Hide Articles List

6 articles on this Page

- __ _- -i CXlDA Dlv IRRIGACiON…

- -.- . -: - - - CWMM DYFRIIAOL…

..RHYBUDD. i

I ',-. - -" - .. -.. - - -'-…

Advertising

Y RHYFEL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Iriyhcd ychydig- yn mlaer. ar lan asw% JLaeerna. LLUXUAJX. Swyddogol. •. -Gorchfygusom yjngais at gymeryd Ormarili (Struma, j BARis.Swyddogp].- "Mac brwydrgalc.d gyda'r cadoffer yn parhau yn ranbarth Douamont. Parha/r tywydd ;drwg- yr hyn sydd yn rhwysa* i r symudiadau. Li.uxmix. ^wy(idpg^].F-Vii;iy;g'°glcdd ddwyrciriiol eymcrasorn 'ffosgioddlau pwys- ig. Bu ciii yii cym- efasom 2: swyddog a (Lf. o filwyh -LLUNDATX. Llo)-d*s —Mae tair ag^rlong" Norwegaidd a'r agerlong Rrydeinig Sparta wedi cu suddo. ¡, Jjjnd'Vi Ol&irrcr. Salon ioa. — MaeY cydbleidvyyr wedi pcnderfynu rhoddi benthyg i Lywodracth Y'enizelos £ .400,000.. Iiywodraeth yn Athens wedi cyt 11:10 i beidio bod ar ffordd codl adiihvyr i fiyddin Salonica. gan yr ystyrir ei bod iwasanaethu yn crhyn v Bwlganaid yn unig. Hydrcf 30. Y11 ysiod y gweithrediadau ddoe yn Lesboeufs cymcr- asom iO |o fihv}n-yjv garcharorlon. BAXCANS.Yn Doiran a Nagastrpma darfu i'n blaenfyddin yrru ar no gy<khwyl~ wyr y gciyn yn Kalondra. PARIS..Swyddogol.■ So.mmQ.-Yr ydym yn parhau i fyned rhagpm yh ngbymyd- ogaeth Sai-lly a Bjadies ga n.'gyfn- erydamryw g-archarorlon. V$knujf. -Coir bnvydr.au parhau.- gydav eadoffer. 0:id ywr tracdiilwyr yn cymer- yd rhan. J gan y i)i-vdr [scr lley darfu iddyrnaid o'fihvyr v fusiliers) Belgiaidd a monvyr Ffrengig wneud rliyf- eddodau trwy gadw ymaith bedwar eorphlu Almaenaidd ocdd yn cyfeirio'.am Calais. BL:UÙ:sl. SwycldoguJ. Yn Syfflyn jiul parhawn j ddilyn ar ol y gelyn ag sydd yn encilio i'r mynyddocdd, cymcrasom 10 0 swyddogion a 2).) o Bavaria id, 2 Howit- zer liaiteris. PCTROORAIJ. Swyddogol. -Caucasus— Gorchfygasom ymosodiad Tyrcaidd <'ryf yn nghyfeiriad Mamadan. Gwrthsafasom ymosodiad yn Negris i-rdck o Dornawatra. IMIII DKM.—Rhoddwyd yr agcrlodg Nor- wegaidd •'•'Regina" ar dan gan y llong tal1- forol;• A1 macnaidd U 34 -bodrlorld dan 'o'r dwylaw. ATIIKX.S.—Uvsbyswyd Constantino gan weinjdog Italaidd v byddai i gadluoedd Italakld gymcryd 11 e y milwyr Groegaidd yn Pireus i amddiffyn aden as\\y y byddin- oedd/cydbleidiol. Wild .Uossenb jrn. gwein- wqdi ei benodi yn sad- iridog yn y gorIJcwin. Bydd General Oil Stein gymeryd ei Ie yn y wuinyddiae'th. Ar.rsTKKDAM.-Tr dwyrain o "Cambrai dj-gwyd i laivr gan awyrlongwr Prydeinig yr awyrlongwr .-Mmaenaidd cmvog- Captain J3uc¡¡e. oodd 50 O Amcri- cania;id ar t'wrdd -'Marina" yn edryeh ar 01 cdlylau—boddwvd amr\v iaid. '• lTydrcf 3 r'. CoprcxiiA(;i:N. Cyrliacddoucl yr agciiong Norwegmdd Jylland i Friedischafer .^vclag 16 o forwyr yr agerjop.?; Norwegaidd Ii Stom- she ft" yr lion suddw.yd gan torpedo Ilkwn munud. PKKI:X.-Dowiswyd General l"eg!.vwoohap'g yn Isdvwvdd y Weriiiiacth. LJ.UXD.MX. y llong xfnhwyl brcn Bj-ydeiiii.^ Arethusa \vedi ci suddo., UHLTAIX. Swyddogol. Gwrthgurasoni ymosodiadan ar iechwcddau gogieddol Brec- on Hijl a chynierasom trwy ymosodiad uiry- budd "sancoedd blacnal" i'r de-ddwyraiii Vo Stestass. Buparcst.