Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

Y RHYFEL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHYFEL. Nevvvddion qyda'r Pellebr. (HAVAS AGEXCY.) Hydrcf 26. •PARIS.—Mae'r Debate yn cyhocdUL ysgrif faith at Ogleddwyr America, oddiwrth bersonan o OgJcdd America sydd mewn gwledydu tram or ac yn arbenig" yn Ffraingc, yn datgan cydymdeimlad ag achos y -Cyd- bleidwyr ae yn datgan dymuniad am Cydbleidwyr ac yn datgan dymuniad am gynorthwy i sefydlu buddugoliaeth ar ran achos cyiiawnder. LU-NUAIX.—G wrthddywedir yn lYurtif*! gan y Morlys adroddiad yr Almaen foci ger cost Flanders dwy awyrlong Almaen- aidd wedi yinosod a gyrru ar ffo 5 o awyr- Ionian Prydeinig—yr. ol y Morlys v gwir- ionedd y\v i un peiriant awyrol Prydeinig- ddinystrio un o eiddo Y Almaen a gyrr-u- ymaith dair ereill. LLUNDAIX.- -Mat-'r Wasg" Brydeinig- yn rhoddi pwys mawr ar fuddug'oiiaeth ar. dderchog yFfrancod yn Donaumont. PARIS.—Mae'r fuddug'oiiaeth yn Donau- mont wedi achosi brwdfrydedd mawr tnvy Ffraingc, a chynyddu ymddiriedacth y cyhoedd a gwrthweithio prudd-der mown canlyniad i Constanza gael ei chymeryd. BUCAREST. Swyddogoi.—MaeY Rouman- iaid yn agÓs i l'rédc wedi syrthio yn o! ychydig. CHRISTUNIA. Mae 5 eto: o agcrlongau Norwegaidd wedi eu suddo. Z v ku; n.—Hy sby sir te u! uoe d d RwssiaJiJd am ddyfodiad brysiog pobi (eiviiians) o -ini ddyfodia I I ?,is) o -L ri(?ste, y iiia(- ,?,-()i-ch 37niN ii %vf?di cl rod(li i'l PETROGRAD. Swyddog'ol.—Parba y gelyn i ymosod ar yr holl ffrynt. Dobindja—mae'r Rwssiaid a'r Rouman- iaid yn cnciiio gan ymladd a gadael | ra renavada a Llyn Taehaul. PARIS.— Yr ydym wedi clirio yn hoilol gaerfa Donamount- cafwyd y pcnaeth niewn amgaer tanddaearol a chymerwyd cf yn garcharor. IjFn(Jc;RAD. SwyddogoJ. I' I- dd" o Dornatra cymerasom uchelfanau a char- charorion. Mac marchfilwyr Italaidd o Valona wedi ymuno a march- iihvyr byddin Salonicu. Ilydref 26. BUCARKST. Swyddog'ol. Ar ffrynt y g'Jg!cdd a gosleddd.orlle\vin mac y frwydr yn parnau. Yn nyffryn I Tzul yr ydym wedi symud yn rnlaen a chymeryd 3-swyddog a lO8 o ddymon yn garcharorion. ,-I-I i-as ot-n Yn Allendi: cymerasom. 3 v) yn ^ai char-; ofion. 1 .■ LI.UXDAIX.. -MaeY ageil ng Hebe wedi ei sud'do. RHEEAIX, SwyddogoL -Iac b> vyiog- rwydd gydaY cadoffer yn Giuiia. symudodd cin tracdni\vyr yn mbcn vchý'dig', lVL'DRlD,-JDC'rbyniodd J y g\cinitlogiol1 ohebiaeth dienwyn bwgwth ymosodiad ar y cyfringyngor, Mae rhagochcliad wedi ei gymeiyd yn- glyiT a'r .eisteddiad Heddyw;v- VAEKXCIA.—Wyth milldir o'*r cost cafwyd dyfrg-isl: ocdd wcdi bod yn cacl ei ddefn- j yddio fel ystoffa i longau tanforol.: ? .r{ Lr.cxDAix. Siv)'ddogoL-Cafwyd g\vla\\i trwm y rhan fwyaf ofr dydd yn Ancre yn arbenig; felly yn agos. i,Lcsars. Mac cad- 1 Offer y yn ar y gweddill O'r ffrynt. Lr,t-xi)AI:x:—Dywed y wasg: fed yr ag'er- .> -:t. v -1: U'b jL (-b., long' Norweg'aidd Postier wedi (-!i long' rhyfel Almaenaidd rhwng' Bcrg'en.a Newcastle. PARIS. Swyddog'ol.