Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

SUL YN Y CWM.1

Advertising

Newvddion gyda'r Pellebr.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Pr¡Wi(;]{AD.Diny-:tr iwyd 54 o longau. mvyliau <cra.fi i yn y Black Sea g<tn long-au ':anforol Rwssiaidd. Paris. S'.vyddog'ol.—-Mo.r ]• iVancod wedi cymeryd PorBvuurt. | 1\1ac"[" Ynu:jdiad ar ran y Ffranc.od a'r \.I Ll -iia-!aLi HJddhao1. j J.r.r\i)A!NV—Adnxldir gan Brif Lys -M.il-j And Prvdcinig" yn FiYaingc fod y Prydein- ■■vyr vn da! i fyhcd mlaen i iyny i Ddwyrain •yr aton Ancr< Yr Gogledd o Fricourt| vmwilur vn mlaen )":1 srvsson g'an enill I ucholdir. Li.vxhaix. S\vyddog-< il.—Rhwng- yr afon-! vdd AilCT,: a s'olwn, ac yn arbenig' o am- j Iskh Fricourt a Laboiselle mae brwvdrau Ifyrnig'. Cyrnorasom ac yr ydyni yn dal aieddiant u Fricourt ac yti myned yn mlaen ■aia'r Dwyraiu. O amgyleh i11 = v:i 1 gwnneih y .vrthsaliad iTvrnig-, oymorasom swm mawr liati. Mae ein oyfriton cyntaf o- .golledion y ;g-t :iyp. vn lUnver Is nag" ydynt mown gwir- -,iii e.n awyr.. iongu r yn yr ymosodiad, lanbeienu yd i amryw <» Railway Junctions, meth.udd tair I o'n awA'rlongau ddychwelyd yn 01. PrrKi: »<; K AD. Svvyddog'ol. Yit rhanharth Gumischilo (?) g'wrthgurnsoni ymosodiad 1acnaf wasgaru y :1yn. a gyrruy< 1 !Ía\\cr a honynt dros y cv. vni. Paris. Swyddugoc ranbarth ] lardi-; tiourt parha-.xld y Il ydr (1r Lycl y dydd, cym^rasMm If ra.se a chuedwig' Mirancourt. Mae'r o irioii g'an gynwys J dr"si )1 IOU b;hlaw gynnau a doinyddiaii. Ysgyu'ri yw ein collodion. Ann Gwneir arddangdiosiad mawr ganFndeb y GAveFhwyr. a mihvyr sydd •wcdi «-u rhyddhauo'r.fyddin, oblaid Yeni- j xelos, a cher bron yr Arbrwyaeth FtYengig": a Phrydeimgy Gofpiieuat I. Li.vnuaix. Swy<ldog-ol.-I'r Dde o La Boiselle yrydym. yn gwneud cynnydd da. cynierwyd careharorkm a def- 11yddiau. Petrookad. Su jv ddogui.; Yrnosi idasom ar fyddin Ty\vyv igv Leopold, a cnroesasom I dclwy linell oamddiffyntcydd Almacnaidd, i Yn ranbarth Haranovich" oymerasom 721 *) svvyddogion. 2700 0 rldynion Y11 g-archar- • orian, -a chyinerasoni r i o ynnan cannons m Paws. Swvddog-ol. 1'r Do o -Somme! trofn\\y<l g'an y Ffranrod y saflooedd gymerwyd: inaf-:?r d .'fin ddiau gyinerwyd i -A i- 1 as.\v\' y 3nethodd yinosodiad ar y lan ddchcuol ar Thianmont:, yr hun i'j niaeV l^francod yn! parhau ir\v ddal yn cu inc.ldiant. Suyddogol.—Dygvisoni i lawr v:hwech o awyrlongau y g<dyn. a niweid- | iwycl yn fawr l «tr.np era ill. Km i \sx. Swyddog'ol.