Hide Articles List

2 articles on this Page

V RHYPEL. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

V RHYPEL. Newyddion gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Hydref 19. REUTER-ATFIENs.-Caf odd y Gweinidog Prydeinig drafodaeth faith gyda'r. Bfenin Canstantina yr hwn ddywedai nad oedd sail dros yramheuon fad Groeg yn bwriadu ymosod ar y cadluoedd Cydbleidiol, cy- feiriodd y Brenin at ei gynygiad i alw yn ol y cadluoedd Groegaidd o Larisso. ,BUCAREsT.-Yn Bolouis cymerasom 21 swvddog a 65 o ddynion yn garchararion. Yn Nyffryn Trond cymerasom I swyddog a 100 o ddynion, ac yn Nyffryn Usul gwrth- gurasom bob ymosodiad. ATHENS.—Gwnaeth y bobl arddangos- iadau gwrth-gydbleidioi yr hyn briodolir i tldylanwad cudd yr Almaenwyr. Gwnaeth y Brenin syrnudiad i'w attal. LLDIDAIN.-Aetham rhagom ar y ffront i'r Gogledd o Guidecourt ac i gyfeiriad Valencour ac yr ydym eisioes wedicymer- yd dros 150 yn g-archarorion. Gwnaed ymgyrch gan ein awyrlongau a thanbelenasant linellau cymundeb y gelyn gan niweidia gorsafoedd a trenau (trains). Bu amryw frwydrau yn yr awyr-clygasom 4 i lawr a chollasom 4. PENSACOLA. Florida.—Achoswyd gan forbistyll (waterspout) suddiad amryw iongau boreu heddyw. PARIS.—l'r Gogledd o Somme gorphen- asotn orchfygiad Saillsailizez ac aethom i mewn i'r pentref. Trwy ruthr cymerasom linell flaenaf y gelyngyda 250 o garchar- orion yn cynwys 5 swyddog. PARIS.—Mae'r Serbiaid wedi cymeryd Brod. COLOGNE.—Yn ol y Volk's Zeitung mae llong tanforol Almaenaidd yn Orllewin Mor Werydd yn suddo llongau Prydeinig ac yn gadael i'r dwylaw achub eu hunain. ATHENS.—Mae gwahanlu etc o gadlucedd Ffrengig wedi glanio, mae Cadfridog wedi I gofyn anry Senedd-dy ac adeiladau y Brif Ysgol i'w defnyddio fel gwersyllfa. COPENHAGEN.—-Mae'r Almaenwyr wedi suddo yr agerlong Norwegaidd "Stein," I a'r agerlong Swedaidd Greetverm." Mae'r dwylaw wedi eu hachub. LLUNDAIN. Swyddogol.—Oherwydd gw- lawogydd ychydig symudiad wneir heblaw ymgyrchion ar y lTosgloddiau yn Loos ac Arras. AMSTERDAM. "Telegraph "-Heblaw all- tudiaeth 2000 0 bobl anarfog o Ghent, cymer yr Almaenwyr fesurau cyffelyb mewn rhanau eraill o Belgium. WASHINGTON.— Mae llysgenadon Almaen- aidd yn cydnabod fod y lleng- tanforol Bremen wedi ei cholli. • (Mae tair o'r enw hwn wedi bod). I' PARIS. Swyddogol.—Mae'r Isgadben Dorme wedi dwyn i lawr ei 14eg o awyr-j Iongau. PETROGRAD.—Parha y frwydr yn Svinuky yn ffyrnig. Caucasus.- Yn Kailkit dinystr- iwyd genym safle flaenaf y Tyrciaid. ViENA.—Mae'r "Zeit" yn addef prinder nwyddau rhyfel. MADRID. Dychwelodd y Brenin i Madrid, bydd i'r Cyngor o Weinidogion gyfarfod i ystyricd yr argyfwng mewn llafur. LLUNDAIN.—Mae'r agerlong- Alaunia (Atlantic) pei-thvnol i (Ywmni'r Cui,.ard wedi suddo, tunelliaeth 13000. Hydref sc. BUCAREST. -Sxvydclogol.-At- ffryntTran-j sylvania a Dobrudja mae'r cadQffer ytil fywiog. Gwrthgurasom ymosodiad mewn amryw leoedd. ATHENS. (Dydd Mercher).—Mae'r sefyll- fa yn hynod gynhyrfus. Nid yw y milwyr (reservists) yn parchu y gyfraith er ym- drechion gwahanluoedd y Cydbleidwyr ag sydd, fe ymddengys, ond yn cael cefnog- aeth wan gan yr awdurdodau Groegaidd i gadw trefn. Bydd i attaliad y Wasg gael ei roddi mewn OTym. Mae 25 o swyddogion a 600 o fihvyr o warchlu Athens wedi gadael am Salonica i ymuno a'r symudiad i amddiffyn eu gwlad. LLUNDAIN. Swyddogol.