Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

-_ ...-.- -.".-' . -, -Oll-…

News
Cite
Share

Oll- Ysgrepan, .Dydd Sadwrn diweddaf fe gyiarfu Pwyll- cor yr Eisteddfod yn ystnfeii vr ilvrwvddai C. M. C. ( iaur.an. Pcndcrfynwyd yno i gyn- a! Eisteddfod lua mis Modi nesaf. Trelmvyd gwahanol bwyllgorau i dyny nllnn ragleu ac y mac y cyfaii i fed yn barod i ddod gerbron y pwyligor cyflredinol ym mhen y mis. ir-runwaith otto. Beth ddaw o honi tybed ? _n- f Cefair gip ydydd (J'r Wacn ar laglen ein Cymania Gauu. Credai'ei bod y 11 ragien wir dda ar y cyfau, Mae ynddi rai too an pur ddieitlir a'- yn gofyn tipyn o ymdreeh i'w dysgu. • Pan ddaw i law yn y gwahanol eglwysi rhouder pob Pieip a chcihogacth i'w dysgu fel pan wedi gwheud y ecir, mewn nag a tiaiwyd erined. ■—0- Yn idethel, Tirbakn, y Sul diweddaf fe gyuiialiwvd cy/arfod Chwartcrol yr 'Ysgol- Sul. Y Br ,'john Eoulkes, Bryncrwit, fel y dcalhvn, fn'n JjoliYgwahanol ddosbarthiadan. vi- itc Jnvn oedd un o'r rliai er's talwm. )::1 iawn —o — Gvvelaf boddy w lod y train wedi uewid ei amser. Gadawa'r 'Gai.ni.au am Trelew hauer aWl" yng ngiiynt yn y bore a cbyracdd yn y pr.ydnawn o Drdewhaner awr yn ddiwedd- arach. Cofiod pawb am hypy rhag digwydd iddj'nt rby wdro golliY tren. I )a gen\*rn weled y gwr—ncu'r wraig- a ddiweddaf yn eodi mater y Gyniaufa Ddir- wcstol i sylw. Cydolygwu a piiobpcth ddy- wed. Trucni o'r nnvj'af y\v fod y'Gymania I)li-%Vcst.ol yi] c,-iel marw. Cawsom ddwy Gymanfa gwir llewyrchus, a gwyddom y buasem wedi cael cymanfa lewTrclms Ilyncdd Ircfyd pc bnasem wedi bod yn ddigon selog i'w cliyual. Pa geiiym hj-sbj-su "pessimist" vnghyd a llawcr eraill f-yddju Iipli yughylch y Gymaufa Ddir\,csto), ill' mater gaol sylw ym Mliwyl'gor diweddaf yr Eghvysi Rliydd- ion, a phcndeifyuwyd i gael yrudrafodaeth pcllach arno yn y pwyligor gvuhclir ddydd Linn wytliiios i'r nesai". Braidd uad allaf fod yn siwr v gcllir sicrhau pessimist" He eraill o garcdigion y Gymanfa, yn y Dyflryn, y gelwir pwyligor i drcfuu ar gyfer y C.jun- arifa nesaf, o byn i. *)cn mis, nc-n ehwccli wy tii nos. o-- Pymun wii elto ndgolTa darllenwyr y l).K.\i-'o:n lC eraill. am y Gyngerdd n fwriedil' ei ehynai yn Hen Gapel Gaiman yr wythnos nesaf, (gwclcr liysbysiad mewn colofn arall) t'yn- hc-jir y gyngerdd am ddwy uoson er rhoi pobmantnis i bob mi ddaw i gacl 31c i cistcdd a gwrandr) ar y cor yn perfformio y gwaitb. Deuwch yn ilu, a Sicrhawn i clnvi y

-.-1. -** 4#- - - Nodion o…

RHYBUDD.|

Advertising

I. IOalier Sylw!!