Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Ein Cymanfaoedd yes Ganllawiau.…

IMarwolaeth Mrs. Griffiths,I…

News
Cite
Share

Marwolaeth Mrs. Griffiths, I Uwyn [brine Nos Wencr dhveddaf ehcdodd ysbryd y 11 cliwaer anwyl uchod at Dduw yr hwu a'i rhoes ef, a rhoddwyd ei chorph i orwedd yn mynwent Gainian, prydnawn Sabbath diwedd; f. Yr oedd. hi wedi cyrhaedd yroed- ran teg o 02 inlwydd oed. Fel mae'n hysbys i'r rhan fwyaf o ddaiilenwyr Y DRAFOD, gwcddw ydoedd hi i'r diweddar Gutyn Ebrill—dyn ftyddlon a thalentog, yr oedd yn fardd da a christion cryf. Gafodd yn Mrs. Griffiths gydmar bywyd teilwng. Daethant i'r Wiadfa o Ffestiniog, Gogledd Cymru. Y mae 61 addysg y rhieni ar eu plant. Ni raid ymgydnabyddu llawer a Mr. Hugh Griffitli, eu mhab, na theimlir fod addyg dda wedi ei chj-franu iddo, a'i fod yn feddianol ar aliu a chrefydd ei rieni ac wcdi ei drwytho apheth- au goreu Cristionogaeth, a'u defnyddio er budd cynideithas yn gyffredinol. Derbynir yr argraff hefyd yn nghwmni (hvy ferch yr ymadawedig sef Mrs. Griffith Pugh a Mrs. D. Jones. ?, r iiii ?r bcclo,, ae y Gwuaed sylw o hyn ar hm y bedd, ac y mae cymcriadau fel hyn yn deihvng o syltv ac efelychiaa. I Yn mhresenoldeb tyrfa fawr ar lan y bedd dygwyd tystiolaeth uchel i'r ymadawedig fel mam dda, mam ofalus ynglyn a'r ddau fyd cydgyfarfyddai ynddi nodweddion neillduol Mair a Martha gynt. Nid oedd yn anghofio ei hamgylchiadau tymhorol, a thalodd sylw arbenig i addysg grcf* yddol ei theulu ac i'w dyledswyddau ynglyn a'r Eglwys yr oedd yn aelod o honi. -Yn ei mharwolaeth collwyd o ffurfafcn Eghvys Bryn Cnvn un o'i ser disgleiriaf. Os yw am bell i seren yn colli o'n eglwysi, gwyddom y gall Pen yr Eglwys godi eraill i !cnwi eu lie. Nis gall bywyd neb beidio cael argraffer gwell neu er gwaeth ar gymdeithas, ac y mae cymeriadau amlwg ¡ ein heglwysi yn rhoddi eu hargraff a'u delw ar en hcdmygwyr yn arbenig. Wrth wrandaw yr Efengyl treiglai deigryu yn ddistaw dros ei gruddiau gyda'r genadwri, —" Ti wyddost beth ddywed fy nghalon a diameu y ceid yn argraffedig ar ei chalon y Yr ydym ni yn ei garu Ef, am iddo Ef yn gyntaf ein caru ni." Yroedd yr hen, hen hanes am Iesu Grist a'i farwol gh'llY' yn felus odiaeth iddi, a gwrandawai ar y genad- vJri wrth ei bodd. Dywedwyd rnai un o'i hoff..Emynau yd- oeda,- 'Beth sydd imi yn y byd, Oricl goi,tlirymclor iiiawr o hycl Gelyn ar ol gelyn sydd Yn fy nghlwyfo nOs a dydd. Meddyg archolledig rai, Tyr'd yn fuan i'm hiachau Yna canaf am Dy waed Nes meddiannu'r nefol wlad. Cafodd hi gryn gystudd yn ddiweddar, a dyna un o'r gorthrymderau, ac o'r gelynion sydd yn chvyfo rhai yn y byd'. Ond fel pob gwir gristioa yr oedd iddi orthrymderau a gelynion eraill a mwy—byd, cnawd, diafol, y tri hyn; ac oddiwrth ar- chollion y gelynion hyn nid oedd ganddi hi mwy na ninnau, oncl erfyn ar 'Fedclyg y, archolledig rai i ddyfod yn fuan i'w hiachau.r Teimlai er's tro fod dydd ei hymddatodiad' yn agoshau, a gwyddai yn dda nas gallai dim ei rhyddhau o afaelion gorthrymder ac o gyrhaedd y gelynion ysbrydol ond gwaed Crist, Yna canaf am Dy waed Ncs mecldia[llm nefol wlad." Erbynhyn yn rhinwedd y "gwaed" y mae hi wedi cael meddiant Ilawn o'r nefol wlad, a bydd iddi yn raddol sylweddoli am oesau rif y gwlitli fod ei hctifeddiaeth yn fwy nas gall ei bamgyfTred. Cniff fyued i mewn, ac i mewn, yn ddibaid, i lawenydd ei Harglwydd. Bu yn hau mewn dagrau ac ofnau, caiftfedi mewn llawenydd a sicrwydd. Sychir ym- aith bob deigr oddiwrth ei llygaid, a chaiff byth mwyacli glywed y gciriau graslawll hyny, "Dos i mewn i 1awer:ydd dy Arglwydd., Ileddwch i'w ltvvch, a dyddanwch yr Ef- engy! i'w mhab a'i dwy ferch sydd wedi eu gadael i hiraethu a gabru ar ei hol. Gwasauaethwyd yn y ty gan y Parch. R. R. Jones, Niwbwrch, ac ar lan y bedd gan y Parchn. R. R. Jones, D. D. Walters, ac R. R. Jones, Trelew.

[No title]