydd heb roddi eu hatteblon i'r materion ahvyd eu syhv atynt vn daenorol, i wneud hyny erbyn y oyfaitod bun <>'r Pwyllgor. S'