—Gwnaeth y gelyn danbeleniad yn y nos ar raggaer Stuff a Schwaben. Gwnaethom ymgyrch yn y nos ar ffosgloddiau yn nghymydogaeth Loos. BERLIN.—Cafodd Buricn drafodaeth gyda Bethman Hollweg yn y Pencadlys. COPENHAGEN.-Glaniodcl dwylaw yr ager- iong Swedaidd Normandie" yn Frederis- haven. Ymosodwyd ar "Normandie" gan torpedo. AMSTERDAM.—Dywed y newyddur Al- maenaidd Dreem" fod Burian ar gael ei ddiswyddo. BERNE.—Mae pedair brigad or fyddin- dorf Polaidd perthynol i fyddin Awstriaidd- Almaenaidd wedi terfysgu a'u carcharu yn Brestivosk, mae'r gweddill wedi eu hanfon i Awstria. Mae'r cadluoedd yn ddigilon. LAS PAT.,IIAS.-Terfys-odd clxylaw saith o ag-erlongau Groegaidd oedd ar eu ffordd i Argentina, gwrthodant forio yn mlaen. Cyfryngodd yr awdurdodau Ysbaenaidd a rhoddasant y terfysgwyr yn y ddalfa. BUCAREST Swyddogol.—Gvvrthsafasom ymosodiad gyda'r cadoffer- yn Valbuzen. Yn Pedreal aeth ein gwahanluoedd rhag- ddynt mor bell a Chapul d.'Taburin. Enill- asorn dir yn gLIlffyi-dd rqyiiydclig Bran a rhwystrasom fyddinranau y gelyn oedd yn teithio i gyfeinad culffordd Scara. LLUNDAIN. Swyddogol.—-Dwyrain Affrica —mae'r Belgiaid wedi gorchfygu yr Al- maenwyr eto. Rhwng Medi 18 a 22 yn agos i Thara cliriwyd rhanbarth y cost gan y Prydeinwyr. BUCAREST. Swyddogol.-—Mae -gwahanlu Roumanaidd ar ol croesi Mynydd Lompres wedi ymosod ar y gelyn yn Agar yn Ny- ffryn Totrus gan ddinystrio 12 o ynnau mawr a gorfodi y gelyn i encilio cymer- wyd 600 yn garcharorion. Darfu i wahanluoedd ereill ymosod yn ddirybudd ar y gelyn a chymerwyd 300 yn garcharorion. Gwrthgurasom ymosodiad yn Nyffryn Ushul. Mae brwydr ffyrnig yn myned yn i-rilaeii yn Nyffryn UtzuJ. DWYRAIN AFFRlcA.-Mae'r gweddill o gadluoedd Almaenaidd wedi eu cau mewn tiriogaeth gul. Mae'r holl borthladdoedd a llinellau cymundeb gan y Cydbleidwyr. Hydref 21. PETROGRAD. Swyddogol.—Gwnaethom amrywvmchwiliadau llwyddianus yn Bidvar Persia. • Yn Dobindja cymerodd y gelyn yr ochr ymosodol ond gwrthgurwyd ef gyda cholledion trymion. Mae liong- tan- forol Rwssiaidd wedi suddo agerlongau Tyrcaidd yn y Bosphorous. SAIONICA.-Ma' e byddinran g-i-ef o farch-, filwyr Cydbleidiol wedi glanio heddyw. Cyrhaeddodd gwahanluoedd Groegaidd o Crete i ymuno a'r fyddin Wladol. BERLIN.- Y n Mor y Canoldir suddwyd gan long tanforol Almaenaidd y trosglwydd- longau arfog Prydeinig "Crosshill" a "Redek" —nid yw'r adroddiad wedi ei gadarnhau. RHUFAIN. Swyddogol. Albania.—Yn fynyddoedd Iskeri i'r dwyrain o Premeti cymerodd ein gwahanlu feddiant o Ljas- koviki ar y brif ffordd rhwng Janina a Korica. LLUNDAIN. Swyddog'o].—I'r GorUewin o raggaer Schwben ceisiodd y gelyn wneud ymosodiad pa un orchfygwyd genym cyn iddynt gyraedd ein salleoedd, a chawsant ar raddfa eang. LLUNDAJN. Lloyd's.—Mae'r agerlong" Brydeinig Penylan wedi ei suddo. PARIS. -Swyddog-ol. Somme.-Cadcff(-ir yn hynod fywiog. ATHENS.—Mae'r Llyngesydd Dourfournet yn ineddu rheolaeth hollol ar yr heddgeid- waid-nae'r mor"N,i- Cydbleldiol yn parhau mewn meddiartt o Athens. PETROGRAD. Swyddogol.