Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

 Y DATHUAD YN MADRYN.I

11V RHYPEL. i I

I DATHLIAD TFJLWNG YN TRELEW…

News
Cite
Share

fnitai gyntaf-a chyda'r patriarch ar y baulawr gwelid rhyw 15 eraill a gydlaniasant ag ef o'r Ii Mimosa yn Mhorth Madryn yn 1865. Cydnabyddodd Berwyn dderbyniad y rhodd mewu ychydig eiriau toddedig ac i'r pwrpas gan sylwi mai dydd o "lawenhau mewn tristwch iddynt hwy ydoedd yr am- gylchiad, ac mai Ti wyddost beth ddywed 1y nghalon" oedd y frawddeg gynhwysai ei dehrlad ef oreu. Wedi seremoni'r cyflwyno, ffurfiwyd yn orymdaith fawr a threfnus yii cael ei blaciiori gan y Seindorf, ac aethpwyd at y gofgolofn ar yr ysgwar ger gorsaf y rheiltlordd, lie y traddodwyd anerchiadau gau y cyu-raglaw Conesa, Br. J. Howell Jones a Chaeron :— I fachwy Porth Madryn yn mreichiau awelon, Y fregus Mimosa o'r henfyd a ddaeth. Ei mintai frythonaidd, heddychol wroniaid, Ddygasant fendithion gwareiddiad i'w draeth. Ychydig feddyliai y byd wrth eti gwele(I Yn cyclnvyn o'r Ferswy mor dlodaidd eu gwedd, Y deiiliai'r fath Kvyddiant o'r antur werinol, Y cenid eu clodydd gan oesau'r dyfodol- Ac na f'ai i'w banes "dir anghof" na bedd. Gwladfa Cymry'r Camwy, Balclider Cymru Fydd Enwau dy sylfaenwyr I Yn glodforus sydd. Plentyn y DefTroad- Antur gwerin dlawd Gwelaist' ddybryd gyui, Cefaist sen a gwawd. Cofio dy ddeehreuad, Y fath raiiiant yw-- Y fath erch gylchynion A'rfath ffydd yn N u w. Penderfyniad cadarn, Braich nad ofnai waith Dyna a'th gynhaliodd I Yn yr anial baith. Profaist bangfeydd ncwyn, Yn yr allfro lorn, Ac nid oedd a lonaith Galou ysig, drom. Teitnlaist ddyrnod gelyu, Gwelaist ddanedd brad Dringaist er pob rhwystrau I urddasol stad. Os y colhvyd Madawg A'i anturus lu, 0 grouiciau ha ties Cyfrin "Cymru Fu," ISti cha'n Henwlad anwyl Gwalia "Gwlad y Gan" Fyth wel'd dydd dy arwyl Di fy ngwladfa gu. Yn yr hwyr o 6 hyd 8 o'r gloch daugosid y darluniau byw yn y Neuaddgan Br. Ben Dai- Lewis, sef y tair drama Pa fodd y diwyg- iwyd cybydd," Grym dylanwad y gydwyb- od ar fywyd," a'r "Angel syrthiedig." Tna'r un adcg ceid arddangosiad o dan gwyllt yn y Plaza hcfyd. Am 8 o'r gloch aeth y tren yn 01 am y Caiman, a phavvb yn can mol trefniadau y 1 dydd. 8.30 caed dangosiad arail o'r tair drama, ac yn yr yspeidiilu rhyngddynt ganeuou gan Jal, E. J. Evans a Berwyn, ac anerchiad gan yr hen wladfawr selog Rd. Jones, Glyn Du. Yn ystod yr wyl hefyd bu ymrysonfa cicio'r bel rhwtJg partion Gaiman a Trelcw-yr olaf yn fuddugol, a chyflwynwyd y gvvpan arian hardd i'r Cadben Tamborini ynghyd a bath- odyn arian i bob un o'r criw; bu chwareuon I eraill a gwobrwyo'r goreuon or plant am redeg etc. Yn ystod y dydd derbyniwyd y llongyf- archiadau canlynol:— COMODORO RIVADAVIA—I p.m.—28 Julio. Llongyfarchwn yr hen Wladfawyr, a lhvydd- iant i'r WI ad fa yw dymuniad Cymry Como- doro.—EVANS. BUENOS En esta Fecha memorable felicito iiitiy al- tamente a toda la Colonia deseandcles las mayores prosperidades.—I«I.ESIAS. JUNIN, BUENOS AIRKS—4. p.m.—28 Julio. FeIicitaeiones a la Colonia Ai, IWAN.