Hide Articles List

5 articles on this Page

Table Talk.

I Tabernacl, TreSew.

News
Cite
Share

Tabernacl, TreSew. Dydd Sul v i sed cyfisol cynhaliodd Ysgol Sabbothol, Tabernacl, Trelew, gyfarfod ysgol pen chwarter o dau arweiniad arolygydd yr ysgol Br. Evan John Roberts. CYFARFOD Y IIORE Dechreuwyd gan y Br. Thomas Jones. Adroddwyd pen nod gan Luisa Maud Jones can gan Mair Thomas. Hohvyd y dosbarthiadau ieuengaf yn Rhodd Mam gan y Br. Joseph Jones. Ton gan y plant—" Bugail Israel can gan Elizabeth Ann Jones. Beirniadaeth Br. Stephen Williams ar yr arholiad Ysgrifenedig yn Rhodd Mam. Dos- barth dan i2oed. Gore LlOtl -B'i -,i rieli c E. Roberts ac Ann Ellen Jones yn gydradd oreu ail, Daisy Jones a Marian Mathews yn gyf- artal. Dosbarth dan 10 ml. oed. Goreu— Maifron Roberts ail, Evan Roberts 3ydd Terrigon Alun Jones. CYFARFOD Y PRYDNAWN.. Dechreuwyd gan y Br. John Howell Jones, ac adroddwyd Salm gan Enid Jones. Can gan Nilys Hughes; Adroddiad gan Daisy Jones adroddiad gan Terrigon Alun Jones, can gan Winnie Berry adroddwyd yr 2il bennod yn Efengyl loan gan ddosbarth y Br. R. J. Berwyn. Adroddiad gan Auu. Ellen Jones adroddiad gan Buddug Roberts; ton gan y plant. Holwyd yr 2il ddosbarth yn Efengyl loan gan y Br. Benjamin Lewis, hefyd cafwyd ei feirniadacth ar yr arholiad ysgrifenedig yn yr un maes liafur. Goreuon y dosbarth dros, 116 ocd—Gladys Jones a Edith Oliver yn gyf artal. Goreuon y dosbarth rhwng 12 ac 16 I oed-Rachel Jones a Luisa Maud Jones, ail, Niclas Williams .a R:chard Williams 3ydd Ellen Thomas CYFARFOD YR 1IWYR Dechreuwyd gan y Br. R. J. Berwyn ac adroddodd Lewis Arthur Dimol bennod. Can gan Ann Ellen Jones, can gau Mell-i. Huglies adroddiad -an Herbert Powell Jones can gan Cordelia Jones adroddiad gan Rachel Jones. Holwyd y dosbarth hynaf yn y 3edd ben- nod o Efengyl loan gan y Br. Thomas Jones, Glan Camwy, a chafwyd beirniadaeth y Br. Joseph Jones ar yr arholiad ysgrifenedig ar yr un maes. Safai yr ymgeiswyr fel y can- lyn,goreu, Br. Richard Williams ail Br. Benjamin Lewis; 3ydd Br. T. T. Awstin. Cafwyd cyfrif manwl o'r maes llafur a'r presenoldeb yn ystod y chwarter gan yr ysgrifenyddes selog Gladys Jones. Wele restr o'r rhai fu yn bresenol bob Sabbath yn ystod tri mis Ebrill, Mai, a Mehefin — David C. Thomas, Francisco Mejia, Thom- as Jones, Evan John Roberts, Mary Ellen Thomas, Dilys Jones. Hannah Jones, Rachael Jones, Blanche E. Roberts, Enid Jones, Ann Ellen Jones, David Jones, Evan Robeits, Mair Jones, Marian Mathews, Gwilym Bryn Williams, Franklin Roberts, Sam ap Iwan, Terrigon A!un Jones, Eluned Wiihams? Maifron Roberts, Elizabeth Ann Jones, Ghd- ys Jones, Ellen Thomas. Yr oreu mewn llafur o'r ho)! ysgol ydoedd Gladys Jones. Bnwyd yn siarad ar derfyn y cyfarfod ynglyn a chadw gwyl y Nadoliggyda chyfar- fod o radd uchel a phasiwyd gadael yr achos i ystyriaeth. Wedi i'r arolygydd ddiolch i'r rhai grym- erasant ran yn y cyfarfodydd terfynwyd drwy ganu y Weddi Apostolaidd.—GOHKUYDD. I

Advertising

*»+ Betsi Cadwaladr.

Cymdeithas Amaethyddol y Camwy.