-Nid oes newidiad yn y sefyllfayn Verdun—dygwyd i lawr awyrlong- Almaenaidd. gan un en gynau. Yinosodwyd g'an ar gyrchwyr cadoffcr ar ffordd Conflan Seratn g'an achosi cynwrf, diangodd y diilynh: gan adael y' BUCARES'J-. Swyddog'ol. Yr ydynl wedi cymeryd nynydd Kcrckcrhas. Parhcir i frwydro yn nyi't'ryn Oituz., gyrwyd y gelyn J J C.J.I .J,) allan o Allende ar y ifiti gyda cholledion trymion. LTX?\1L\C\. Lloyds.—Mae'r ag'erlotigay Prydeinig" Sidinouth a Genista wedi eu suddo. L. I p ruthr yn cael ci ddilyn gan frwydr galed cymer- odd y Rwssiaid 13jgar i'r g'ogledd dchvy- i reinioi o Amadan (Persia), a chynrerwyd I carcharorion a gynau. Yri. 'Gaiima gAvrth- gurasom ymosoc1Ïadau. Lr.LnoAix. Swyddog'ol.- Can fintai o ¡ r. [I- i:I gorsaf Buk Dra- ma rhwng Salonica a Constantinoplcan I achosi niweidiau mawr i nwyddau ocdd ar y rheilffordd. un awyrlong" ar cost Ynys Reahale mac swm 0 weddillran Hong" ryfel Almaen- aidd \cdi dyfod i'r golwg. LLUXD.VIX. — ;ig"e*rlong'au Day, Amagurine, Garibaldi wedi ell suddo. Rhoddwyd y bad Norweg'aidd 'Randi ar dan g'an yr Almaenwyr. Rouman- iaid wedi chwythu i fyny y bont fawr dros ¡ y Danube yn Thcmavcda. TOKIO. B)'dd i'r dlywodraeth dalu So zens i bob Japanwr ag" sycld yn ymfudo i I Dde America. Hydref 27. Lr.uxmix. Lloyds.—Mae'r ag'erlong Norvvegaidd "V enus," ¡hvy agerJong Dacn- aidd, a dvvy ysgwncr l.Trydeinig" wedi eu suddo. POROGKAD.—Cyn gadael Constanza din- ystrwyd gan y monvyr Rwssiaidd ystOr- fevdd yd. blawd, a permJ. a phob pcth ana! fed o ddefnydd i'rg-dYll. I Lr.uxnAix.—Lladdwyd. 2 aehlwyfw yd 10 trwy llrwydriad me\n IT:Htri llw)'ddau myfcl yn Kent. R)i:i:i:.ux.—Camnolir gan y wasg" Iwydd- ianty J'francod yn Verdun a rhoddir -gair uched i'r cadfridogio.n. LU'XTnIN. Svyddugfd. Gwrfhgurasom vmo S,odiê,dau ar raggacr Sinff. a thanbel- enwyd gan a '\)T1onga U drcfranau ac Mac cadoller Y g-«dyn yn weilhg'ar vn Ancrc. ? ? \'sto1'fcvdd MADRID.-—MaeY scncdd wedi cymerad- wvo credyd o Hliwll o pesetas í fwydo a dilkidu yr yspaenwyr sydd wedi cu can i mcwn yn v gwfedydd sydd yn rhyfeia. pAK's. Swye}dugp1.om I ymosodiadau ar gocdwig" Delabaye. Par- heir i frwydro fivrrug' gydaY cadoffcr yn ranbarth Saillv Saillesili. ac yn nosran- yr \Yrmandorilliers a Chauines. SAX SKBASTJAN. -— Cafwyd cynnadledd perthyrol i ;undeb Masnach yn. !M"raingC; "a'r Yspacn i bpnu oriau gyvahli r t-liyflog -gwei thwyiYspacnaijld yn fYact ris. F fraingc, n attal y Clll11\\Tl fodola yn a\ CADIZ.— gweithfeydd mven yn L\1quiie wedi cu.can ohcrwydd v streic. Nid ywr pcrchcnogion yn gallu allforio ohen)dd prinder llongau, ac y maent yn g'wrt'hod archebioh. GwyJir y gweithfeydd cr attid ymosodiad gan y ■^Farham. (Cfemada).v •Mae tan wedi dinystrio ysbytty gan achosi 1:6 o farwol- aetliau. GnRisriAxA.HpalkVyd gari longau' rhyfel Almaenaidd ddwy agcrlong Norweg'aidd a rhoddasant yr agerlong" Daenaidd "London" ar dan. s 1' LLUXDAIX.—Dywed y Morlys fod 10 0 destroyers Almaenaidd wedi ceisioneithiwr J yn y cyfyngfor seisnig ymosod at ein tros- glwydd-longau. Trodd cu;. hyrngais yn fcthiant ag" eithrio suddiad trosglwyddlong wag o'r enw "The Oueen, dwvlaw yr hon achubvvyd. Suddwyd dwy destroyer i'r gelyn a gyrovyd y g'wcddili ar ffo. LLIINDAIX. Swyddog'ol.