—Mao'r haliaid mown mcddian?. ? l:r' >gloddol«')rUovvin- 01 0 ;Montc Pruchc. Pj;:Ti:( )CR.i.n. Swyddugo, Yn ranl >arih saf Li¡)(1 rhwng- Dubn<.> a Sokal,g"orr.:i1 vyg-asom wrthsaliad y g-elyn. Li.( xDAix*.— ( Iwifrcbau o Salcnica Aeth inintau 0 awyrlongan Itreng-jg- Sofia. borcu heddyw da:iliel>Miu g'or'-atoedd milwrol. Prvdcinig'. iod baialiwu j 'C-rtliynoi i'r fyddin! Prwssiaidd Rhif > wedi rhoddi mi harfau i lawr ddoe N-n 20 0 y rhai hyn fod ergydion } Prydewnvvyr raor: :.ing'l:crddol fcl y g wrthododd y Prwssiaid eugwynebu. Mac s'fyUfa't' Prydcirnvvr: yn hvnod foddhaol. Li,vxmaix. Swyddogol.—Ar u1 dorbyn adgyfnerthiad newydd gan amryvv fyddin- j ranau gwrthsafodd y gdyn yn ffyrnig yn mhoh He. Yn ardal I a Boiselle lhvyddodd i y gclyni adgynuiryd rhan ddibwys o'r amcldiffynfcydd i'r Do obentref La Boiselle.; Gyda'r eithriad dibwys hwn mae sefyll-fa'r Prydemwyr yn hynod foddhaol. Gorphenaf 5. Pktrookad S\\yddog'ol.-A'r ydyni wedi; symud v gV'h'n o amryw safleocld a gylch Kolomea. ac wedi '11> hi annu L¡olNn.\IX,- Yn Nhy'r .\rg'lwyddi dY\fJ- odd Arglwydd Sandhurst cyhryhiolsdd G\cinidogion RhyfcJ, y bydd i Arghvydd Derry (Derby) gad ,j ddeu is yn I r. ysgTifcnydcl RhyfeJ.. Lli/xdalx. Swyddog"ol.—Mae'r Almaen- wyr wedi cymeryd Thiamont am y Ilcdwar- edd waith, ond maer Frrancod yn cadw mcddiant oY safleoedd oddiamgylrh. i Li.rxn.ux. Swvddogol Ar ddosran Ddchcuo1. y fîryn1 Prydeinig; parhaodd yi fnvydr ar hyd y dydd. Rhiiaix. Swyddog"ol -—Mae'r Italia id yn gwneud defnydd da 0\1 meddiant o Monte j Calgari, cymerasant 132 yn garcharorion a swm o ddefnyddiau. BreiiAREsT.—Mae mintai flaen o feirch- j fiiwyr Rwssiaidd \edi croesi'r Carpal hians gan fyned i mown i diriog'aeth Iliingaraidd | a thorri llinellauY pellebr a tt- fcvdd milwrol. • Mae argralt ddofn wedi j ci chvnyrchu yn Budapest. I.i.rxoAiX. • •Cyhoo'Iclir gan y Mfruing Pox/ wifreb o Budapest yn dyw.-u<I ;"< •! y; preswyhvyr yn deebreu gadael l.mberg-. Lm ndaix. Swvddogol. -Mae' frwydr i wvneb yn wyneb ( front to front) yn parhau: rh \ïng afooydd Somme a Ancre cvmerasom yn sran;harorion 560 o ddynion Wasmingto.v.- Mae ('arra,nz¡\ yn ateb no'lvn Goglcdcl America mew n ys!>ryd | cvnlOdlawn Mac Sw yddogaeth Wladol fogIcdt I America yn ystyried nodyn (iogledd America yn foddhaol fel un tcbyg" o fod yn effeithiol i attal rhyfel gyda Mexico. i Paris. Swyddogol. Mae'r h'francod ar i lanau Somme yn g-wneud cynnydd amlwg- eto. Cyfanswm y carcharorion gyinerwyd gan y Ffrancod yn yooo. •