—Yn ranbarthau Ultighsk a Alejandrovesk chwe milldir i'r. Gogledd o Kerelin parheir i frwydro gyda'r cadoffer. Yn ranbarth Sfelverol i'r Gor- llewin o Bubnov gwnaeth ein gwylwyr daith ymchwiliadol lwyddianus. LIVERPOOL.—Bu farw Syr C. T. Bowring' perchcnog llongau, yr oedd yn ddyn hynod adnabyddus. PARb. Sw),d(logol.-Dim o bwys yn: ystod y nos. Ddoe bu amryw frwydrau yn yr awyr, dygasom i lawr saith o bcirianau a syrthiodd tair o fewn ein llinellau rhwng Buchavesnes a Rancourt a pedair milldir rhwng Moislanis a Brie. NEW YORK.—Dywed Gwasg Pekin fod trafnnoddwr Ffrengig gyda chynorthwv b .I i cadluoedd wedi cymeryd meddiant o 4 milldir o dir cysylltiol a'r tir rhoddwyd i Ffraingc yn Tentsen. Cymerwyd y Ffran- cod i'r ddalfa gan heddgeidwaid Chineaidd. Attebodd yr Arbrwyaeth Ffrengig ei bod yn gyfrifol am yr hyn wnaed, mae'r Chine- aidd yn bygwth, a'r wasg yn ymosod ar y Ffrancod. BERLIN.—Cafodd Bethman Hollweg dra- fodaeth gyda'r prif weinidogion cyngreiriol ynglyn a chyflenwad lluniaeth. LLUNDAIN. ■Swyddogol.—Ceir bywiog- rwydd gyda'r cadoffer ar holl ffrynt. Gwnaethom ymgyrch lwyddianus ar ffosgloddiau y gelyn yn Neuvechapelle. Hyclrcf 22. BUCAREST.— Yn Nyffryn Bistritza mae zepelinau y gelyn ar waith. Tua'r ffin mae brwydr egniol gyda'r cadoffer. Yn Tulghus amgylchasom wahanlu oedd. mewn meddiant o Fynydd Sisples a chymer- asom 500 o ddynion yn garcharorion a 2 o ynnau mawr. RHUFAIN. Swyddogol.—Cymerodd yr Alpiniaid safle gadarn y gelyn yn nyffryn Travenanzes. BERLIN.-Mae Arolygydd papur yn Vienna wedi lladd prif weinidog Awstria tra yr oeddynt yn cael byrbryd g'yda'u gilydd. LLUNDAIN. Morlys.-Boreu dydd Iau ym- osodwyd gan torpedo Brydeing arwiblong ysgafn Almaenaidd o ddosbarth Koiberg. Cadwcdd y wlbloiilo- ar wyneb y dwr mewn cyfhvr hynod niweidiol. P ARIs.-Ddoe yn Boulogne cyfarfyddodd arweinwyr politicaidd Prydeinig a Ffrengig o dan lywyddiaeth Briand ac Asquith i drafod amryw faterion o ddyddordeb i'r Cydbleidwyr. VIENA. —Gollyngodd Adler dair ergyd at y prif Weinidog, a chyrhaeddodd y tair eu nhod-bu farw'r prifweinidog yn ddioed. LLOYD'S.—Mae'r ag'erlongau Prydeinig Huguenot, Cliburn a Marchiners wedi eu suddo—achubwyd y dwylaw. LLUNDAIN. S wyd dog ol.—G wrthgu raso m ymosodiad cryf ar raggaer Schwaben, enciliodd y gelyn gan adael 84 yn gar- charorion, yn eu plith yr oedd 5 swyddog. Yn fuan ar ol hyn gwrthymosodasom gan g'ymeryd canoedd yn garcharorion. Mae'r awyrlongwyr yn hynod fywiojj', dygasom i lawr amryw beirianau, diny- triasom 3 a cliollasoill 2. BERNE.—Ffrwydrodd ystorfa nwyddau rhyfel yn agos i Lacerne, liaddwyd 50, clwyfwyd amryw. Nid yw'r aches o'r ffrwydriad yn hysbys. Hydref 23. LLUNDAIN. Swyddogol.—Ddoe gwnaeth- om ymosodiad tra llwyddianus a chymer- asom 800 yn garcharorion. Ystyrir ein colledion yn ysgafn. Neithiwr ceisiodd y gelyn adgymeryd y tir enillasom. PARIS. Swyddogol.-—I'r Dde o iomme nid yw'r gelyn hyd yn hyn wedi adnewyddu ei hymosodiad yn ranbarthau coedwig Biaches a Blaise. Cadarnheir fod colledion y gelyn yn fawr yn arbenig o flaen Biaches yr hwn

Advertising