Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

AR GOLL.I

Hyn alr Llall.

; MARWOLAETH Y BR. JOHN JAMES,I…

I MA?WOLAETH !?S. E. F. HUNT,…

I Porth Madryn.

News
Cite
Share

I Porth Madryn. Cyrhaeddodd yr Argentino yma o B. A. dydd Sadwrn gyda 43° tunell o nwyddau i'r porthladd hwn. Yr oedd 18 o deithvvyr y dosbarth cyntaf arni a31 o'r trydydd dosbarth. Yr oedd y rhai canlynol yn mysg y teithwyr laniodd yma:—Mr. Ithel J. Berwyn; Mr. E. W. Evans Mr. Julio Vallejos; Mr. Evan Hopkin Mr. Antonio Cullato; Mrs. Garate. Gadawodd y Hong y dydd dilynol ar ol llvvytho 132 tunell o wair a gwahanol nwydd- au. Mr. Gomez a'i deulu oedd yr unig deithwyr o Madryn am y De. -0- Cyrhaeddodd y Mitre yma o'r De boren I ddydd lau diweddaf, a gadawodd y dydd dilynol am Buenos Aires ar 01 llvvytho 35. tunell o hadau alfalfa i'r C. M. C., a 300 tunell o wJan a chrwyn perthynol i amryw erailh Aeth y personau canlynol gyda hi am Buenos Aires:—John G. Jones (Caerfyrddin), Padre Vaquina, E. C. Dunlop, William J. Freeman a Miss Constancia Freeman, Mrs. Caradog Jones, Mrs. M. A. Lewis, David E. Jones C. M. C. Gaiman, Pedro 1. Martinez a Mrs Martinez, Ramon F. Soria a'r teulu, Migue J. Mullhall, Mrs. Cerrutti Dawson, Mrs- Emilio Cerrutti Trelew, Mrs. Poch, Mrs. Estegui, a William James Brawn. -0- Y mae y Prydeinwyr o'r lie hvvu wedi casglu yn mhlith eu hunain ddigon i anfou un arall i'r fyddin i'r Hen Wlad, sef Mr. William James Brown. Oddeutu 23 mlwydd oed yw Brown ac yn ddyn ieuanc cryf ac wedi arfer gyda chyffylau, a bywyd ar v paith. Hefyd medda ryw gymaint o vvybod- aeth am gyfundrefn y pellseinyr gan ei fod am y dau neu dri mis divveddaf wedi bod yn adgyweirio 1 Mr. Richelet y pellseinyr yn Madryn, ac felly dylai vvneud dyn ieuanc defnyddiol Yl1 y rhyfel. -0- Yr wythnos ddivveddaf darfu i Italian (ni wiw i mi roddi eienw) dderbyn llythyr oddi- wrth gyfaill ag sydd yn garcharor rhyfel gan yr Awstriaid. Yr oedd cynwys y llythyr yn debyg i'r hyn geir yn gyfiredin, sef dyvveud ei fod yn cael triniaeth dda, digon o fwyd da, Hetty arddeichog, &c., hyd nes y gofynodd i'w gyfaill gymeryd gofal o'r stamps i'w ad- goffa am y dydd yr oedd yn vsgrifenu, sef dydd ei ben blwydd. Wedi darlleu hyn cymerodd ei gyfaill ofal neillduol wrth dvnu y stamps, ac er ei syndod cafodd ysgrifen ar eu cefn, yn hysbysu fod y driniaeth roddid i'r carcharorion yn ddychrynllyd, er fod cynwys ei lythyr yn gorfod bod yn wahanol. Yr oedd hwn Y11 ffordc1 hynod gyvvrain i ddatguddio y gwir er"pob ymdrech o eiddo yr awdurdodau i'w -CIU.-KELT. Atft&-

LUONQAU-

Advertising