—-Yn Drogoslarle yr ydyin yn tnyned rhagomychydig, yn nyffryn jiul par liawn i'ddilyn aroly gelyn gan gymeryc! 513 yn gardharorion. a 4 0 ynau pcirianoi. Mae tanbcleniad: iTyrnig yn rahbarth.()rsb- I.. 1.. Axiijfxs.—Mac eylchocdd llyngesol.niewjn -(.-Yflwr b aufoddogiad we-li ymosod gydä tpt- pcdo yj Anghclikc" mewu dyfroedd. GroGg- aiddd'^mac oo wcdi myned ytr Tymosotbad y Uongaii oedd yn {y cylch i roddi unrhyw gynorthwy gan y llong tan forol. s j MADIUI).—Yn y eynghor cyilvvynodd Ro;.n- j anones qrchyrnyifyn rhoddi Ilwddeual1t,mn- { odol i drÖseddwyr y Wasg a phoHt.icaidd. a | cliyftwynodd fesur hefyd yn rhodcli rhyddid attiodol i d'roseddwyr mihvrol a llyngesol. Li:~no\v Yn fnau bydd i Pormga! gymeryd J rhan el'leithiol a gweiihrcdol yn y rhytbl elteitliiol "a Y??] Y 1.,Lly""?i jymadawol i'r persona? 'mihvrc! o wlcdydd tramor ar dertyn?d cug\va)th yn Fort?gn!. Zaragoza, Darfa i'r cyn-wcin'dog BCTga- min yn gynnadiedd yr amhicidwyr roddi can- moliaeth i'r Brenin gan ei osod aban tel | Apostol IClusengarweb, a gahvai am uniad y pleidiau 011. J 'Lt-i.-xdaix.'—Mac trafnoddwr Gog'edd Am- erica yn < )uecnsto.wn wedi hysbysu tcyru- i gonad Atncricauaidd fod 53 cto f/r rhai oedd ar fwrdd y Marina wedi cu glanio. Nilcr y yn abcrlh i'Y ymosodiad yw 13, !yn mhlitb pa rai. y mae amryw pcrthynoi i i Ugledd America. | Lr.T;Ni>.UNv-M.ae<r.Wnsg Brydeinig yn an- i foddlon fod y CydbJeidwyr wedi caniatan i swyddogion Grocgaidd goel cu diswyddo pa rai sydd bleidwyr i Yenizelos. 1.1 fNiiArx. Lloyds.—l\la'e"'r agerfoag Roes | aidd Gi:nnaine wedi ei suddo. A'i iir.vs. • •• Dywed Capten yr agorlog Grocgaidd ¡hug gacl yino-cd ami gati torpedo yn dnirybycld am 9 pan; yu agos i Karincos. Cymorwyd amryw o'r tiwy- law i fyny. gan fadau torpedo Ffrengig mac'n fod 50 dwylaw wedi eu colli. 'I'aCiw odd r. PAKI. Swyddogol. ilaccdonia. Darfn i gcnioiler yr italiaid ar ochr ogleddoM'.ran jyi! nghyt'eiriad Akiugali wasgara'r Buigar- iaid. Parha y .Sorblaid i fyncd rhagddvnt yn I Curba a <arna. I'r gorllewin o Lyn I'rcsbo yr VdYIll wedi cymeryd Mynachlog Singleri. PJCTR'.)';RAO. S%vycf(lo-(:)]. -Yti nghyfeiriad Lutsk cymerasom lincli ilacnaf ffosgloddiau: y gelyn a gwrthgnrasom wrthymosodiad. 'Li.rxoAix,—Dywed gwifreb o Bucarest Crwydr yn gulffordd Sgurduk ar fiin RoctLiiiii- j ia dcrfynu gyda buddugoliactii fawr i'r Rou- Alni, i dros y ftiu gyda ciiollcdioti 0 gado'tcr a dyu- ion. ) 'J j Daft.'tiiymosodtadau'yRonmaniaiddorri llincliau.y^gelyu ar hyd yr holl ffrynt ar Alp- es Transylvania. P];iao<;RAn. Swyddogol. Persia.—Yh n'ghy- jfeiriad Hamad.un eymcrasom. Curidtnan a j Moram. B.u ARKST. Swyddogol.— Gyrrasomyy gcl- y gelyn tu hwnt.i ranbarth juil(Transyiyania) | ac yr Y11 parhau i ymlid ar ci ûLCym crasom ooo o ddyuion yn garcliarorion a sw in mawr'-o ddefuyddiau. NAVY. —Liaddwyd dan awyrlonwr Gog- j ledd Aincrica pan ar dalth awyrol. YH.XA. Swvddogol.—Dew-iswyd Yon Koe- IL)ci- yn Erif XYcinidog, Schwartzenani yn [YVoinidog Mewndirol,. Marck yn Weiniuog jCyllidol, Yon George yn Wcinidog Diftyniad I Cenedlaethol. Ni-v Loxuox. Connecticut.— Mae'r llong tanfb.rol! Almacuaidd cyraedd. P\lu,I "liingyL¡¡"hwyd Jo Hire gnn Doug- Y71 <lu II, | Tachwedd 2. BERLIN. Yr ydym wedi gwagfrau Caerfa aiix. ?,