Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cyfarfod Pregethu Indeb Eglwysi y Wladfa GYNIIELIR Y.N Nhrelew a Moriah, Nos Fercher y 25ain cyftsoS, a'r dydd lau canlynol. Yn NHRELEW Nos FERCHER am 6.30, ac yn MORIAlI drwy y dydd DDYDD IAU. DISGWYLIR I BREGETHU, Y Prtrchn. J. Camwy Evans a Morgan Daniel, B.A. MATER CYNHADLEDD Y PRYDNAWN AM DDAU O'R GLOCII :—" Pan adeiladech dy newydd. yna y gwnei ganliawiau o amgylch i'th neu fel na osodych waec1 ar dy dy pan syrthio neb oddi arno." Dent. xxii. 8. AGORYDD-Br. OWEN OWENS, Coetmor. LLYWYDD Y CYFARFODYDD :-PARCII. D. D. WALTERS.

 V RHYFEL.i i