—Mat: cadoffer y g'elyn yn weithgar i-i- d'de o Ancre, yr ydym wedi g'wneud ymgyrch llwyddianus ar y gelyn yn y rhanbarth Hydrer 28. LL!;XD:U, Cafwyd gair 0 Bucarest yn hwn. y tl -?i 1 i r o yii dyweud fed 12S o awyrlongan Ffrengig" wedi cyrhaedd i. Roumania i wnend ym- chwiliadau yn Transylvania a Doliindja. Cyrhaeddodd j. awyrlong Brydeinig" i Bil- carcst o Imbias. PARIS. SwyddogoL"- Ar ffrynt Sommc yn y Sailly Saillis, dosranau Bouchavesne.s a Biaches mac bywiogrwydd niaxN,*l, o,. i, ddwy ochr g"ydacr cadoffer. Daifu i'n crgydlon llethol gadw y gelyn yn hono! o bentref Dounamourtt: yr hwn le gcisiasant ymosod Mae tywydd drwg" yn rlnvystn-n gweithrediadau. LEUXDA.IX. Swyddogoi. I'r ddc o Ar- mentiercs tanbelenasom Jfosgloddiau y gelyn. Mae peirianau awyrol y g'yn yn eithriadol brysur. JMae amryw ofrwydtau awyrol wedi bod.arun achlysur cwyrnpodd 5 o l>eirianau dwy o honynt eiddo Prydain. Ar achlysur ai-all ymoscdodd un awyrlong Brydeinig ar 10 o eiddo v gelyn a gyrrodd hwynt ar iTo. C" L AMSTERDAM.—Adroddir o Viena mai Von Hoerber YW olynydd Slrucrgekh (y gwein- vw ol y iiy(.1,?- I Sti-ilic,? -?c k li ?y c' ,?vein- BicRI.IX. Reichstag.—Qerbyniwyd try- dydd ddarlleniad credyd newydd y rhyfel r swm yn 12.000 miliun o marks. Mae costau 11isoly rhyfel yn awr wedi cynyddu i 21S7 miliwn mewn ca nlyniad 1 eangiad y gweithrediadau ar ffrynt Tran- sylvania a Dobindja. PETROGRAD. -Yil Dornawa- tre g'wnaeth y g'elyn yncacl ci gynortliwyo gan g.ad!iler amryw ymosodiauau ffyrnig gan orfodi cin gorsafoedd blaenaf i adael dan o'r uchelfanau feddicnid ganddynt. Trodd ymosodiadau y gclyn yn y rhan ddehenol or rbanbarth hwn yn fethiant. BucA RF s r. ii ILI- yn g'uHTordd Bran a dyffrynoedd Tirhulaj a juilf parha y gelyn i ymosccr yn cgniol. THE IIAGTK. Gwrthdystiodd y Llywodr- acth \\rth yr Almaen ynghylch torri an- mhlcidganvch Zei>j)elinau yr wyth- nos ddiweddaf. PARIS.—Cyhot/ddwyd o fod fTrwyd- belen ddisgynwyd gan y Cydbleidwyr wcdi lladd gyriedydd peiriant y tren yn mha un yr ocdd y Kaiser yn teithio. ATIIEXS.: AR ddymuniad y Cydbleidwyr bydd i'r eadluocdd gael ell g'alw o Thes- saly yn ddiocd. LEE-XDAIX.—Mae r agerlongau Norweg'- aidd Bygdo o 11 island wedi ell suddo, aT Larvic wedi ei i Cuxhaven. Li.rxDAIX. — Mae Hong ddau hwylbrcn Bryc1cinig' wcc1i ci suddo a'1' wedi eu dal'am carcharu yn yr-Almaen. Ilydref 2?.. FAVJ.. —Mae'r tan ocdd ar fwrdd yr a?'er! ong' 'Chicag'o' wedi ci dditfodd? ych- ydig' niwed ddcrbyniodd y !!ong'. BeeARi:sr. Swyddogoi. — Yn nyffryn. Buzen parha yr ymosodiad. (hvnaethoni wrthymosodiad. llwyddianus yn Nyffryn Prahova ac itefyd yn ranbarth Dragoclava lie y cymerasom 300 yn garcharorion. Yn Jiul parha ein hymosodiad ac hyd yn hyn yr.. ydym wedi cymeryd 4S0 o Bavariaid yn garcharorion, to o ynau pcirianol a 3 •• canons—-yadawodd y g'elyn filoedd feirw cir y maes yn Orsova. RHUFAIX.™Swyddogoi.—-i'r dde-orllewin -o Novavilla trwy ymosodiad. dirybudd sym- udasom ein Hinejl yn mlaen 300 meters ar ffrynt llydan. SAro?tCA.—Dywcd 'adrocldiad Scriaidd fod y Serbiaid ar y 26ain 'wedt '-cymeryd fod y S,2r biald -i  an'lryw i?os?oddtaH; 3 0 sw'yddo?'ton. yoo