Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Is German Philosophy responsible…

j AVISO. !

Y RAFFLES.

News
Cite
Share

Y RAFFLES. • i'ljleu HAP-CHWAREU,—gan njai dyna ydynt liiewn gwirionedd. I; 11 yn talu pum dolar am docyn, gan ddisgwyl eljill mil o ddoleri drwyhyny. TJn yn enill y'cyfan, ar draiil y canoedd eraill sydd wedi colli. Rhyfedd y fath swyn sydd gan yr Hap-chwareu hwn ar y lliaws, a'r olwg chwareus a difater gymer llawer pen teulu arno. Mae gwcfth- wyr y tocynau hyn wedi myned yti (Iretli drom ar eilldyffryn., Mae eu taeriueb ? (sydd yn yniylit ar haeotlugrwydd) bron yn anioddefol. Drwg genym weled cymaint o ddynion ieuainc wedi dod o'r hen wlad yn gydmarol ddiweddar yn gwneyd cymaint defnydd o'r dull hwn o geisio dod ylmiatii yn y byd. A ydyw y Raffles yn oddefol yn Nghymru, ueu ynte'r Bazar sydd wedi dadblygu, (neu ddirywio yn hytrach) i'r cyflwr hwn ? Yn ddiweddar gvvnaeth llyw- odraeth y wlad hoil ddadganiad "nad ystyrir ydull hwn o Hap-chwareu yn anghyfreith- lon" ? ond nid yw hyn yn newid y cwestiwn nid yw'r drwg moesol fymryn llai, a diameu y gwel y llywodraeth ei chamgymeriad cyn hir, mae'r sou arled eisoes fod gwaharddiad i gymeryd He. Rhoddir prisiau afi-esytnol o uchei ar y nwyddau neu eiddo roddir ar Raffle. Prisir hwy i dair neu bedair gwaith eu gwir werth marchnadol, ac aitT yr arian o bocedau y lluaws i boced y perchenog, ac allan o'r lluaws anffodusion fu'n treio eu lwc, daw Cn ffodus yn berchenog ar eiddo sydd yn werth mil neu ddwy o bosibl a hyny trwy dalu ychydig ddoleri am docyu. Prynir tocynau i blant bychain nas gwyddant ddim am y peth, rhagor na'u bod i dderbyn rhyw ciddo mawr cyn hir, a thrwy hyn trwythir y plant mewn Hap-chwareuon, fel y bydd yn ail natur iddynt pan dyfant ifyny. Mac'r swyn yn ormod o demtasiwn i'r ysgafnaf ei lo-ell. Dro yn ol gwelwyd tad yn prynu un or tocynau hyn, tra yr oedd ef a'i deulu yn nghanol tlodi dygn yn dioddef ohcrwydd prinder ymborth a dillad priodol. Beth fydd dylanwad yr Hap cluvareuon hyn ar foesoldeb y Wiadfa ? Gwyddom beth yw'r dylanwad mewn gwledydd eraill, ceir rhai yn Hap-chwareu ar hyd y blynyddau heb enill dim, a gwar- iant yr hyn oil a feddant, gan nas gallant roddi i fyny'r arferiad, ac ambell un arall yn digwydd lhvyddo i gael swm o arian,yn gwar- io'r swm hwnw a rhagor ato gan ddisgwyl cael mwy o Iwe yn y dyfodol, ac yn ei aflwyddiant cyll ei synhwyrau, neu cyflawna hunan laddiad. Dyna hanes Monte Carlo, ac onid yw'r WliOfalr dyddiau hyn yn pry- sur ddilyn yr un llwybr. Credaf y dylem fel gwlad godi ein llais yn erbyn y gelynion sydd yn prysur fwyta ein nerth, a gwneyd ape! ddifrifol at yr awdurdodau goruchel yn y brif ddinas i ffrwyno a cheisio rhoddi terfyn ar y fasnach feddwol a'r Hap-chwareuon.—PESSIMIST.

Cymdeithas Camwy Fydd, Treiew.

IDIRWEST.t

Hysbysiad. - - ....... - -.....…